Pagrindinis > Toli - arti > Istorijos pėdsakais (Page 11)

,,Mano ašara pasauly niekada neišdžius…“

  ,,Einu, išvaromas einu/ Vorkutos, Krasnojarsko link,/ Kur nei žolynų, nei dainų,/ Kur žmonės be širdies aplink.// Praeit reiks kruvinu keliu,/ Kur niekados žolė nežels!/ Nebus nei sodų, nei gėlių.../ Ant skruostų ašaros prišals...“ – taip apie tragiškus mūsų valstybei istorijos įvykius – didžiuosius trėmimus – rašė poetas Antanas Miškinis knygoje

Plačiau

Senos meilės istorija

  Kartą, lydėdamas garsų profesorių iš Paryžiaus, sustojau Žaliojoje ir parodžiau kapavietę, kur buvo palaidotas prancūzų lakūnas Žanas Manso, tarnavęs garsiame pulke ,,Normandija – Nemunas“. Svečiui paaiškinau, kad jo kraštietis kovojo prieš fašistinę Vokietiją, tarnaudamas Sovietų Sąjungoje įkurtame prancūzų savanorių lakūnų dalinyje. Svečias nustebo sužinojęs, kad prancūzai rusų pusėje kovojo prieš

Plačiau

Budavonės kankiniai

  Važiuodamas į dr. Jono Basanavičiaus gimtinę, dažnas užsuka į Budavonės miškelį, kur 1941 metais birželio 22 d. buvo įvykdyta kraupi egzekucija trims kunigams. Hitlerinei Vokietijai užpuolus stalinistinę Sovietų Sąjungą, nuo vokiečių Vermachto smūgių besitraukianti ,,nenugalimoji“ Raudonoji Armija visoje Lietuvoje įvykdė kraugeriškas žudynes. Rainiai, Pravieniškės, Budavonė, Červenė (Baltarusija) – tai vietovės,

Plačiau

Aktoriaus D. Banionio šaknys – Vilkaviškyje

Vilkaviškio kraštas garsus Tautinio Atgimimo veikėjais, rašytojais, poetais, dailininkais. O tai, kad šioje žemėje palikti ir pirmieji žingsniai garsių aktorių, – dar viena neatrastos krašto istorijos dalis. Bartninkuose pirmuosius žingsnius žengė aktorė Elena Žebartavičiūtė, žinoma iš daugelio pirmųjų lietuviškų  kino filmų, teatro spektaklių pokario Lietuvoje, sovietmetyje. Pilviškiuose gimė kita kino ir

Plačiau

Pomirtinė K. Donelaičio kelionė

  Iš Tolminkiemo istorijos Prieš 300 metų vos už keliolikos kilometrų nuo mūsų Vilkaviškio krašto, Lazdynėliuose, gimė grožinės lietuvių literatūros pradininkas, kunigas, poetas Kristijonas Donelaitis. Kunigas ir poetas, paprastų kaimo žmonelių, lietuvninkų gynėjas ir globėjas, net 37 metus išgyveno Tolminkiemyje, kaimelyje prie Romintos mitologinės girios. Aukštame kalnelyje jo rūpesčiu iškilo bažnyčia, klebonija,

Plačiau

Radiniui prie Vilkaviškio beveik 5000 metų!

  I dalis Detektyvinė Pasakojimą pradėsiu nuo pernai rudenį kadais buvusio mūsų mokinio Albino Selmistraičio netikėto telefono skambučio į muziejų. Jis man pasakė, kad kaimynas Arūnas atsinešė akmeninį kirvelį ir klausia, kas tai per daiktas. Sutarėme apžiūrėti. Grįžęs namo, nedelsdamas nuėjau į jo paežerės sodybą. Pamatęs radinį, gerokai nustebau – titnaginis kirvelis!

Plačiau

Virbalio miesto istorijos fragmentai

  Vienas seniausių Užnemunėje karališkasis Virbalio miestas 2013 m. birželio 14–15 d. minėjo Magdeburgo teisių suteikimo 420-ąsias metines. Virbalis (iki XVIII a. vadintas Nova Volia) kūrėsi bene pačiu intensyviausiu Užnemunės apgyvendinimo laikotarpiu Punios girios šiaurės vakaruose, į pietus nuo Širvintos, kurios vaga sutapo su šios girios šiaurėje riba. Dėl Virbalio pirmojo paminėjimo

Plačiau

Puskelnių kaimas: ne vien legendos išsūpuotas

   Neseniai Puskelnių kaimas savo 325-ąjį jubiliejų pažymėjo svotišku trumpakelnių rekordu ir buvo įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Žinią pasigavo žiniasklaida. Išgarsėjome kaip vienintelis kaimas tokiu vardu, esą kilusiu dėl bridusiųjų pasiraitojus kelnes prieš tuos tris šimtmečius per Šešupę. Ir aš kartu su bendraamžiais braidžiojau skersai gimtinės upę, kelis šimtus kilometrų

Plačiau

Napoleonas ir Suvalkija

              Pasak JAV istoriko V. Trumpos, vieniems Napoleonas buvo negailestingas despotas, kitiems – laisvės viltis. Labiausiai apvilti liko lenkų ir lietuvių bajorai, nes jų viltys, sietos su Lenkijos atgimimu, sužlugo. Tačiau įkurtoji Varšuvos kunigaikštystė ir joje įtvirtintas Napoleono civilinis kodeksas pakeitė šio regiono, kartu ir Užnemunės, istorinį vystymąsi. Tas pats V. Trumpa

Plačiau

Kaimų vardai, kilę iš meilės

  Gižų miestelio bendruomenė ruošiasi švęsti jo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 400-ąsias metines. Tikėtina, kad 1613 m. įrašas pirmą kartą paminėtas Alvito ar Lankeliškių parapijos gimimų, mirimų, vedybų ir krikštynų registracijos knygose. Galima nurodyti istorinius šaltinius, tačiau man mielesni yra pasakojimai, legendos, nes taip geriau išsaugoma atmintis, pagarba gimtinei. Kai turistai, ypač užsieniečiai,

Plačiau