Pagrindinis > Apie mus

Apie mus

Sūduvos regiono internetinis portalas „Mūsų savaitė“ – tai MES, MŪSŲ, MUMS, APIE MUS!

Šiais laikais, kai visas pasaulis su didžiausiomis sensacijomis, neįtikėtinais faktais, atskriejančiais internetu, telpa į nedidelį kompiuterio monitorių, nustebinti, rodos, niekuo neįmanoma. O gal ir nereikia: juk kasdienio gyvenimo esmę lemia ne sensacijos, o pats gyvenimas – mano, tavo, mūsų, jūsų… XXI amžiaus žmogus pasmerktas laisvei pasirinkti. Būtent pasirinkimas ir lemia gyvenimo kokybę. O didžiausias pasirinkimas – kūryba. Bent jau savo gyvenimo kūryba. Tad ir „Mūsų savaitė“ – tai mūsų, visų Sūduvos regiono žmonių, kuriama savaitė.

Akcentuojame kūrybą plačiąja prasme. Juk kiekvienas iš mūsų esame kūrėjas – mažų mažiausiai, kaip minėta, – savo gyvenimo kūrėjas. Tinklapio pavadinime figūruojantis įvardis „mūsų“ – aliuzija į kolektyviškumo jausmą, būtinybę būti visumos dalimi, kartu tai ir šiltas savumo jausmas. Juk iš tiesų, nors kiekvienas esame skirtingas, turime labai daug mus vienijančių dalykų: kvėpuojame tuo pačiu oru, vaikštome ta pačia žeme, kalbame ta pačia kalba, pagaliau visiems būdingas šviesos, žmogiškos šilumos, meilės poreikis. Subtilus priėjimas prie žmogaus, gėrio, šviesos, žmogiškos šilumos ir vilties teigimas (tai, ko labiausiai reikia šiais laikais) – tai „Mūsų savaitės“ kryptis.

„Mūsų savaitės“ turinys – tai įdomios pažintys, stiprūs savo dvasia ir darbais žmonės, nuotykių, atradimų, paslapčių jauduliu alsuojančios temos, svarbiausi Sūduvos krašto įvykiai, problemos, kurių sprendimo būdus atskleidžia savo srities profesionalai, kultūros paveldo ir nūdienos puoselėjimas, svarbiausių kultūros ir sporto renginių anonsai. Ir tai, žinoma, ne viskas.

Tikrovė visada priklauso nuo ją vertinančio žmogaus požiūrio. Tas pats faktas skirtingai yra traktuojamas skirtingų žmonių: galima jame įžvelgti ir juoda, ir balta, galima ir visą vaivorykštės spektrą jame išvysti. Mes, „Mūsų savaitės“ kūrėjai, savo atskaitos tašku renkamės pozityvų gyvenimo būdą. Tai nereiškia, jog užmerkiame akis prieš visą negatyvą: matydami visas gyvenimo spalvas, mes siekiame šviesos ir gėrio.

Kas mūsų skaitytojas? Kiekvienas, kuriam rūpi jo paties, savo krašto, šalies gyvenimas, kuris jaučiasi atsakingas už savo, savo šeimos, krašto, šalies gyvenimo kokybę, linkęs puoselėti žmogiškąsias ir tautines vertybes, kuris netgi dideliuose iššūkiuose mato ne pabaigą, o galimybę. Taigi – kiekvienas iš mūsų.

msavaite.lt vienodai atviras visoms organizacijoms, savivaldybėms ir jų įmonėms, mokykloms, bendruomenėms ir kiekvienam piliečiui.

Politikų tekstai ar kitokie reklaminiai straipsniai, už kuriuos yra sumokėta, žymimi užsakymo numeriu. Jis nurodomas teksto pabaigoje.

msavaite.lt pasilieka teisę verslininkų ir politikų tekstus skelbti nemokamai, jei jie pasirodys įdomūs savo turiniu, taip pat aktualūs skaitytojams.

msavaite.lt taip pat pasilieka teisę nepublikuoti tų rašinių, kurie bus menkaverčiai savo turiniu ir temos aktualumu.

msavaite.lt leidžia skelbti anoniminius straipsnius ir nuomones, jei dėl tam tikrų priežasčių (pasekmių) rašantieji nenori prisistatyti. 

msavaite.lt niekam neatskleis savo informacijos šaltinių, jei to padaryti neįpareigos teismas.

msavaite.lt šalins šmeižikiškus ir įžeidžiančius komentarus, taip pat, esant reikalui, teisėsaugai suteiks visą įmanomą informaciją, kad tokių komentarų ar skelbimų autoriai būtų nustatyti ir paviešinti.

msavaite.lt siekia dirbi operatyviai ir objektyviai, nepažeisti nekaltumo prezumpcijos principų.

msavaite.lt – tai kokybiški tekstai, įdomios temos ir nešališkumas.