Pagrindinis > Žmonės > Ad memoriam

Netekome Vytauto Griniaus

  Šiandien ryte pasiekė skaudi žinia: netekome Vytauto Griniaus, pedagogo, kraštotyrininko, muziejininko ir labai tauraus žmogaus. Įsikūręs Paežeriuose kaip mokytojas, mokyklos vadovas, pelnė mokinių ir jų tėvų palankumą ir meilę. Gamta, istorija, dr. V. Kudirkos atminimo įamžinimas, daugybė straipsnių spaudoje - tai tik maža dalelė Tavo aktyvios veiklos. Valdydamas plunksną,

Plačiau

Netekome vyskupo Juozo Žemaičio

A†A vyskupas Juozas Žemaitis MIC (1926–2021) 2021 m. spalio 5 d., sulaukęs 95-erių metų amžiaus, Marijampolės Švč. Marijos globos namuose mirė Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Vyskupas Juozas Žemaitis MIC gimė 1926 m. rugpjūčio 30 d. Sparvinių kaime, Šakių rajone. 1934 – 1939 m. mokėsi Meškinių ir Barzdų pradžios mokyklose, 1939 –

Plačiau

Trys susitikimai su Gabriele Karaliene

Rugsėjo 19 d. netekome Vilkaviškio rajono garbės pilietės, Vilkaviškio krašto muziejaus įkūrėjos Gabrielės Karalienės. Gabrielė Karalienė gimė 1932 m. gražiame Dzūkijos krašte, Giraitės kaime. Baigusi mokslus 1953 m. atvyko dirbti į Vilkaviškio rajoną. 1963 m. buvo paskirta atsakinga už kraštotyrininkų darbą rajone. Jos rūpesčiu darytas senųjų kaimų aprašymas, surinkta gausybė muziejinės

Plačiau

Lietuvių dvasios tėvas – Šveicarijos kunigas Jonas Juraitis. Atradimas Šveicarijoje

Prieš dešimtmetį su grupe Marijampolės gimnazistų teko laimė keliauti po Šveicariją – lietuvių rašytojų – S. Nėries, V. Putino, Maironio, J. Biliūno keliais. Sūduvos krašto gimnazistus atstovavo viktorinos ,,Pasakyk savo kraštui myliu!“ nugalėtojai. Kelionės globėja žurnalistė Daiva Klimavičienė su jaunimu į tolimą Alpių šalį pakvietė ir grupę Sūduvos krašto intelektualų.

Plačiau

Išgelbėjęs žmonijos garbę

Kas yra tikrasis herojiškumas, parodė prieš šimtą metų su garsiuoju „Titaniku“ nuskendęs iš Marijampolės krašto kilęs jaunas kunigas Šiemet balandžio 15 d. sukako 109 metai, kai Atlanto vandenyne nuskendo legendinis laivas „Titanikas“, laikytas technikos stebuklu. „Neskęstantis“ „Titanikas“ (taip jis buvo tituluojamas prieš tragediją) ne kartą prisikėlė iš vandenyno gelmių atsiminimuose, meno

Plačiau

Netekome Gintaro Kandroto

Penktadienio rytą „Suvalkiečio“ redakcijos kolektyvą sukrėtė žinia, kurią dar ilgai bus sunku įsisąmoninti. Pačiame kūrybinių jėgų žydėjime, darbų sūkuryje ir planų gausoje nutrūko mūsų redaktoriaus Gintaro Kandroto (1970–2019) gyvenimas. Autobiografijoje velionis rašė: „Mano giminė ir iš tėčio, ir iš mamos pusės yra kilusi iš Prienų rajono, tačiau aš 1970 m. balandžio

Plačiau

Netekome Romo Šimanausko

2019 m. spalio 23 d. staigi mirtis ištiko Romą Šimanauską (1973–2019), nepaprastai talentingą, įvairiausiomis dvasinėmis dovanomis apdovanotą žmogų, kurio altruistinis gyvenimo būdas buvo pažįstamas daugeliui. Daugeliui jis buvo mokytojas, vilties nešėjas tuomet, kai gyvenimas, rodės, tapdavo nepakeliamas. Kaip tikras meno žinovas ir menininkas, turimas žinias jis intensyviai taikydavo praktikoje (ko verta jo

Plačiau

Vincas Žemaitis – Lietuvos girių karalius

Kas buvo Vincas Žemaitis? Vyresniosios, ,,ikikarinės“, kartos inteligentai atsakytų: ,,Žymus miškininkas, visuomenės veikėjas. Pirmasis diplomuotas Vasario 16-osios respublikos miškininkas.“ Tai jis įvedė daug naujovių, kurios atnešė didžiulės naudos miškotvarkai, užkirto kelią miško grobstymui, nesąžiningiems pirkliams, piktnaudžiaujantiems girių turtais. Jo moksliniai darbai miškininkystės srityje skatino jaunimą gilintis į svarbias ūkines problemas,

Plačiau

Amžinybėn išėjo Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė

Lapkričio 26-ąją amžinojo poilsio išėjo dailininkė, meno mecenatė, Marijampolės garbės pilietė Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė. Jos širdyje ir mintyse Lietuva išliko iki paskutinės minutės... Prisiminkime Jos didelę meilę ir pasiaukojimą Lietuvai, Jos darbus, Jos tapybą, Jos sunkų vėjuotą, skausmo, džiaugsmo ir meilės kupiną gyvenimą. M. B. Stankūnienė gimė 1925 01 05 Oželių

Plačiau

Nijolė Skinkienė: visas gyvenimas – Sūduvos krašto kultūros bei tradicijų puoselėjimui

2017 m. spalio 14 d. klastinga liga pasiglemžė Nijolės SKINKIENĖS (1951–2017), Vilkaviškio kultūros centro renginių organizatorės, etnografės, folkloro ansamblio „Sūduviai“ vadovės, Mažosios audimo artelės įkūrėjos, gyvybę. ...Ji nebuvo nepakeičiama (nepakeičiamų išvis nėra – toks gyvenimas...), tačiau šiandien be jos darbų ne vien Vilkaviškio kraštas – visa Marijampolės apskritis – atrodytų šiek

Plačiau

Menant „mūsų Onutę“…

  Trapios žvaigždės, vis mažėjančiam žvaigždyne, Gęstančiam, deja, be paliovos. Tik, kada užgesime, nežinom, Kai Lemtis mums pasirinkt neduos. (A.Murauskienė) Šių metų gegužės 2 d. užgeso dar viena  ryški mūsų miesto žvaigždė – prozininkė, poetė, ilgametė  humoro grupių  vadovė, scenaristė ir režisierė Onutė Vyšniauskaitė–Mačiulienė. Ji priklausė tai pačiai, anot poeto Justino Marcinkevičiaus, „3o –ųjų metų gimimo“

Plačiau

Netekome Onutės Mačiulienės

  Gegužės 2-osios vakare IŠĖJO Onutė Mačiulienė, ilgai kankinta sunkios ligos, dėl jos praradusi savo didžiausią pomėgį ir kartu vertybę – BENDRAUTI su žmonėmis. MŪSŲ ONUTĖ... Marijampolės veidas, vizitinė kortelė, šviesos ir juoko nešėja... Poetė, rašytoja, ilgametė saviveiklininkė, aštrialiežuvė – tiesiog NUOSTABUS ŽMOGUS. Liūdną žinią paskelbė jos dukra Roma Mačiulytė. Nuoširdi

Plačiau

Netekome audėjų audėjos Marijos Danilaitienės

  Netikėtai iš gyvenimo, darbų sūkurio mirtis išplėšė vilkaviškietę Mariją DANILAITIENĘ (1944–2017). Ne tik Vilkaviškis – visa Lietuva – neteko audėjų audėjos, Vilkaviškio kultūros centro Audimo artelės audėjos, mokytojos, patarėjos, už austas tradicines suvalkietiškas kaišytines prijuostes 2010 metais pelniusios aukščiausią meistro įvertinimą – „Aukso vainiką“ konkursinėje respublikinėje parodoje, už sijonų audinius

Plačiau

Netekome mero Vidmanto Brazio…

  VIDMANTAS BRAZYS (1946 04 26-2017 03 17) Kovo 17-osios naktį po sunkios ligos užgeso ilgamečio Marijampolės savivaldybės mero, Marijampolės Garbės piliečio Vidmanto Brazio gyvybė. Šias pareigas jis garbingai ėjo nuo 2000-ųjų su nedidele pertrauka, kai dirbo Savivaldybės mero pavaduotoju. Gyvenimo ir politikos vėtros palaužė stipriausią Suvalkijos ąžuolą, kurio šakų pavėsyje paguodą rasdavo

Plačiau

Stanislovas Večerskis „Mes žaidžiame gyvenimą – kaip viltingą ir šviesų pažadą“

  Ramybė, iš kurios negrįžtama. Ir jokio Pažliugusio minčių ar paukščių tako. /Rimvydas Stankevičius/ ...Vis dar sunku patikėti, kad Jo nebėra, kad Jis  dar ims ir išnirs iš vienos Marijampolės senamiesčio gatvelių ir pasisveikins lėtai kilstelėdamas kepurėlės snapelį, kad Jis ne „dar negrįžęs iš Palangos“, o  sėdi ir mąsliai rūko savo jaukioje virtuvėje. Sunku

Plačiau

Sūduva neteko šviesuolės Genovaitės Jarumbavičiūtės

  Marijampolės bendruomenė neteko Sūduvos krašto šviesuolės Mokytojos Genovaitės Jarumbavičiūtės, savo asmeniniu pavyzdžiu ugdžiusios tūkstančius marijampoliečių, diegusios jų širdyse meilę artimui, Tėvynei, Dievui. Mokytoja Genovaitė Jarumbavičiūtė degė troškimu kurti tauresnę Marijampolę ir visą Lietuvą. Darbštumas, atsakomybė, patriotizmas, nuoširdumas ir pakantumas – tokios buvo Mokytojos pedagoginės sėkmės paslaptys. Ji buvo nenuilstanti kraštotyrininkė,

Plačiau

Žmogus-žvaigždė: iki jo – vis dar kaip pėsčiomis iki Mėnulio…

Liepos 26 d. minimos jau dešimtimis skaičiuojamos Rimanto Stankevičiaus gimimo metinės. Deja, tragiška lemtis atėmė puikų lakūną, vienintelį Lietuvos kosmonautą, nors ir nepakilusį į atvirą kosmosą. ...Laikas viską nuneša į užmaršties upę, tačiau prieš kai kuriuos dalykus jis tikrai bejėgis. Galbūt laikas ir kažkiek apmalšino žuvusio artimųjų sielos žaizdas, galbūt

Plačiau

Netekome kunigo Juozo Barkausko

  Juozas Barkauskas 1929–1955–2016 2016 m. vasario 27 d. po sunkios ligos, Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose, mirė Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos kanauninkas Juozas BARKAUSKAS. Kanauninkas Juozas Barkauskas gimė 1929 m. gruodžio 14 d., Kapsuko raj., Radziškės kaime. Mokėsi Naujųjų Alksnėnų pradinėje mokykloje, Sangrūdos pagrindinėje mokykloje ir Kalvarijos vidurinėje mokykloje. 1951 – 1956 m. studijavo

Plačiau