Pagrindinis > Antanas Žilinskas

Poetus sukvietė Mažasis poezijos pavasaris

Gegužės 12 dieną Vilkaviškio krašto kūrėjus sukvietė  Mažasis poezijos pavasaris. „Santakos“  laikraštyje savo kūryba ir jausmais pasidalino 42 poezijos gerbėjai. Į poezijos popietę atvykusius kūrėjus pasveikino Vilkaviškio savivaldybės vicemerė Daiva Riklienė.  Vakaro vedėjos Rasa Šlivinskienė ir Laima Vabalienė, talkinant sukūrusiai padėkas kiekvienam šventės dalyviui talentingai kūrėjai Vaidutei Diržiuvienei, pakvietė eilių

Plačiau

Gyvybės diena Vilkaviškyje

Jau aštunti metai, kai Pasaulinę gyvybės dieną mini Vilkaviškio dekanato Šeimos centras. Ir šįmet, paskutinį balandžio sekmadienį, Vilkaviškio savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras kartu su dekanato Šeimos centru surengė tradicinę eiseną nuo Vilkaviškio ligoninės iki Vilkaviškio katedros. Minėti Pasaulinę gyvybės dieną 1991metais  iniciavo Kardinolų Konsistorijos Vyskupų konferencija.  Kai 1995 metais Pasaulinę

Plačiau

Motinos širdyje vietos užtenka visiems

Pedagogas, muziejininkas, gidas, istorinių publikacijų apie Vilkaviškio kraštą autorius istorikas Antanas ŽILINSKAS  vasario 11 d. pasitinka garbingą 75- čio jubiliejų.  Kūrybinis kraitis solidus. 2015 išleista pirmoji istorinių apybraižų knyga apie Vilkaviškio krašto žydų paveldą "Dingusios tautos pėdsakais ". Anglų kalba išleistas knygos vertimas iškeliavo pas Vilkaviškio žydų palikuonis JAV, Kanadoje

Plačiau

1863 m. sukilimo pėdsakais – po Vilkaviškio kraštą

 Prieš 160 metų sausio mėnesį Lenkijoje įsižiebusi ginkluota kova prieš carinės Rusijos okupantus greitai plykstelėjo ir Lietuvoje. Marijampolės apskrityje sukilėlių židiniu tapo Antanavo dvaras. Čia įvykusiame įtakingų bajorų susirinkime karštą kalbą pasakė bajoras Kiprijonas Akordas. Augustavo vaivadijos viršininku išrenkamas Šveikauskas. Kuriasi sukilėlių būriai, vadovaujami K. Blonskio, V. Mročkovskio, pulkininko A.

Plačiau

Klaipėdos sukilimo istorijoje – ir vilkaviškiečių pėdsakas

Prieš 100 metų, 1923 m  sausio 15 d., po Klaipėdos sukilimo šis lietuviškas kraštas tapo Lietuvos valstybės dalimi. Tai įvyko po vienos iš sudėtingiausių ir puikiai suorganizuotų slaptųjų karinių operacijų mūsų šalies istorijoje. Po Melno taikos  Sūduva ir Žemaitija įėjo į Lietuvos valstybės sudėtį, išskyrus Mėmelį (Klaipėdą) ir Mažąją Lietuvą. Pasibaigus

Plačiau

Pagerbta iškili kraštotyrininkė

Lietuvos kariuomenės dienos išvakarėse Paežerių dvare su garbingu 90-čiu pasveikinta kraštotyrininkė Danutė Ardzijauskaitė. Jai dirbant  Vilkaviškio krašto muziejuje,  jos rūpesčiu buvo parengtas ir išleistas "Vilkaviškio krašto 1918-1923 metų Lietuvos savanorių vardynas". Lankydama archyvus, savanorių artimuosius, karių amžino poilsio vietas darbščioji muziejininkė surinko per 1000 kukliųjų didvyrių vardų. Bendradarbiaudama su savanorių

Plačiau

Išleistas mokslinių straipsnių rinkinys

Praėjusį pavasarį, per Sūduvių amatų šventę, Paežerių dvare vykusioje konferencijoje, kurios tema"SŪDUVA nuo seniausių laikų iki Suvalkų gubernijos", muziejininkės Aušros Mickevičienės pastangomis sukviesti septyni mokslininkai iš Lietuvos ir Lenkijos perskaitė savo tyrinėjimų pagrindu parengtus vertingus pranešimus. Naujausių mokslinių tyrinėjimų šviesoje istorikai atskleidė ypatingus Sūduvos krašte vykusius įvykius. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus

Plačiau

Vinco pasikalbėjimai su Jonu apie Napoleono karo su Rusija ištakas

V.: Godotinas broli, Jonai! Ar girdėjai naujieną? Europos Taryba skelbia Napoleono kultūros kelią turistams nuo Ispanijos, Prancūzijos, Italijos iki Lietuvos. Juk karo su Rusija paskelbimo vieta – Vilkaviškis – ko gero, taps to kelio svarbiausia dalimi. J.: Vilkaviškyje Napoleonas paskelbia savo garsųjį kreipimąsi į karius, kuriame skamba iš tiesų pranašiška mintis

Plačiau

Žydas Š. Pustopedskis pasakoja (atsiminimų nuotrupos)

Šią istoriją užrašiau 2008 metais Izraelyje iš 95-erių buvusio vilkaviškiečio Šmariju Pustapedskio lūpų. Pasak Š. Pustopedskio, jo tėvas buvo atvykęs į Rusiją iš Paryžiaus. Dirbo teatre, Peterburge. Į koncertą turėjo atvažiuoti caro giminės. Prieš carizmą nusiteikęs jaunuolis sugadino scenos apšvietimą. Kai žandarai tėvą suėmė, jį išgelbėjo būsima žmona ir atsivežė į

Plačiau

Vinco pasikalbėjimai su Jonu apie istorijos mokslų daktarę Mariją Andziulytę-Ruginienę

J. – Godotinas broli Vincai! Kaip smagu tave linksmą regėti, gal ką naujo apie savo klėtelę išgirdai? V. – Pamačiau savo tėvų kapelį ir savo akimis netikiu, koks gražus antkapis. Tai daktaro iš Vizgirdų kaimo Antano Vizgirdos rūpesčiu ir suaukotomis lėšomis tai atlikta. Patiko architekto Jono Mačio projektas. Tokio grožio visose

Plačiau

Tauro apygardos partizanų takais

Rengdamas naujus turistinius maršrutus, Vilkaviškio Verslo ir Turizmo centro direktorius Vitas Girdauskas surengė žygį automobiliais Tauro apygardos partizanų takais po Pilviškių ir Gižų seniūnijų kaimus ir miškelius. Į kelionę pakvietė Marijampolės Tauro apygardos muziejaus darbuotoją Giedrių Bagdoną, muziejininkus Eleną Rupeikienę ir šių eilučių autorių. Žygio išvakarėse kartu išvykome patikslinti partizanų žūties,

Plačiau

Vinco pasikalbėjimai su Jonu apie karalienę Boną ir jos nuopelnus Lietuvai, Sūduvai

 V.: – Godotinas broli Jonai! Minime Sūduvos metus, tad gal prisiminkime karalienę Boną, kuri tiek daug padarė, kad Virbalis ir visa paprūsė suklestėjo, augo miestai, kūrėsi amatai. Karalienė Bona Sforca Renesanco epochos žmogus, išsilavinusi, veikli, ambicinga. J.: – Gerai, kad tu ją prisimeni kaip šviesią moterį, tiek gero Lietuvai padariusią. Betgi

Plačiau

Lietuvybės takais Seinuose

Jotvingių žemė Seinai – lietuvybės salelė Lenkijoje, XIX amžiaus antroje pusėje tampusi svarbiu lietuvybės skleidimo centru, kai lietuviškas žodis buvo persekiojamas  carinės Rusijos imperijos valdomoje  Lietuvoje. Čia įkurtoje Seinų kunigų seminarijoje mokėsi Suvalkijos krašto sūnūs, pasirinkę dvasininko kelią, čia palikta ir daug su Vilkaviškio krašto asmenybėmis susietų ženklų.  Šis kraštas – tai

Plačiau

Atnaujintas dr. Vinco Kudirkos tėvų kapas

Valstybės dieną  prisimename karalių Mindaugą, viso pasaulio lietuviai gieda V. Kudirkos tautinę giesmę, tik dažnai pamirštami tie, kurie kėlė Lietuvą iš istorijos užmaršties ūko. Šiame sudaiktėjusiame pasaulyje dažnai pamirštame savo tautos šviesuolius. Primirštas buvo ir daktaro V.Kudirkos tėvų kapas Paežerių kaimo kapinaitėse (Vilkaviškio raj., Pilviškių sen.). Senasis atminties kryžius apsamanojo,

Plačiau

„Sūduvio“ inkaras nuleistas Vilkaviškyje

Liepos pirmą dieną  Vilkaviškyje atidengtas paminklinis ženklas - "Sūduvio" laivo inkaras. Kodėl Vilkaviškyje? Laivo ir Vilkaviškio savivaldybės  bendradarbiavimo istorija prasidėjo 1999 m. gruodžio 9 d., kai Lietuvos Karinių jūrų pajėgų laivas "Sūduvis"  buvo pakrikštytas. Vilkaviškį, kaip laivo partnerį, parinko laivyno  Ryšių su visuomene skyrius. Vilkaviškiečiai maloniai sutiko kvietimą. Krikšto dieną

Plačiau

Netekome Vytauto Griniaus

  Šiandien ryte pasiekė skaudi žinia: netekome Vytauto Griniaus, pedagogo, kraštotyrininko, muziejininko ir labai tauraus žmogaus. Įsikūręs Paežeriuose kaip mokytojas, mokyklos vadovas, pelnė mokinių ir jų tėvų palankumą ir meilę. Gamta, istorija, dr. V. Kudirkos atminimo įamžinimas, daugybė straipsnių spaudoje - tai tik maža dalelė Tavo aktyvios veiklos. Valdydamas plunksną,

Plačiau

Įteiktos rašytojo Antano Vaičiulaičio literatūrinės premijos

 Minint rašytojo, diplomato, vertėjo, lietuvių literatūros klasiko Antano Vaičiulaičio gimtadienį (gimė Didžiųjų Šelvių kaime, Vilkaviškio rajone), birželio 23-iąją, jo gimimo dieną, kas dveji metai teikiamos jo vardo literatūrinės premijos.  Ši literatūrinė premija, kuri teikiama rašytojams, įsteigta 1994 metais, jos tikslas - prisiminti ir tęsti Antano Vaičiulaičio kūrybos tradicijas ir skatinti

Plačiau

Vilkaviškiečiai pastatė spektaklį, skirtą Poetei

Vilkaviškyje jau tradicija tapo mėgėjų teatrų spektakliai „Po paupio gluosniais“. Įprastai vaidinimai vyksta po paupio gluosniais, gamtoje, tačiau Vilkaviškio kultūros centro mėgėjų spektaklis teatras „Gluosnė“ (režisierė Daiva Kasulaitienė) žiūrovus pakvietė į renovuotą rūmų salę. Idėją pastatyti spektaklį pagal Aleknos knygą „Salomėja“ subrandino Daiva Kasulaitienė, parašiusi scenarijų ir spektaklį režisavusi. Įdomus

Plačiau

Vilkaviškis – tiltų miestas: kviečia šventė „Mano miestas Lietuvoj įrašytas“

Vilkaviškio miesto šventė „Mano miestas Lietuvoj įrašytas“, vyksianti birželio 24-25 dienomis,  šiais metais ypatinga. Miestas pasipuošė nuostabiais takais ir tiltais palei Šeimenos upę. Iš miesto centro pėsčiomis, dviračiais, riedučiais galima nukeliauti į Miesto parką, kuriame šeštadieniais vasarą groja pučiamųjų orkestrai. Romantiškų miesto takų atidarymo šventė prasidės 16.30 val. (Prie Vaikų

Plačiau

„Kino karavanas“ Vilkaviškyje

Prasidėjus vasarai, po Lietuvą keliauja „Kino karavanas“ . Gražiausiose miestų ir miestelių vietose rodomas autorinis lietuviškas kinas. Šiemet karavanas apkeliaus 40 Lietuvos vietovių, parodydamas per 100 kino peržiūrų po atviru dangumi. Birželio 19 d. Vilkaviškyje buvo saulėta ir giedra. Prie Vilkaviškio kultūros centro kino gurmanai, susėdę į lauko gėlėmis išpuoštą

Plačiau