Pagrindinis > Regione > Kultūra > Išleistas mokslinių straipsnių rinkinys

Išleistas mokslinių straipsnių rinkinys

Praėjusį pavasarį, per Sūduvių amatų šventę, Paežerių dvare vykusioje konferencijoje, kurios tema”SŪDUVA nuo seniausių laikų iki Suvalkų gubernijos”, muziejininkės Aušros Mickevičienės pastangomis sukviesti septyni mokslininkai iš Lietuvos ir Lenkijos perskaitė savo tyrinėjimų pagrindu parengtus vertingus pranešimus. Naujausių mokslinių tyrinėjimų šviesoje istorikai atskleidė ypatingus Sūduvos krašte vykusius įvykius. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus išleistame leidinyje galima rasti išties daug įdomybių. (sudarytoja Aušra Mickevičienė).

Daktaras Vygandas Juodagalvis (Lietuvos istorijos institutas) skaitė pranešimą “Pirmieji gyventojai Sūduvoje ir jų palikimas”.  Žinomas archeologas panaudojo daug medžiagos iš Vilkaviškio krašto muziejuje sukauptų radinių. Vienas iš jų – Patilčiuose (Keturvalakių sen) melioruojant ir tiesinant Rausvės upės vagą surastas prieš 30 metų ties Šiškaus sodyba.  Tai šiaurės elnio ragai su pjovimo žymėmis.  Paskui į šiaurę keliaujančius elnius  migravo ir pirmieji gyventojai. Apžvelgiami ir paleolito epochos titnaginiai radiniai.

Istorijos mokslų daktaras (Vilniaus universitetas) archeologas Aleksiejus Luchtanas pranešime “Ką mena Kunigiškių ir Piliakalnių kaimo piliakalniai” pateikė apibendrintą medžiagą remdamasis piliakalnių tyrinėtojo A. Luchtano mokytojo VVU docento Prano Kulikausko tyrinėjimų pagrindu.  Pranešime akcentuojamas  Kunigiškių ir Piliakalnių piliakalnių išskirtinis bruožas, jų galinga įtvirtinimų sistema. Mokslininkas pažymi piliakalniuose vykusius įvykius, susijusius su V amžiuje vykusia hunų invazija. Konkrečiu to įrodymu pateikia įtveriamosios strėlės antgalį su plunksnele, surastą Kunigiškių piliakalnio papėdės gyvenvietėje.

Docento daktaro Algimantas Merkevičius (Vilniaus universitetas) pranešimas “Sūduva ankstyvuoju metalų laikotarpiu” apžvelgia ankstyvąjį metalų laikotarpį, kai ankstyvajame geležies amžiuje formavosi sūduvių, galindų ir kitos baltų gentys. Apžvelgti ir laidojimo papročiai, susiję su sūduvių laidosenoje atsiradusiais krūsniniais kapais.

Dr. Tomas Baranauskas (Lietuvos istorijos institutas) savo studijoje “Sūduva kryžiaus karų metu” atskleidė XIII amžiaus dramatiškus įvykius, susijusius su sūduvių ir jotvingių, kaip karingų genčių, kovas su priešais rusėnais, kryžiuočiais.  

“1830-1831 m. sukilimas Marijampolės ir Kalvarijos apskrityse:kariavimo patirtys ” –  ypatingas pranešimas. Jame profesorius, daktaras Virgilijus Pugačiauskas (Lietuvos Istorijos institutas, generolo Jono Žemaičio karo akademija) pateikia plačiai visuomenei mažai žinomus faktus apie to laiko įvykius.

Kaip atrodė Sūduvos kaimų architektūra savo pranešime “Vilkaviškio krašto kaimo architektūra” nagrinėja daktarė Rasa Bertašiūtė (Lietuvos liaudies buities muziejus).        

Iš Lenkijos atvykęs istorikas daktaras Tomašas Naruševičius (knygos “Nuo Januvkos, per Suvalkus, Kalvariją, Vilkaviškį iki Pilviškių Alvito dekanato apžvalga iki XVIII amžiaus pabaigos” autorius) pranešime “Vilkaviškio miestas, seniūnija ir parapija XVII-XVIII amžiuje”, remdamasis gausiais lenkiškais šaltiniais, pateikia ypač įdomios medžiagos, atskleidžiančios Vilkaviškio ir jo apylinkes liečiančius įvykius, pirmuosius kaimų paminėjimus. 

Minėtų pranešimų tezes galima rasti Suvalkijos (Sūduvos ) kultūros centre-muziejuje.

Nuotraukoje – leidinio viršelis (autorius Kęstutis Inkrata).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE