Pagrindinis > Regione > Kultūra > Atnaujintas dr. Vinco Kudirkos tėvų kapas

Atnaujintas dr. Vinco Kudirkos tėvų kapas

Valstybės dieną  prisimename karalių Mindaugą, viso pasaulio lietuviai gieda V. Kudirkos tautinę giesmę, tik dažnai pamirštami tie, kurie kėlė Lietuvą iš istorijos užmaršties ūko. Šiame sudaiktėjusiame pasaulyje dažnai pamirštame savo tautos šviesuolius. Primirštas buvo ir daktaro V.Kudirkos tėvų kapas Paežerių kaimo kapinaitėse (Vilkaviškio raj., Pilviškių sen.). Senasis atminties kryžius apsamanojo, kapelis dažniau skendo žolėse, o ne gėlėse.

Šių eilučių autorius žemaitijoje aplankęs lakūno Stepono Dariaus gimtinę greta esančiose kapinaitėse aplankė gražiai sutvarkytą Atlanto nugalėtojo tėvų kapavietę. Prie jos vedė plytelių takelis, o ant kapavietės plokštės įrašas skelbė: „Čia palaidoti Stepono Dariaus tėvai“. Aplankęs Paežerių kaimo kapinaites radau apleistą, žolėmis aptekusį V. Kudirkos tėvų kapelį. Kilo idėja pakviesti kaimelio bendruomenę ir aptarti kapavietės likimą. Mano idėją išgirdo iš Paežerių valsčiaus, Vizgirdų kaimo, kilęs gydytojas Antanas Vizgirda. Subūrė bendraminčių būrį, surinko lėšų, su kūrybingu architektu suplanavo  kapavietę uždengti granito plokšte, įkomponuojant senąjį paminklinį ženklą.

Liepos 10 d. Paežerių koplytėlėje buvo aukojamos šv. Mišios už Kudirkos tėvus.

Prie V. Kudirkos tėvų kapo po šv. Mišių susirinko gausi Paežerių kaimo bendruomenė. Gižų klebonas Virginijus Vaitkus pašventino atnaujintą kapavietę, o man teko priminti Himno autoriaus tėvų gyvenimą ir likimus. Su pirmąja žmona  Elžbieta Jasiulevičiūte Kudirkai susilaukė sūnaus Vinco ir dukros Uršulės Katrės. Po Elžbietos mirties vedęs Joniešką Andziulytę Motiejus Kudirka  susilaukė šešių vaikų: Motiejaus, Marijonos, Onos, Emilijos, Jonieškos ir Jono. Vinco Kudirkos tėvas Motiejus buvo valingas, griežtas, mėgo pasilinksminimus, o motina Elžbieta buvusi jautrios širdies, poetiškos sielos. Abiejų tėvų charakterių bruožai buvo būdingi ir Lietuvos vizijos kūrėjui, „Varpo“ leidėjui, Lietuvos himno autoriui Vincui Kudirkai.

Autoriaus nuotraukose – labdarys Antanas Vizgirda,V. Kudirkos tėvų kapavietės antkapio šventinimo akimirkos, atnaujinta V. Kudirkos tėvų kapavietė.

 

Labdarys Antanas Vizgirda
lightbox gallery phpby VisualLightBox.com v6.1

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE