Pagrindinis > Žmonės > Ad memoriam (Page 2)

Saulius Lisauskas: vienišą pagonį mena ir jo kurta sodyba

  ...Visų jį pažinojusių atmintyje jis visada išliks penkiasdešimties, mat tiek jam buvo, kai teko atsisveikinti su gyvenimu, o visiems jį pažinojusiems – su juo. Amžiams. Jis išėjo netikėtai, pačiame kūrybinių jėgų žydėjime, palikdamas ne tik artimus žmones, baigtus ir ypač nebaigtus kūrybinius darbus (draugams sakydavęs, jog darbų ir minčių turintis

Plačiau

Vladas Macevičius: neišsiųstas meilės laiškas Moteriai

  Gražios vizijos – įkurti krašto muziejų, muziejų Motinai, netgi prof. M. Gimbutienei, apskritai – visam moteriškumui, kuriuo galų gale alsuoja viskas, kas gyva, Kazlų Rūdoje gyvenęs Vladas MACEVIČIUS (1941–2010) jau niekada neįgyvendins. Noras kažkuo labai reikšmingu, turinčiu išliekamąją prasmę giedoti giesmę amžinajai gyvybės tėkmei, kuriančiajam pradui, pasireiškiančiam per moteriškąją esybę

Plačiau

Atsisveikinome su dailininku J. B. Tumu

  Juozas Bernardas Tumas (1935-04-02 – 2015-10-17) gimė Ožkasvilių kaime netoli Marijampolės. Baigė Gižų progimnaziją, Kauno dailiųjų amatų mokyklą (Stepo Žuko technikumas). Pradėjo dirbti Kapsuko Jono Jablonskio mokykloje dailės mokytoju. Vėliau dirbo Kapsuko maisto pramonės automatų gamykloje, Autonormalių gamykloje dailininku. Dėstė buvusioje Kapsuko O. Sukackienės pedagoginėje mokykloje, mokytojavo Suaugusiųjų vakarinėje mokykloje. Įsteigus Kapsuko

Plačiau

Minint lakūno Rimanto Stankevičiaus mirties 25-ąsias metines: „Paskraidęs kosmose, sugrįšiu į Lietuvą“

  Vasarą per vieną radijo stotį išgirdau diskusiją apie gatves, kurių pavadinimai – dar sovietmečio palikimas. Pasirodo, prie Šiaulių esančio Zoknių oro uosto yra gatvė, pavadinta lakūno bandytojo, sovietų didvyrio Valerijaus Čkalovo vardu.  Laidos dalyviai ginčijosi, ar tikslinga šią gatvę taip vadinti, kokiu vardu būtų galima pakeisti, siūlė įvairius variantus. Tačiau

Plačiau

Vytautas Prūsaitis: visas gyvenimas – skustuvo ašmenimis

  Šių metų gegužės 30 d. Vytautui PRŪSAIČIUI, verslininkui, ekstremalaus sporto entuziastui (automobilių sporto fanatikui, motorizuotos skraidyklės pilotui, Marijampolės aeroklubo nariui), būtų sukakę 60 metų, o gegužės 14 d. Sasnavos aerodrome (Marijampolės sav.), paskutinio skrydžio vietoje, buvo minimos dešimtosios jo žūties metinės. V. Prūsaičio artimieji, kolegos, draugai, Marijampolės aeroklubo nariai prie

Plačiau

Veronika ir Jonas Ambrasai: tokia meilė – nepaprasta likimo dovana

  Jų gyvenimo knyga jau užversta... Likimas ją užbaigė prieš daugiau nei dešimt metų, ties jų vardais įrašydamas vieną ir tą pačią datą – tragiškos mirties datą. Nepaprasta istorija, kasdienybėje švietusi paprastu žmogiškumu, tarpusavio supratimu ir meile, galbūt laukia genijaus rankos, kad būtų amžiams prikelta gyventi. Juk tokiu būdu V. Šekspyras

Plačiau

Išgelbėjęs žmonijos garbę

  Kas yra tikrasis herojiškumas, parodė prieš šimtą metų su garsiuoju „Titaniku“ nuskendęs iš Marijampolės krašto kilęs jaunas kunigas Šiemet balandžio 15 d. sukanka 103 metai, kai Atlanto vandenyne nuskendo legendinis laivas „Titanikas“, laikytas technikos stebuklu. „Neskęstantis“ „Titanikas“ (taip jis buvo tituluojamas prieš tragediją) ne kartą prisikėlė iš vandenyno gelmių atsiminimuose, meno

Plačiau

Salomėja Nėris: „Gyvenimas žmogaus yra sunkus kelias…“

  Šiandien sukanka lygiai 110 metų, kai gimė Salomėja BAČINSKAITĖ-BUČIENĖ, arba poetė Salomėja NĖRIS (mirė 1945 m.).   ...Ji sugrįžta kiekvieną kartą, kai pasiilgstame tyro, skambaus žodžio, kai prisiliečiame prie gyvenimo versmių, kai ima slėgti nepakeliamas būties lengvumas. Ilgesio ir nerimo sesuo, amžinos jaunystės ir tobulo skausmo dainė, lengvais kaip vyšnių žiedlapiai

Plačiau

Kunigas Juozas Mieldažys: „Žodžiai uždega – pavyzdžiai patraukia“

   „Nieko, Viešpatie, nepadariau per savo gyvenimą, tik visą laiką tavęs ieškojau“, – prieš keletą metų „Mūsų savaitės“ žurnalistei sakė buvęs ilgametis Kalvarijos Švenčiausios Mergelės Marijos vardo parapijos klebonas, Marijampolės dekanato vicedekanas, vėliau – Kalvarijos parapijos altarista – kunigas jubiliatas, kanauninkas emeritas Juozas MIELDAŽYS, kuriam buvo suteiktas Kalvarijos garbės piliečio vardas

Plačiau

Marija Krasauskienė: „Nežinojau, kas yra dykinėjimas ir nuobodulys“

  * * * Kai aš išeisiu į miglotą tylą, tamsesnę net už naktį drumzlino rudens, sakykite, ar ten jausmai prabyla? Sakykite, kas Žemėj už mane gyvens? Jūs tylite... Atsakymas įstrigo... Matyti, klausimas ir Jums painus. Žinau, kad Žemėje pavasariais žydės alyvos ir paukščiai suks, kaip įprasta, lizdus. O jeigu šviesoje svajonės dar neišsipildė, o jeigu Žemėje gyvenant neatrastas dangus? Tai, sako, – bus sunku ir Amžinybėj. Tai pasakykit: su manim kas bus?!   Taip prieš gerą dešimtmetį rašė marijampolietė buvusi pedagogė,

Plačiau

„Mano gyvenimo scenarijų sukūrė pats gyvenimas“ (J. Daugėla)

  Pamažu krinta paskutiniai obelų žiedai, tarsi atsisveikindami su Juozu Daugėla, ilgamečiu buvusios Marijampolės 5-osios vidurinės mokyklos (dabar Jono Totoraičio progimnazija) direktoriumi. Gegužės 18 -ąją nustojo plakusi tiek daug vargų, rūpesčių ir džiaugsmų patyrusi Mokytojo širdis. Juozas Daugėla gimė 1932 metų sausio 1 dieną Radviliškio raj. Tytuvėnų valsčiuje. Mokėsi Radviliškio pradinėje, Pilviškių vidurinėje

Plačiau

Suvalkija neteko dramatiško likimo taurios širdies ir gerumo ambasadoriaus

  Šių metų gegužės 4 dieną Želsvos (Marijampolės sav.) pagrindinės mokyklos bendruomenę pasiekė skaudi žinia. Eidamas 74-uosius metus, sekmadienio popietę Vokietijoje, netoli savo namų, autoavarijoje žuvo visos bendruomenės mylimas, gerbiamas draugas ir mokyklos rėmėjas Manfredas ŠVAKAS (Manfred Schwaak), tarptautinės organizacijos „Pagalba Lietuvos vaikams“ įkūrėjas ir pirmininkas. Tai didelė netektis ne tik Manfredo

Plačiau

Likęs šviesuliu visiems laikams

  Šių metų vasario 14 d., eidamas 98-us metus, mirė Kalvarijos garbės pilietis I kvalifikacinės klasės gydytojas akušeris ginekologas Henrikas SINKUS. Galbūt ne atsitiktinai dangus šį žmogų pasiėmė per meilės vardu tituluojamą dieną: šviesios atminties gydytojas būtent meile grindė visą savo gyvenimą: meile savo darbui, kraštui, žmonėms... ... Kai žmogiška šiluma eina

Plačiau

Dramatiško likimo poeto pėdsakais: vietoje epilogo

  Išdavysčių anatomija. Partizanai – saugumo agentai-smogikai Poeto K. Kubilinsko ir A. Skinkio poelgis nėra išskirtinis partizaninio judėjimo istorijoje. Visose partizanų apygardose buvo įdiegiami agentai, ir ypač skaudu, kai savo bendražygius išduodavo buvę partizanai. Apie tai plačiai rašo Stasys Gvildys dokumentinėje knygoje ,,Kruvini likimai“ (Kaunas, 2001 m.). Pateikiu keletą tokių išdavysčių istorijų

Plačiau

Poeto Kosto Kubilinsko gyvenimo pėdsakais

Tarp partizanų bunkerio sienų Abu draugai – poetai Kostas Kubilinskas ir Algirdas Skinkys – įstoję į partizanų gretas gauna Kapso ir Vilnies slapyvardžius. Jiems nežinant, partizanas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas slapta rašo dienoraštį. O Varno ir Ryto slapyvardžiais juos įvardija saugumiečiai. Pateikdamas dviejų dokumentų, dienoraščio ir KGB raportų ištraukas, supažindinu skaitytoją su dramatiškos istorijos

Plačiau

Lynažerio mokytojas

  Pokario kaimo prisiminimai Į Dzūkijos miškų glūdumoje glūdintį Lynažerio kaimą K. Kubilinskas, 24 metų mokytojas, atvyko prieš 1947 metų rugsėjį. Šį kaimą aplankiau karštą liepos vidudienį. Iš Marcinkonių miško keleliu pavažiavus 12 kilometrų, prie gražaus ežero dabar gyvena gal 12 senbuvių. Mane pasitiko guvi, gražia dzūkiška tarme pasakojanti kaimo seniūnaitė Ona Mortūnienė.

Plačiau

Dramatiško likimo poeto pėdsakais

Ištisa pokario moksleivių karta užaugo su vaikų poeto Kosto Kubilinsko eilėraščiais. Jo kūryba pripažinta vaikų literatūros aukso fondu, o daina apie Suvalkijos bernioką (eil. ,,Iš Suvalkijos lygumų“ ) yra tapusi tapusi neoficialiu mūsų krašto himnu. Vaikiškos poemos „Raidžių paradas“, „Strakaliukas ir Makaliukas“, ,,Su žilvičio dūdele“, ,,Stovi pasakų namelis“, ,,Bebenčiukas ir kvailelė“,

Plačiau