Pagrindinis > Žmonės > Ad memoriam > Amžinybėn išėjo Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė

Amžinybėn išėjo Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė

Lapkričio 26-ąją amžinojo poilsio išėjo dailininkė, meno mecenatė, Marijampolės garbės pilietė Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė. Jos širdyje ir mintyse Lietuva išliko iki paskutinės minutės… Prisiminkime Jos didelę meilę ir pasiaukojimą Lietuvai, Jos darbus, Jos tapybą, Jos sunkų vėjuotą, skausmo, džiaugsmo ir meilės kupiną gyvenimą.

M. B. Stankūnienė gimė 1925 01 05 Oželių kaime Šunskų valsčiuje Vilkaviškio apskrityje. 1936–1940 m. ji mokėsi Marijampolės mergaičių gimnazijoje, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945–1947 m. Oldenburge mokėsi drabužių siuvimo ir modeliavimo. 1947 m. persikėlė į Didžiąją Britaniją. Kurį laiką dirbo ligoninėje, šilko fabrike, lankė medicinos seserų kursus, mokėsi anglų k. ir drabužių modeliavimo. 1958 m. baigė Mayfair Mannequino akademiją Londone. 1958–1960 m. studijavo Šv. Martyno dailės akademijoje Londone. Nuo 1960 m. apsigyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čikagoje. Ištekėjo už Jono Gintauto Stankūno. Dirbdama vienoje moderniausių Čikagos parduotuvių Marshall Field kompanijoje (buvo drabužių modeliavimo konsultantė), studijavo Čikagos meno instituto mokykloje (1961–1965 m.), dailininko V. Petravičiaus ir Lietuvių dailės studijoje, Bogan City koledže (1967–1970), 1973 m. baigė Čikagos dailės akademiją bakalauro laipsniu. 1968 m. surengė pirmąją personalinę parodą Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Čikagoje. Pirmoji paroda Lietuvoje įvyko 1980 m. Lietuvos dailės muziejuje. 1987 m. – Klaipėdos paveikslų galerijoje, 1988 m. – Panevėžyje ir Šiauliuose, 1990 m. – Marijampolėje ir Vilniuje, 1991 m. – Vilkaviškyje, 1995 m. didelė paroda surengta Kauno paveikslų galerijoje ir kitur.

Dailininkė Lietuvą lankydavo kone kasmet. Savo Tėvynei ji yra padovanojusi šimtus savo kūrinių. Grafikos, tapybos, batikos darbai padovanoti Vilniaus ir Kauno, Biržų ir Molėtų, Rietavo ir Plungės, Kudirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio bei Skuodo muziejams, taip pat Lietuvos aukštosioms mokykloms, bibliotekoms, tarp jų ir Marijampolės viešajai Petro Kriaučiūno bibliotekai, Santariškių universitetinei ir Marijampolės ligoninėms. Paramą ji teikė ir našlaičiams, įvairiems leidiniams, globojo į JAV atvykstančius menininkus. Paaukojo solidžią sumą asmeninių lėšų Marijampolės dailės galerijai steigti. Jos iniciatyva Marijampolės kultūros centre veikia Magdalenos Stankūnienės menų galerija. 1997 m. jai buvo suteiktas Vilkaviškio rajono garbės pilietės vardas. 2001 m. už itin aktyvią visuomeninę veiklą ji buvo apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. Marijampolės savivaldybės tarybos 2008-05-26 sprendimu Nr. 1-409 Magdalenai Birutei Stankūnienei už Marijampolės miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, svarų indėlį, kuriant Marijampolės savivaldybės gyventojų kultūrinę ir dvasinę gerovę jai suteiktas Marijampolės garbės piliečio vardas ir ženklas.

Netekome didžios Lietuvės, Menininkės ir Mecenatės, bet liko Jos iškilus asmeninis pavyzdys, kaip mylėti per atstumą, aukoti ir teikti šviesą tiems, kurie Tėvynėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE