Pagrindinis > vasara

Vasaros puokštėj /eilėraščiai/

  Birželis Dar tik pradžia birželio, o jau žydi liepos. Tiktai birželis, o tokia alsi kaitra. Gaivinančio šešėlio nepalieka Ši vasara žydėjimo ir nerimo pilna.   Orų žinovai gąsdina audrom, perkūnais. Seni išminčiai pritaria: „Gerai nebus!“ Birželio dienos tarsi laiko skubančio malūnai Vos spėja malti įvykius, ketinimus, planus.   Talpina mėnesy  garbingą Tėvo dieną, Paparčio žiedo paslaptį, mergaičių vainikus. Į puokštę margaspalvę sudeda po

Plačiau