Pagrindinis > Naujienos > 2015 metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai

2015 metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai

 

2015 metais brandos egzaminus laikė 819 (pernai 843) Marijampolės savivaldybės kandidatų.   

Kaip ir anksčiau, brandos atestatui gauti abiturientai turėjo išlaikyti privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir bent vieną pasirenkamojo dalyko egzaminą. Ir tik šį, privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, galėjo rinktis valstybinį arba mokyklinį. 

Daugiausia mokinių laikė lietuvių kalbos ir literatūros  valstybinį brandos egzaminą – 533 (pernai – 547), užsienio kalbos (anglų) – 503 (pernai – 435). Populiarus buvo matematikos VBE. Jį laikė 331 (pernai  – 385) kandidatas, istorijos – 273 (pernai – 339). Šiek tiek mažiau laikė biologijos, geografijos, fizikos, informacinių technologijų. Ir mažiausia – užsienio kalbų (rusų) – 2 ir  vokiečių – 1.

Kaip visoje šalyje, taip ir mūsų abiturientai gerai išlaikė anglų kalbos egzaminą. Jo neišlaikė tik 0,2 % (0,9 %) kandidatų. Geriausiai sekėsi Rygiškių Jono ir Marijonų gimnazijų  kandidatams. 9 Rygiškių Jono gimnazijos abiturientai gavo aukščiausią įvertinimą – 100 balų,  Marijonų gimnazijoje – 5, Sūduvos – 4. 

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino neišlaikė 10,5 % (šalyje – 10,2 %). Penkių Rygiškių Jono gimnazijos abiturientų žinios įvertintos 100 balų.  Marijonų gimnazijoje – 3. Sūduvos gimnazijoje – 1. Igliaukos Anzelmo Matučio ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijose šio  privalomojo egzamino neišlaikė virš 15 proc. abiturientų, Šv. Cecilijos gimnazijoje iš 19 laikiusių – net 8, tai sudaro 42 proc.                         

Matematikos VBE iš 331 neišlaikė 9 % (šalyje – 9,3 %). Sunkiausiai egzaminas sekėsi Marijampolės profesinio rengimo centro, Liudvinavo Kazio Borutos ir Šv. Cecilijos gimnazijų mokiniams –  neišlaikė nuo 50 % iki 83 %. pasirinkusių. 100 balų įvertinimų 5: 3 Rygiškių Jono ir 2 Sūduvos gimnazijų abiturientai.

Istorijos VBE iš 273 (367) neišlaikė tik 2 (0,7 %, šalyje – 0,6 %). Geriausiai  sekėsi  Marijonų gimnazijos gimnazistams, sunkiausiai – Profesinio rengimo ir Suaugusiųjų mokymo centrų  abiturientams.  Aukščiausią, 100 balų įvertinimą, gavo 2 Sūduvos  gimnazijos ir 1 Marijonų gimnazijos abiturientai.

Geografijos VBE laikė 187 abiturientai. Neišlaikė – 3 (1,6 %). Šimtukas 1 – Marijonų gimnazijoje.

Biologijos VBE išlaikė 93 %, 2 (dviejų) Rygiškių Jono ir 1 (vieno) Marijonų gimnazijų abiturientų žinios įvertintos 100 balų.

Chemijos egzaminą laikė 47, išlaikė visi; fizikos – 82, neišlaikė 2. Šimtukų nebuvo.

Užsienio kalbų (rusų ir vokiečių) VBE išlaikė visi  (2 ir 1).                    

Informacinių technologijų VBE laikė 42. Neišlaikė 2 (4,8 %). Šimtukai 5: Sūduvos  gimnazijoje – 3, Rygiškių Jono gimnazijoje – 2.               

2015 m. brandos egzaminų sesija praėjo sėkmingai, rezultatai panašūs kaip ir praėjusiais metais. Net 30 savivaldybės kandidatų gavo maksimalų įvertinimą – 100 balų. 16 tokių abiturientų Rygiškių Jono gimnazijoje, 8 – Sūduvos gimnazijoje ir 6 – Marijonų gimnazijoje.

Šauniausias 2015 m. abiturientas –  Marijonų gimnazijos gimnazistas Ignas Kriaučiūnas. Jis pasirinko maksimumą (šešis) egzaminus ir net penkių (lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, biologijos, geografijos ir istorijos) brandos egzaminų žinios įvertintos  100 balų, chemijos – 99 balais.  Trys savivaldybės gimnazistai iš trijų pasirinktų valstybinių brandos egzaminų gavo 100 balų įvertinimus: tai Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos gimnazistas Matas Liorentas ir du Sūduvos gimnazijos gimnazistai – Rūta Bielytė bei Vygintas Vytartas. Po 2 šimtukus turi 4 abiturientai, po 1 – 22.

Valdimantas KVIETKAUSKAS,

Marijampolės savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto departamento

Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE