Pagrindinis > Regione > Mes ir įstatymas > 2023 metų Marijampolės apskr. vyriausiojo policijos komisariato veiklos ataskaita

2023 metų Marijampolės apskr. vyriausiojo policijos komisariato veiklos ataskaita

Apžvelgiant 2023 metų Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos rezultatus, galima pasidžiaugti, kad nepaisant kilusių įvairių iššūkių, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai dirbo efektyviai, atsakingai, ir profesionaliai. Lyginant su kitomis panašiomis respublikos įstaigomis, per praėjusius metus stengėmės išlaikyti konkurencingus veiklos rodiklius, kurie ne vienoje srityje buvo geresni nei šalies vidurkis.

Per 2023 m. Marijampolės apskrities VPK užregistruota 2111 nusikalstamų veikų, iš jų 67,7 proc. ištirta. Palyginti – 2022 m. užregistruotos 2046 nusikalstamos veikos, arba 3,2 proc. mažiau nei 2023 metais, iš jų 71,7 proc. išaiškinta. Analizuojant keleto metų nusikalstamų veikų registracijos tendencijas, galime teigti, kad Marijampolės apskrityje yra nusistovėjęs nusikalstamų veikų TOP 5, tai :

            BK 140 str (nežymus sveikatos sutrikdymas);

            BK 281-1 (vairavimas neblaiviam);

            BK 178 (vagystė);

            BK 182 (sukčiavimas);

            BK 259 str. (neteisėtas disponavimas narkotinėmis medžiagomis).

Praėję metai niekuo neišsiskiria, dominuoja šios 5 nusikalstamų veikų rūšys. Kalbant procentine išraiška, tai 20,6 proc. nuo visų užregistruotų nusikalstamų veikų sudaro nusikalstamos veikos pagal BK 140 str., 13,7 proc. sudaro nusikalstamos veikos pagal BK 182 str., 12,6 proc. nuo visų užregistruotų nusikalstamų veikų sudaro nusikalstamos veikos pagal BK 178 str., 12,3 proc. sudaro nusikaltimai susiję su vairuotojų vairavimu esant apsvaigus (neblaiviam), t.y. BK 2811 str. ir 4,7 proc. nusikalstamos veikos pagal BK 259 str.

           

Galima teigti, kad šie metai išsiskiria tuo, kad į antrąją vietą, iš tradicinės priešpaskutinės „pakilo“ nusikalstamos veikos kvalifikuojamos pagal BK 182 str. Pastebima aiški tendencija, kad mažėja nusikalstamų veikų, kurių metu sužalojami asmenys, tačiau išaugo nepilnamečių įvykdytų nusikaltimų susijusių su narkotinėmis medžiagomis skaičius. Beveik 65 proc. padidėjo nusikalstamų veikų dėl sukčiavimo (pagal LR BK 182 str. ) – 2023 m. registruota 214 nusikalstamų veikų, 2022 m. – 130, tačiau pažymėtina, kad šis augimas sąlygotas dėka vieno asmens, kurio atžvilgiu pradėta daugiau nei 100 tyrimų. Su smurtu artimoje aplinkoje susijusios nusikalstamos veikos Marijampolės apskrityje vis dar yra tarp dominuojančiųjų, tačiau pareigūnai pastebi, kad jų nuosekliai mažėja. Vien tik veikų, kvalifikuojamų pagal LR BK 140 str., registracija yra mažiausias per pastaruosius 5 metus – 2023 m. registruotos 434, 2022 m. – 495, o, pavyzdžiui, 2019 m. – 547.

Eismo saugumas taip pat yra vienas iš didžiausių Marijampolės apskrities policijos prioritetų. Statistika rodo, kad pareigūnų vykdomos priemonės duoda rezultatų. Pernai visos apskrities keliuose buvo užregistruotas 121 įskaitinis eismo įvykis, tai yra – 1,6 proc. mažiau nei 2022 m., kai buvo užregistruoti 123 eismo įvykiai. Pagrindiniai kelių eismo taisyklių pažeidimai nustatyti 2023 metais: saugos diržų ir kitų saugos priemonių nesilaikymas (4807), draudimo naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis (3856), važiavimo per šviesoforo reguliuojamas sankryžas (1378), neblaivūs vairuotojai (1165).  Neraminantis faktas, kad 2023 m. eismo įvykių metu žuvo 18 žmonių (6 vairuotojai, 4 pėstieji, 3 dviratininkai, 3 motociklininkai, 2 keleiviai), 2022 m. fiksuota 11 mirčių keliuose. Sužeistų asmenų skaičius  mažėjo – 2023 m. per eismo įvykius nukentėjo 138 asmenys, 2022 m. – 163. Beveik perpus sumažėjo ir eismo įvykių, kuriuos sukėlė neblaivūs vairuotojai – 2023 m. registruoti 46 eismo įvykiai iš kurių tik 4 įskaitiniai eismo įvykiai, 2022 m. – 53 tokių eismo įvykių iš jų įskaitiniai 10.

Pagrindine skaudžių eismo įvykių priežastimi, pasak pareigūnų, išlieka saugaus arba leistino greičio viršijimas, išvažiavimas į priešpriešinę eismo juostą, taip pat praėję metai pasižymėjo dideliu nesaugių eismo dalyvių,dviratininkų, pėsčiųjų skaičiumi. Taip pat vyrauja reikalavimo duoti kelią važiuojant per sankryžą nevykdymas ir saugaus atstumo nesilaikymas.

Svarbu paminėti, kad mūsų apskrities pareigūnai didelį dėmesį skiria proaktyviai veiklai susijusiai su narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimu, remiantis statistika mūsų apskrities rezultatai vieni geriausių respublikoje. Marijampolė yra septintas pagal dydį Lietuvos miestas, tačiau su narkotikais susijusių nusikaltimų išaiškinamumas yra gana aukštas- daugiau jų išaiškinama tik Vilniuje ir Kaune. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo skyrius aktyviai dirba savo darbą, operatyviai reaguoja į bet kokias organizuoto nusikalstamumo užuomazgas, todėl ir rezultatai šioje srityje įspūdingi. 2023 metais Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai konfiskavo virš 100 kg įvairių narkotinių bei psichotropinių medžiagų. Svarbu paminėti, kad jos rastos ir konfiskuotos ne vienoje ar keliose operacijose, o atskirų keliasdešimties operacijų metu. Tokiu būdu užkirstas kelias ne vienai dešimčiai gerai išvystytų narkotikų platinimo schemų. Tai didelis pareigūnų darbas kovojant su šiuo reiškiniu.

2023 metais atliktos kelios operacijos susijusios su neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais, iš nelegalios apyvartos išimta 7 vnt šaunamųjų ginklų, operacijose nukreiptose prieš neteisėtą disponavimą vogtomis transporto priemonėmis surasti 7 vogti vilkikai ir 7 vogti prabangūs, lengvieji automobiliai. Kovoje su netiesėtu disponavimu kontrabandinėmis ir akcizais neapmokestinamomis prekėmis iš nelegalios apyvartos išimta 84 250 kontrabandinių cigarečių pakelių.  Labai svarbu paminėti, kad 2023 metų pradžioje teisminiam nagrinėjimui buvo perduota Marijampolės apskr. VPK KP organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnų ištirtas ikiteisminis tyrimas, kurio metu buvo išaiškintas platus tarpregioniniu bei tarptautiniu mastu veikęs nusikalstamas susivienijimas.

 Vis dėlto  reikia paminėti, kad Marijampolės apskr. VPK teritorija turi tam tikrų specifinių niuansų, kurie daro įtaką policijos veiklos efektyvumui. Vienas iš jų – tai vidinė ES siena. Tai sąlygoja lengvesnį pasislėpimą nusikaltusiems asmenims, kurie išvyksta į užsienį ir jų pargabenimas dažnai reikalauja ne tik papildomo laiko, bet ir resursų. Be to, išorinė ES siena sudaro sąlygas specifinėms nusikalstamoms veikoms, tokioms kaip kontrabanda, nelegali migracija ir pan.

Tad kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2023-aisiais Marijampolės apskr. VPK glaudžiai bendradarbiavo su kitų užsienio valstybių pareigūnais. Ypač tvarūs santykiai palaikomi su Lenkijos policijos pareigūnais. Su kolegomis bendradarbiavome įvairių nusikalstamų veikų ištyrimo, asmenų paieškos klausimais, nuolat organizavome bendrus patruliavimus pasienio teritorijoje. Pažymėtina, kad 2022 metais užbaigėme projektą „Analitinės tiriamosios veiklos gerinimas kovai su nusikalstamumu“. Šį projektą vykdėme kartu su Alytaus apskr. VPK ir Lenkijos policija, o konkrečiai Balstogės vaivadijos policijos komisariatu. Praeitais metais, t. y. 2023 metais, kartu su partneriais, pradėjome planuoti ir rengti naują projektą „Kartu saugiau – saugumo didinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienio regione intensyvinant policijos bendradarbiavimą“. Projektas buvo pateiktas vertinti Europos regioninės plėtros fondui. 2023 metų pabaigoje fondas projektą patvirtino ir skyrė jo įgyvendinimui reikalingą finansavimą. Projekto vertė – 979 055,68 eurų.  Projektas pradėtas įgyvendinti 2024 m. vasario 1 d.

Itin didelį dėmesį savo veikloje Marijampolės apskrities VPK pareigūnai skiria ir prevencijai. 2023 metais sėkmingai pavyko įgyvendinti Bendruomenės pareigūnų metiniame kalendoriuje numatytas prevencines veiklas, priemones, renginius, akcijas, susitikimus, konkursus ir iniciatyvas.

Visa tai buvo vykdoma nuolat bendradarbiaujant su įvairiomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, bendruomenėmis, savanoriais ir socialiniais partneriais. Viešąją tvarką ir eismo saugumą užtikrinti pareigūnams padėjo policijos rėmėjai, kurie savanoriškai dirbo apie 2500 valandų Marijampolės apskrityje.

 Siekiant informuoti gyventojus, skatinti juos labiau saugoti save ir savo turtą, pernai apskrityje pareigūnai rengė susitikimus su gyventojais. Kalbėta smurto artimoje aplinkoje, vagysčių prevencijos, saugus eismo, saugumo elektroninėje erdvėje, prekybos žmonėmis nusikaltimų užkardymo, taip pat, socialinės atskirties mažinimo ar pagyvenusių žmonių informavimo kaip netapti nusikaltimo aukomis temomis. Reaguojant į rezonansinius įvykius dėl psichotropinių medžiagų vartojimo 2023 m ypatingas dėmesys buvo skirtas nepilnamečių ir jų tėvų teisiniam švietimui bei prevencijai, darbui su jaunuoliais, susitikimams su tėvais. Didelis dėmesys skiriamas senjorams, lankydami juos ir vykdydami švietėjišką veiklą III amžiaus universitete, globos namuose.

 Vykdant kelių eismo taisyklių švietėjišką ir prevencinę veiklą kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija ir socialiniais partneriais vykdėme įvairius renginius – „Saugus mokinys“, „Aš ir tu atsargūs kai slidu“, „Būk saugus atsargus ir sveikas“ ir kitus, kurie buvo skirti atkreipti eismo dalyvių dėmesį į saugaus eismo svarbą, skatinti visus eismo dalyvius keliuose ir gatvėse elgtis atsakingai, dėvėti liemenes, atšvaitus, segėti saugos diržus, būti atidiems ir gerbti vieniems kitus kelyje.

 Taip pat labai svarbu pažymėti, kad siekiant visuomenės saugumo, svarbi ne vien tik policijos veikla, bet labai džiugina tendencija, kad gyventojai vis labiau įsitraukia ir tampa neabejingi įvykiams, kurie vyksta šalia jų. Pastaruosius keletą metų pastebimas ypatingas gyventojų suaktyvėjimas. Policijos pareigūnai dažnai sulaukia pilietiškų gyventojų pranešimų apie galimai neblaivius vairuotojus, įtariamą smurtą artimoje aplinkoje, įtartinus asmenis, kitus pažeidimus ar nusikalstamas veikas. Be to,  gyventojai dažnai patys imasi veiksmų užkirsti kelią kitų asmenų vykdomai nusikalstamai veikai, padeda sulaikant įtariamuosius. Sparčiai auga skaičius asmenų, besinaudojančių galimybe pranešti apie nusikalstamą veiką per įvairias naujas elektronines priemones, tokias kaip E-policija, socialiniai tinklai ir kt.

Didžiausias mūsų veiklos apdovanojimas bei džiuginanti tendencija – gerėjanti gyventojų nuomonė apie mūsų veiklą. 2023 m. rugsėjo-lapkričio mėn. atliktos Marijampolės aps. VPK aptarnaujamos teritorijos gyventojų apklausos duomenimis (Spinter duomenys), Marijampolės aps. policija pasitiki 85 proc. gyventojų (2022 metais pasitikėjo 84 proc.), nepasitiki 13 proc. (2022 metais nepasitikėjo 15 proc.). Ir taip jau 4 metai iš eilės, šie rodikliai vis tik gerėja. Respublikoje policija gyventojų pasitikėjimas sudaro 82 proc., o 15 proc. gyventojų nepasitiki policija. Marijampolės rezultatai vieni iš geriausių respublikoje, geresni tik Alytaus ir Tauragės AVPK.

Net 91 proc. (2022 metais tik 86 proc.) Marijampolės AVPK aptarnaujamos teritorijos gyventojų savo gyvenamojoje vietoje jaučiasi saugiai ir tik 7 proc. (2022 metais net 13 proc.). jaučiasi nesaugiai. Respublikoje saugiai jaučiasi 88 proc. gyventojų ir net 11 proc. jaučiasi nesaugiai. Lyginant su kitais AVPK, tai Marijampolės AVPK rezultatai yra geriausi respublikoje, nes tik pas mus vos 7 proc. gyventojų jaučiasi nesaugiai, tokių rezultatų nefiksuota nei viename AVPK. Saugiau už Marijampolės AVPK aptarnaujamos teritorijos gyventojus jaučiasi tik Šiaulių AVPK, tačiau pas juos nesaugiai jaučiasi 8 proc. ir tai blogesnis rezultatas nei Marijampolės AVPK. 80 proc. (Marijampolės AVPK aptarnaujamos teritorijos gyventojų mano, kad jų gyvenamojoje vietoje kriminogeninė situacija yra gera ir tik 7 proc. mano, kad bloga. Tai geriausias rezultatas respublikoje. Bendrai gyventojai respublikoje, mano, kad kriminogeninė situacija gera 79 proc., gyventojų, kad bloga – 13 proc. Geriau situaciją vertina tik Alytaus, Tauragės ir Šiaulių gyventojai, tačiau didesnė visų šių apskričių gyventojų dalis situaciją vertina blogai.

Taip pat galime pažymėti, kad 78 proc. Marijampolės AVPK aptarnaujamos teritorijos gyventojai mano, kad jiems saugu vaikščioti vienam tamsiu paros metu, respublikos – 74 proc.

76 proc. Marijampolės AVPK aptarnaujamos teritorijos gyventojų mano, kad tikimybė tapti nusikaltimo auka yra maža – respublikoje 74 proc.

71 proc. Marijampolės AVPK aptarnaujamos teritorijos gyventojų mano, kad policija reaguoja greitai ir 19 proc. mano, kad reagavimas į pranešimus yra netenkinantis, respublikoje 64 proc. gyventojų patenkinti policijos reagavimo greičiu ir net 24 proc. nepatenkinti.

Net 76 proc. Marijampolės AVPK aptarnaujamos teritorijos gyventojų mano, kad jie dažnai mato policijos pareigūnus savo gyvenamojoje vietoje ir 22 proc. mano, kad per mažai, respublikojepatenkinti policijos matomumu, savo gyvenamoje vietovėje, 51 proc., o nepatenkinti 44 proc. Pažymėtina, kad patenkintų Marijampolės AVPK yra 49 proc. daugiau nei respublikoje. Tai geriausi rezultatai visoje Lietuvoje. Marijampolės AVPK aptarnaujamos teritorijos gyventojai pozityviausiai ir geriausiai vertina policiją, lyginant su visais kitais Lietuvos policijos komisariatais. Gyventojų nuomonė geriausiai atspindi policijos darbą, nes policija dirba  aptarnaujamos teritorijos bendruomenei.

Marijampolės apskr. VPK 2023 metais dirbo 370 statutinių pareigūnų. Per visus 2023 metus iš mūsų įstaigos išėjo 37 policijos pareigūnai, o naujų pavyko priimti tik 25. Labai daug policijos pareigūnų, ypač jaunų mūsų kolegų išeina tęsti tarnybą į didesnesias apskritis, tai yra Kauno, Vilniaus, Klaipėdos. Jaunimą traukia didelių miestų šurmulys ir jie migruoja į šiuos miestus ne tik dirbti, bet ir gyventi. Per 2023 metus iš mūsų policijos įstaigos į kitas policijos įstaigas išėjo 14 policijos pareigūnų, o atėjo tik 1. Prieš keletą metų nebuvo tokių ryškių disproporcijų, pvz. 2021 metais išėjo 14, o iš kitų policijos įstaigų atėjo 10 policijos pareigūnų. Viena iš priežasčių, tai adekvačios butpinigių kompensavimo sumos, už kurias jauni kolegos gali išsinuomoti būstus ir kurti savo gyvenimą didesniuose miestuose. Taip pat sunkiau pritraukti ir studentus baigusius Lietuvos policijos mokyklą, kurie taip pat mieliau renkasi didžiuosius miestus. Iki 2023 metų pas mus iš Lietuvos policijos mokyklos ateidavo apie 12 paruoštų pareigūnų, pernai, nors įstojo 12, tačiau pas mus dirbti tegrįžo vos 6. Kita problema, tai pareigūnų išėjimas į pensiją. Šiuo metu apie 80 pareigūnų, o tai yra apie 22 proc. visų statutinių pareigūnų, išdirbę policijos sistemoje daugiau nei 25 metus ir turi teisę išeiti į pensiją. Per 2023 metus į pensiją išėjo 11 pareigūnų, kai tuo tarpu 2022 metais – tik 9.

 

Marijampolės apskr. VPK 2024 metams nustatytos prioritetinės veiklos sritys:

  1. Bendras nusikalstamų veikų ištyrimas, ne mažesnis nei numatyta metiniame veiklos plane;
  2. Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų ištyrimas, ne mažesnis nei numatyta metiniame veiklos plane;
  3. Nusikalstamų veikų, kurių metu nuo fizinio ar seksualinio smurto nukentėjo vaikai ištyrimas, ne mažesnis nei numatyta metiniame veiklos plane;
  4. Nusikalstamų veikų, padarytų elektroninėje erdvėje ištyrimas, ne mažesnis nei numatyta metiniame veiklos plane;
  5. Nusikalstamų veikų, susijusių, su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis ištyrimas, ne mažesnis nei numatyta metiniame veiklos plane;.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE