Pagrindinis > Regione > Kultūra > Apie valstybinės kalbos priežiūros ir tvarkybos reformą diskutuota Marijampolėje

Apie valstybinės kalbos priežiūros ir tvarkybos reformą diskutuota Marijampolėje

Marijampolės savivaldybėje rugsėjo 19 d. lankėsi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pirmininkas Audrys Antanaitis ir ryšių su visuomene atstovė Aurelija Baniulaitienė. Pirmiausia planuojamus valstybinės kalbos politikos pokyčius VLKK pirmininkas aptarė su Savivaldybės meru Povilu Isoda ir Administracijos direktoriumi Karoliu Podolskiu.

Pasak A. Antanaičio, susitikimuose su savivaldybių vadovais ir valstybinės kalbos tvarkytojais norima pasikalbėti apie rengiamą valstybinės kalbos priežiūros ir tvarkybos reformą. Jis taip pat informavo, kad šios reformos formavimo klausimams spręsti yra sudaryta darbo grupė, kuriai savo siūlymus ir pastebėjimus gali išsakyti visų savivaldybių valstybinės kalbos tvarkytojai. Taip pat svarbu žinoti savivaldybių vadovų poziciją dėl kalbos tvarkytojo pareigybės, kadangi šiuo metu valstybės deleguotą valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkciją savivaldybėse įgyvendina kalbos tvarkytojai, finansuojami ir Valstybinės kalbos inspekcijos, tačiau pavaldūs ne jai, o konkrečios savivaldybės administracijos vadovui ar jos skyriui.

Komisijos pirmininkas atkreipė dėmesį, kad tik rūpindamiesi savo kalba išsaugosime savastį, bendruomeniškumą ir gebėjimą susitarti visais klausimais. Jam pritarė Savivaldybės meras teigdamas, kad šiuolaikiniame pasaulyje neišvengiamai priimame ir mokinamės kitas kalbas, kurios reikalingos, tačiau niekada nereikia pamiršti, jog lietuvių kalba yra viena sudėtingiausių ir seniausių pasaulyje. Tai mus daro išskirtiniais, tad turėtume puoselėti lietuvių kalbą ir su pasididžiavimu tarti lietuviškus žodžius.

Į Marijampolės savivaldybę VLKK pirmininko prašymu atvyko Marijampolės apskrities ir gretimų rajonų (Birštono, Prienų, Lazdijų ir Jurbarko) savivaldybių kalbos tvarkytojai ir juos kuruojantys savivaldybių administracijų atsakingi asmenys. Susitikime su jais toliau buvo gvildenama reformos tema, vyko konstruktyvi diskusija. Pagrindiniai aspektai, kurie buvo kvestionuojami: finansavimas ir valstybinės kalbos tvarkytojo pareigybės tiesioginės funkcijos bei jų vykdymas.

Po susitikimų ir pokalbių savivaldybėje A. Antanaitis ir kalbos tvarkytojai, norintys daugiau pažinti Marijampolę, buvo pakviesti į nedidelę ekskursiją. Aplankyti Rygiškių Jono gimnazijos, Palaimintojo Jurgio Matulaičio, Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialinį ir Marijampolės kraštotyros muziejus, kurių gidams ekskursantai dėkingi už labai įdomius pasakojimus, nuoširdų ir šiltą bendravimą. VLKK pirmininkas A. Antanaitis taip pat susitiko su atkurto LKD Marijampolės skyriaus pirmininku ir aptarė būdus, kaip geriau patraukti marijampoliečius rūpintis gimtosios kalbos reikalais.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE