Pagrindinis > Regione > Ekonomika > Bus gerinama Igliaukos ir Šventragio kadastro vietovių sausinimo sistemų būklė

Bus gerinama Igliaukos ir Šventragio kadastro vietovių sausinimo sistemų būklė

Marijampolės savivaldybės administracija su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė paramos sutartį Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ projektui „Igliaukos ir Šventragio kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinti. Kaip praneša Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento Žemės ūkio skyrius, vykdant projektą numatoma atlikti 2 km didelio diametro drenažo rinktuvų, daugiau kaip 10 km melioracijos griovių rekonstravimą, taip pat rekonstruoti 8 pralaidas, 71 vienetus drenažo žiočių. Paramos vertė projekte siekia 273 tūkst. Eur, tai sudaro 74 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Kita projekto dalis finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Įgyvendinus šį ES paramos projektą pagerės drenažo sistemų būklė Igliaukos, Maraziškės, Mačiuliškių, Šakališkių, Pašakališkių, Padvariškių, Dambruvkos apylinkėse esančiose žemės ūkio naudmenose.

Viešųjų ryšių tarnyba

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE