Pagrindinis > Toli - arti > Istorijos pėdsakais > Gauronskių pėdsakai Dzūkijoje

Gauronskių pėdsakai Dzūkijoje

Keliaudamas Gauronskių keliais, aplankiau Zalesją, Baltarusiją ir Veisiejus. Paežerių dvaro savininkas Zigizmundas Gaurosnskis, vedęs Nataliją Oginskytę, susigiminiavo su šia garsia LDK laikų gimine. Natalijos tėvas Tadas Antanas su žmona Marija Valavičiene turėjo tris dukras: Ameliją, gimusią 1835 m., kuri mirė 35 metų, Gabrielę Mariją, gimusią 1830 m., mirusią 25 metų, ir Nataliją Oginskaitę.

Jų tėvas Tadas Antanas mirė Veisiejuose 1844 m., sulaukęs 39 metų amžiaus. Veisiejų dvarą Tadas Oginskis (Mykolo Kleopo Oginskio, politiko ir kompozitoriaus, sūnus), paveldėjo iš bevaikės Viktorijos Oginskytės-Žynevienės, kurį prieš mirtį testamentu jam užrašė.

Užrašyta legenda apie Tadą Oginskį: ,,Jaunystėje jis buvęs paprastas Veisiejų žvejys. Kartą prie jo trobelės atšuoliavo raitelis. Jis prašęs Tadą paslėpti, nes jį vejasi priešai. Tadas paslėpęs raitelį šulinyje, o žirgą pašiūrėje. Priešai bėglio neradę. Pasirodo, tai buvęs pats kunigaikštis Oginskis. Jis išsivežęs Tadą į Volynės pilį. Iš ten grįžęs į Veisiejus ne kaip baudžiauninkas, o kaip  kunigaikštis Oginskis. Jis tapęs Veisiejų dvaro savininku. Pastatęs mokyklą ir pradėjęs statyti bažnyčią. Bet neužbaigęs, nes nukritęs nuo pastolių ir miręs. Prieš mirtį spėjęs bažnyčios sienoje užmūryti lobius. Naktimis jis atšuoliuojąs per Ančios ežerą ant žirgo patikrinti, ar tebėra paslėpti turtai.“

Panašią legendą esu užrašęs iš alvitietės S. Stumbrienės, tarnavusios Paežerių dvare. Pasak jos pasakojimo, Gauronskiai neturėję vaikų ir į dvaro palajus priėmę liokajuką našlaitį, dvaro vežėjo sūnelį. Užaugusį išleido į mokslus Varšuvoje. Po 1914–1918 m. karo buvęs liokajus grįžęs į Alvitą aptekęs turtais. (Cituota legenda iš leidinio ,,Po Dzūkijos dangumi“, Kaunas, 1994 m.)

Veisiejų dvarą Zigismundo Gauronskio sūnus Vladimiras pardavė Bagdonui Oginskiui.

Paskutinio Paežerių dvaro savininko Vladimiro motina buvo kilusi iš garsios Žemaitijoje Rionne giminės. Jo motinos Marijos Teklės Rionne tėvai kilę iš Renavo dvaro. Tadas Antanas, Natalijos Gauronskienės tėvas, buvo vedęs Renavo dvaro savininkų Antaninos Gelgaudaitės ir barono Felikso Ronne dukrą Mariją Teklę.

Neturime Natalijos Gauronskos portreto, bet tikėtina, jog savo grožiu ji nenusileido motinai. Apie ją memuaristas V. Moravskis savo knygoje ,,Iš visur po truputį“ (Vilnius, 2009, psl. 455) rašė: ,,Labai ankstyvoje mano jaunystėje gyveno galbūt pati gražiausia visoje Lietuvoje ir Lenkijoje moteris. Tokia visų apie ją buvo nuomonė. Kas gi išdrįs moters žavesį paliesti? Kas gali aprašyti tikrąjį kūno grožį, ryškiu taurios sielos spindesiu atgaivintą, dorovingumu garbingos moters kuklumu apgobtą. Kadaise mačiau ją – ištekėjusią moterį, mergiško drovumo nutviekstą, baugščią kaip ryto gazelė, virpančią kaip gegužės lapelis ar mažutė ant silpnos kuokelio pakabinta gėlelė, kai į aukštuomenės balius eiti turėdavo, kai esant vienodai tik vyrų, tiek moterų nuostabai tik pagrįstos pagarbos tikėtis galėjo. Toji ponia, našle tapusi, vėliau iš meilės ištekėjo už kunigaikščio Tado Oginskio, Lasockytės sūnaus. Pasaulis jam tų vedybų pagrįstai pavydėjo, nes juk labai retai kada didelis moters grožis ir dora kartu vaikšto.“

1850 m. Natalijos Oginskaitės vyras Zigismundas Gauronskis įsigijo Aštrosios Krosnos dvarą. Čia vystė ūkį valdydamas 1850 margų žemės plotus, pastatė plytinę, spirito gamyklą, malkinę, malūną, lentpjūvę. Šiuo metu dvarą gražiai tvarko savininkas Naglis Narauskas, mielai palydėdamas po dvarą ir parką.

Atėjus vasaros sezonui, kviečiu pakeliauti Oginskių ir Gauronskių keliais į Suvalkiją ir Dzūkiją maršrutu Paežeriai, Rudamina, Leipalingis, Veisiejai, Kapčiamiestis.

Nuotraukoje – Veisiejų bažnyčios požemiuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE