Pagrindinis > Naujienos > Kalvarijos 2016-ųjų biudžeto svarstymas: į „raganų medžioklę“ – su… greideriu priešakyje

Kalvarijos 2016-ųjų biudžeto svarstymas: į „raganų medžioklę“ – su… greideriu priešakyje

 

Istorija visada linkusi kartotis. Tiesa, su tam tikromis variacijomis. Sovietinių laikų realijos – kultūros objektų vartymas buldozeriu – šįkart atgimė Kalvarijos savivaldybėje. Ne, skulptūrų, kulto pastatų niekas dar čia nevarto: ugnis nukreipta į savivaldybės kultūros įstaigas, konkrečiai – į Kalvarijos viešąją biblioteką, kuri buvo ir yra tikras šviesulys visomis prasmėmis šiame krašte. Savivaldybės valdančioji dauguma smogti šiai įstaigai sumanė panaikindama direktoriaus pavaduotojo, dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjo, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjo, staliaus etatus, valytojo etatą sumažindama 0,25 etato (paliekant 0,75 etato), Aistiškių filialo bibliotekininko etatą sumažindama 0,25 etato (paliekant 0,75 etato), tai reiškia – iš viso įstaigos etatų skaičių sumažindama trimis etatais. Piniginė šios „reformos“ išraiška – 22 tūkst. eurų sumažintas bibliotekos finansavimas metams. Nors savivaldybės biudžetas visiškai nesumažintas (nėra jokių „iš viršaus“ atėjusių nurodymų veržtis diržus), toks sprendimas valdančiajai daugumai su meru Vincu Plikaičiu priešakyje turi oficialų pateisinimą: savivaldybė už sutaupytas lėšas ketina pirkti greiderį krašto kelių būklei gerinti (užteks gi nuomoti!), o ne oficialiai – tai susidorojimo akcija, nukreipta ne tik į viešąją biblioteką, bet ir į Kalvarijos sporto centrą, taip pat nevyriausybines jaunimo organizacijas, arba – senų politinių sąskaitų suvedinėjimas.

Nuotaikos Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse – lyg pervažiavus greideriu

Šių metų vasario 15 d., Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, Kalvarijoje vyko viešas savivaldybės 2016 m. biudžeto svarstymas. O vasario 12 d. Lietuvoje 2016-ieji oficialiai paskelbti Bibliotekų metais. Kuo šios datos siejasi? Pasirodo, sąsajų labai daug, tiesa, nelabai pozityvių… Mat viešajame biudžeto svarstyme buvo pateikti preliminarūs duomenys, kuriuos Kalvarijos savivaldybės taryba, labai tikėtina, patvirtins jau ateinantį pirmadienį vyksiančio tarybos posėdžio metu. O tie duomenys labai nepalankūs pirmiausiai Kalvarijos viešajai bibliotekai: be išties pagrįstų priežasčių 2016 m. finansavimas šiai įstaigai numatomas sumažinti, kaip minėta, apie 22 tūkst. eurų (tokia suma skiriama  dviejų mėnesių bibliotekos su visais jos skyriais darbuotojų atlyginimams).

Biblioteka dubliuoja kultūros centro funkcijas?

O prieš savaitę iki viešojo savivaldybės biudžeto svarstymo Kalvarijos viešosios bibliotekos direktorė Laima Karpavičienė buvo pakviesta susitikti su savivaldybės meru V. Plikaičiu. Susitikime taip pat dalyvavo savivaldybės tarybos nariai Kęstutis Krasnickas bei Jonas Dzirmeika. Tiesa, prieš šį susitikimą bibliotekos direktorė buvo įpareigota pateikti merui visų bibliotekos pareigybių aprašą su visomis jų atliekamomis funkcijomis, arba paprastai – kas ką veikia. Direktorė aprašą pateikė, o susitikimo su meru metu sužinojo, jog meras neturėjęs laiko susipažinti su pateiktais duomenimis… Pats susitikimas su meru buvęs daugiau nei įdomus. Buvo nagrinėjami net tokie klausimai, kuo skiriasi bibliotekininkas nuo vyr. bibliotekininko (Kalvarijos valdžios nuomone, niekuo: ir tas, ir kitas vis tiek yra bibliotekininkai!), iškilo didelių neaiškumų dėl dokumentų komplektavimo skyriaus – ką ten žmonės veikia? Pagaliau atėjo eilė ir kraštotyrai, kuriai Kalvarijos viešoji biblioteka dėmesį skiria prasmingais darbais: o išvis kam to reikia bibliotekoje? L. Karpavičienė valdžios atstovų buvo priversta atsakyti ir į klausimą: kas svarbiau – biblioteka ar mokyklos? „Viskas svarbu, – atsakiusi bibliotekos direktorė, – bet jei bus sunaikintos bibliotekos, nieko neliks…“ Susitikimo reziumė – dokumentų komplektavimo ir kraštotyros skyriai „nieko neveikia“, tad jų galima ir atsisakyti (pasak politikų), o realiai tai skambėtų kitaip: dokumentų komplektavimo skyrius atsakingas už naujų knygų pirkimus, sutvarkymą, pagaliau prenumeratą ir t.t. (kitaip tariant, formuoja visą bibliotekos dokumentaciją). O liaudiškai tai skambėtų vaizdžiai: rugius nukirsk, sumalk ir duoną iškept be… kepyklos! Bet politikų išvada tokia: biblioteka dubliuoja Kalvarijos kultūros centro darbą!

Politinis susidorojimas?

Visos strėlės krypsta į Kalvarijos viešosios bibliotekos draugystę su buvusiu savivaldybės meru Valdu Aleknavičiumi. „Jei matome, kad žmogus dirba, jį palaikome“, – neslepia bibliotekos administracija, nors vienodai pagarbiai elgiasi su visais politikais. Beje, dabartinis Kalvarijos meras bibliotekos gyvenimu ir veikla niekada per daug nesidomėjo, reginiuose nedalyvaudavo.

Po viešojo biudžeto svarstymo virtualiojoje erdvėje pasirodė komentarai, kuriuose „žinovai“ teigė apie „teisybės atstatymą“. „Kalvarijos viešosios bibliotekos keli etatai bus panaikinti. Gyventojai tikrai žino, kad ten – tik buvusio mero globotiniai, kurie tik naudoja pinigus, kurių ir taip trūksta savivaldybės biudžete“, – aiškino vienas komentatorius.

„Visiškas chaosas – buldozerio principas ėmė veikti, – sako buvęs savivaldybės meras V. Aleknavičius. –  Tokiais sprendimais vykdome savo krašto debilizavimą.“ Mat 2016 m. savivaldybės biudžeto apkarpymai nukreipti ne vien į biblioteką – į visus, kurie palaikė V. Aleknavičių. Taip užkliuvo, kaip minėta, ir Kalvarijos sporto centras, ir NVO, ir net mokyklos.

Beje, kai vasario 12 d. vyko savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdis, opozicijos atstovams V. Aleknavičiui ir N. Šidlauskui apie tai buvo informuota paskutinę minutę, kai abu dalyvauti negalėję. Nelemtas sutapimas?

Tokių „nelemtų sutapimų“ yra ir daugiau. Neseniai pasirašytame mero potvarkyje „Dėl Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo“ dviejų pagrindinių mokyklų – Liubavo ir Akmenynų – direktorėms skiriamas skirtingas atlyginimo koeficientas. Nors mokinių skaičius mokyklose panašus, Akmenynų pagrindinė mokykla dar turi Universalų daugiafunkcį centrą Aistiškiuose, kurio paskirtis – ne tik ugdymas, bet ir neformalus švietimas bei bendruomenės užimtumas. Liubavo pagrindinės mokyklos direktorei Romualdai Jankevičiūtei skirtas net 3 procentiniais punktais didesnis atlyginimas nei Akmenynų pagrindinės mokyklos direktorei Alei Sidarienei. Kodėl? Atsakymas paprastas: Liubavo mokyklos direktorė priklauso „tai“ partijai, nors meras V. Plikaitis aiškina, jog Liubavo mokyklos direktorė, turėjusi minimalų koeficientą, nes trūko krepšelio lėšų, šiais metais pasistengė, kad vaikų skaičius mokykloje paddidėtų, todėl ir pakėlė koeficientą. Taigi dabar Liubavo krepšelis +4,1, o  Akmenynų – tik +2,7, tad viskas čia esą teisingai.

Einame toliau. Sausio pabaigoje vykęs savivaldybės vadovų susitikimas su Nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovais – taip pat pretekstas „raganų medžioklei“, arba biudžeto apkarpymui ir NVO. Mero klausimas: „Ar taip išeina, kad jūsų organizacija tarsi dubliuoja kultūros centro veiklą?“ Ausma Sakalauskaitė: „Jei taip ir nutiktų, tai nuo to miesto bendruomenei tik didesnė nauda. Nes veikdamas jaunimas save realizuoja, stiprina organizacinius įgūdžius, ugdo pilietiškumą, atsakomybę ir kuria pridėtinę vertę bendruomenei.“ Meras: „Noriu paklausti jūsų, matau čia įstatus: profesionalaus meno sklaida…. Ar jūs galite užtikrinti šių funkcijų įgyvendinimą?“ Kultūros centro direktorė: „Na… galime, iš dalies, bet…“ Meras: „Aišku. Aš manau, jog negalite.“ KC: „Mes tokių pažinčių neturime.“ Ausma: „Oi, reikia tik panorėt!“, mat Ausma Sakalauskaitė ir Jolita Giedraitienė – dvi aktyvistės – įnešusios gaivios sumaišties, gerinančios krašto kultūrinį gyvenimą, į Kalvariją gebančios pakviesti profesionalius atlikėjus. Tarybos narys Kęstutis Krasnickas šių aktyvisčių veiklą įvertino taip: „Viskas visiems buvo gerai, atsirado čia kažkokios dvi mergelės ir kelia problemas lygioj vietoj“. Štai kaip!

Reziumė: yra Kalvarijoje kultūros centras (jam, beje, 2016 m. biudžete numatyta 3 etatais daugiau), taigi visa krašto kultūra turi būti po vienu stogu, vykdoma centralizuotai (kaip senais gerais tarybiniais laikais!), ir jokių čia dubliavimųsi!

Savivaldybės meras:  „Mažiau vadovų – daugiau dirbančių žmonių!“

Bet grįžkime prie Kalvarijos viešosios bibliotekos. Savivaldybės meras šiuo klausimu bendraudamas su „Mūsų savaitės“ žurnaliste buvo kategoriškas: „Ką bibliotekoje jie veikia? Dubliuoja kultūros centro funkcijas! Bibliotekoje turi būti darbas su žmonėmis, kompiuteriais… Kiek čia tų knygų, kad dviejų žmonių reikia? Direktorės pavaduotojos išvis nereikia. Informavimo ir kraštotyros skyriaus vedėjo taip nereikia. Nereikia ir staliaus, valytojo etatas per didelis – kiek čia to valymo!“

Taigi ir numatytas 196,8 tūkst. eurų biudžetas metams esąs čia per didelis, užteks ir 174,6 tūkst. eurų.

„Sporto centre nereikia metodininko, nereikia ir raštvedžio, – toliau vardijo meras, – man kuo mažiau vadovų, o daugiau dirbančių žmonių!“ (Reikia suprasti, jog Kalvarijos savivaldybėje pripažįstamas tik fizinis darbas!)

Apkarpius minėtoms įstaigoms etatus, sutaupytos lėšos bus skirtos… greiderio, kainuosiančio 20–30 tūkst. eurų, pirkimui. „Jei mūsų keliais nepravažiuoja žmonės, – šį sprendimą argumentavo V. Plikaitis, – kiti klausimai nėra tokie svarbūs.“

Taip prasideda 2016-ieji – Bibliotekų metai…

Dar šiek tiek faktų. 2000 m. Kalvarijos viešojoje bibliotekoje buvo 18,5 etato, šiuo metu – 20,5 etato, yra 11 filialų. Bibliotekos veikla taip išaugusi (projektinė veikla, parodų organizavimas, knygų pristatymas, teminiai vakarai ir t.t., arba, mero supratimu, funkcijų dubliavimas), jog jau seniai neatitinka nusistovėjusio stereotipo, į kurį vėl norima iniciatyvią, kūrybingą bendruomenę įsprausti (bibliotekos įvaizdis – skaito, mezga, kavą geria – čia negalioja). Gal todėl savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Burinskas leido sau pasakyti priešingą merui nuomonę: „Kokie etatai bibliotekoje buvo, tokie ir turėtų išlikti. Pakeitimų biudžeto klausimais nereikia nei bibliotekoje, nei kultūros centre.“

Seimas 2016-uosius paskelbė Bibliotekų metais, atsižvelgęs į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą Lietuvoje, įvertinęs, kad bibliotekų atgaivinimas, jų fondų papildymas, susitikimų su rašytojais, kūrybos vakarų, knygų aptarimų, jaunųjų rašytojų skatinimo renginių organizavimas turėtų didžiulę reikšmę visuomenei tobulėti ir jos dvasingumui bei kultūrai ugdyti. „Skaitančioji Lietuvos, kaip ir Kalvarijos krašto, bendruomenė pasijuto itin pakiliai, – teigia Kalvarijos bibliotekos direktorė L. Karpavičienė. – Bet apmaudu, kad mūsų biblioteka taip šia proga buvo pasveikinta valdančiosios savivaldybės daugumos… Nepaisant visko, savo skaitytojams norime pasakyti: mes Jūsų laukiame ir turime, ką Jums pasiūlyti!“

* * *

Rytoj Kalvarijoje tarybos posėdyje bus priimamas 2016-ųjų metų biudžetas. Ar įsigalės „greiderinė raganų medžioklė“, ar nugalės sveikas protas, sužinosime jau greitai.

Laima GRIGAITYTĖ

Kalvarijos viešoji biblioteka su nerimu laukia ateinančio pirmadienio. Bibliotekų metai čia prasideda liūdnai. Kalvarijos savivaldybės valdančioji dauguma pasirengusi taupyti kultūros, sporto ir jaunimo reikalų sąskaita. Kalvarijos viešosios bibliotekos direktorė Laima Karpavičienė. Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis. Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Burinskas. Kalvarijos buvęs meras Valdas Aleknavičius. lightbox jqueryby VisualLightBox.com v6.1

Susiję straipsniai:

Kalvarijos viešosios bibliotekos greideris nesutraiškys!

28 komentarai(-ų) “Kalvarijos 2016-ųjų biudžeto svarstymas: į „raganų medžioklę“ – su… greideriu priešakyje

  1. Dar savivaldybėj pusę reikia atleist kas cia toj Kalvarijoj dirba ? O savivaldybej kiek savo plačiasias padėję sėdi ?

  2. Rado mat problemą.Biblioteka-Šviesulys.Jeigu ne laikraščiai ir internetas,tai ir tos pačios trys bobutės ten neitų.Velykinius kiaušinius galima ir kultūros centre eksponuot.Pajudino poniučių lizdą. Seniai taip reikėjo,tik trūko politinės drasos.

  3. Ir gerai, kad nuo visu nureze, jei spaustis tai visiems solidariai, o ne nuo vienos istaigos…del 5 procentu nenumirs nei viena istaiga.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE