Pagrindinis > Naujienos > Kokius sandorius sudarant būtina kreiptis į notarą?

Kokius sandorius sudarant būtina kreiptis į notarą?

 

Klausimas:

Ar visus sudaromus sandorius būtina tvirtinti pas notarą?

Atsako teisingumo ministras Juozas Bernatonis

Asmenys, sudarantys įvairius sandorius, ne visada žino, kurie iš jų privalo būti patvirtinti notaro, o kurie gali būti sudaromi ir nesikreipiant į notarą. Tai, kuriems sandoriams būtinas notaras, reglamentuoja Civilinis kodeksas.  

Civilinis kodeksas numato, kad notarine forma turi būti sudaromi daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ir daiktinių teisių bei nekilnojamojo daikto suvaržymo sandoriai, išskyrus bankroto proceso metu sudaromus nekilnojamojo daikto perleidimo sandorius, jeigu kodekse nenustatyta kitaip. Taip pat notarine forma turi būti sudaromos vedybų sutartys – ir ikivedybinė, ir povedybinė.

Be to, notarine forma turi būti sudaromi oficialieji testamentai, hipotekos sandoriai, pareiškimai dėl tėvystės pripažinimo, sutuoktinių susitarimai dėl bendro turto padalijimo pasibaigiant jų bendram gyvenimui, paveldėto nekilnojamojo turto pasidalijimo sutartys, nekilnojamojo turto pardavimo arba dovanojimo sutartys, rentos, išlaikymo iki gyvos galvos sutartys, pinigų ir kito turto, kurio vertė yra didesnė negu 14 500 eurų, dovanojimo sutartys, jungtinės veiklos sutartys įstatymų numatytais atvejais, ūkinių bendrijų steigimo sandoriai.

Taip pat notarine forma turi būti sudaromos uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo-pardavimo sutartys, kai parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip 14 500 eurų, išskyrus atvejus, kai akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat vekselis, kurio suma didesnė kaip 3 000 eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles.

Svarbu žinoti, kad įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojančiu. O jeigu viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notaro patvirtinimas, o antroji šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka, teismas įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu. Todėl būkite atidūs ir prieš sudarydami sandorį visuomet išsiaiškinkite, ar notarinė forma jam yra būtina.

 Šiame atsakyme pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, kuri neturėtų būti vertinama kaip oficialus teisės aiškinimas ar konkrečiu atveju priimtas sprendimas.

 Daugiau informacijos teisinio švietimo klausimais ieškokite Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://www.tm.lt/klausimai/duk

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE