Pagrindinis > Dėmesio! > Marijampolė – Lietuvos grigališkojo choralo sostinė

Marijampolė – Lietuvos grigališkojo choralo sostinė

 

Rugpjūčio 5 d., sekmadienio pavakarę Vakarine liturgine valanda Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje prasidės Grigališkojo choralo savaitė MARIJAMPOLĖ 2018. Tai jau tryliktuosius metus iš eilės ir aštuntąjį kartą Marijampolėje vyksiantys grigališkojo choralo vasaros kursai, organizuojami Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos, kurie truks savaitę, rugpjūčio 5-12 dienomis.

Ši grigališkojo choralo mylėtojų stovykla bus skirta Bažnyčios kankiniams, pagerbiant tą rugpjūčio savaitę Bažnyčios liturginiame kalendoriuje įrašytus šventuosius kankinius (šv. popiežių Sikstą, šv. Lauryną, šv. Kryžiaus Teresę Benediktą (Editą Stein). Kankinystės tema yra labai aktuali ir mūsų dienomis – Jėzaus išpažinėjai skriaudžiami ir varžomi Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės ir Rytų Afrikoje, Kinijoje. Savaitės šūkis – pirmoji kankinių Vakarinės liturginės valandos himno eilutė: „Martyris Christi colimus triumphum“ – „Pergalę Kristaus kankinio pagerbiam.“               

Savaitės programa tradiciškai formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje, koncerte). Svarbi vieta Savaitėje skiriama ir dvasiniam ugdymui, ar tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai. Savaitės dalyvių dvasios tėvas – Vilniaus  arkivyskupijos kancleris, puikus liturgijos žinovas, reguliarus Mišių lotynų kalba sekmadienių vakarais Vilniaus arkikatedroje bazilikoje celebrantas – kun. Kęstutis Palikša. Jis kiekvieną vakarą prieš Naktinę liturginę valandą ves dvasines konferencijas, apmąstydamas kitos dienos Evangelijos siunčiamą žinią.  

Savaitėje šiemet laukiama net 65 dalyvių – šis skaičius sugrąžina mus į Lietuvos grigališkojo choralo judėjimo pakilimo, 1993, 1996 m. Kretingoje, 2009, 2010 metų Pažaislyje ir Prancūzijoje rengtų Savaičių laikus. Grigališkųjų ir kitų bažnytinių chorų giesmininkus, vargonininkus, klierikus, katechetus, muzikos profesionalus ir mėgėjus patraukė iškili garsaus Estijos chorvedžio ir choralo žinovo Jaan-Eik Tulve asmenybė. Savaitės dalyviai gyvens, maitinsis, giedos, melsis, mokysis ir ilsėsis istoriniame Marijampolės Marijonų vienuolyne, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre, taip pat piligrimų namuose „Domus beati“ bei Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos namuose. Tarp dalyvių sulauksime svečių iš užsienio: Lenkijos, Estijos, Rusijos, Švedijos, Nyderlandų, Vokietijos, Liuksemburgo, Vengrijos. Nuolatinė Savaitės programos dalis yra kelionė į Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, kur rugpjūčio 8 d., trečiadienį, drauge su broliais benediktinais bus giedama Mišiose, dalyvaujama liturginėse valandose.

Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija (įkurta 1992 m.) nuo 1993 metų pradėjo organizuoti savaitės trukmės grigališkojo choralo meistriškumo kursus. Kretinga, Kražiai, Pažaislis, Solesmes (Prancūzija), Marijampolė – šios vietos liepos-rugpjūčio mėnesio savaitę tapdavo Lietuvos grigališkojo choralo centru. Atrodytų, tokiam formatui vis kiltų pavojus išsisemti, tačiau nuolatinis siekis atsinaujinti, geri ryšiai su Europos choralo autoritetais kiekvieną kartą suteikdavo Savaitėms vis naujų kūrybos ir išraiškos impulsų, galimybę pažinti skirtingų kraštų temperamentus ir interpretacijas. Lietuvoje choralo savaitėse dėstė ir jungtiniam dalyvių chorui vadovavo: dr. Mary Berry (1917-2008) (1993, Anglija), Jaan-Eik Tulve (1996, Estija), dr. Franz Xaver Kainzbauer (1999, Austrija), dr. Goddehard Joppich (2005, Vokietija), t. Daniel Saulnier (2007, 2008, 2010, Prancūzija), dr. kun. Mariusz Bialkowski (2006, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Lenkija), Alexander Markus Schweitzer (2011, Vokietija), prof. Antonino Albarosa (2012, Italija), kun. dr. Ján Veľbacký  (2012, Slovakija), dr. Inga Behrendt (2013, Vokietija), Réka Miklós (2014, Serbija, Austrija), prof. dr. Juan Carlos Asensio (2015 ir 2016, Ispanija), prof. Stephan Zippe (2017, Vokietija).

Kursų dalyviai per nepaprastai intensyvią mokymosi, maldos ir giedojimo savaitę parengia koncertinę programą, kurią Marijampolės visuomenei pristato Savaitės pabaigoje, šeštadienio vakaro koncerte šv. arkangelo Mykolo bazilikoje. Be grigališkojo choralo giesmių, skirtų Bažnyčios kankiniams, koncerte skambės vargonų muzika – 19-metės LMTA studentės Eglės Rudokaitės atliekami kompozitorių J.F. Dandrieu, S. Karg-Elert ir J. Alain kūriniai. Jungtinis Savaitės dalyvių choras vadinasi „Cantores Montis Pacis“ – Taikos kalno giesmininkai. Taip jis pasivadino 2006 metais Pažaislyje atkūrus reguliarias grigališkojo choralo savaites. Šis pavadinimas tarsi sugrąžina choralistus į Mons Pacis – Taikos kalną, į kurį, dėl pasikeitusių aplinkybių Pažaislio vienuolyne, kol kas nėra lemta sugrįžti.    

Vyriausiasis šių vasaros choralo kursų mokytojas – Jaan-Eik Tulve. 1967 m. Taline, Jis 1991 m. baigė Talino konservatorijoje chorvedybą, 1993 m. – Paryžiaus konservatorijoje grigališkojo choralo kursą. 1992-1996 m. vadovavo grigališkajam chorui “Le Choeur Grégorien de Paris”. 1996 m. įkūrė garsų vokalinį ansamblį “Vox Clamantis”. Nuo 1996 m. dėsto grigališkąjį choralą Talino muzikos ir teatro akademijoje, veda meistriškumo kursus, su „Vox Clamantis“ gastroliuoja visame pasaulyje. Jaan-Eik Tulve Lietuvos choralistams vadovavo grigališkojo choralo savaitėje Kretingoje 1996 m., 2005 m. Fontevraud (Prancūzijoje) bei 2017 m. Romoje. Marijampolėje dėstys ir diriguos chorui “Cantores Montis Pacis”, parengs chorą ir vadovaus baigiamajam Savaitės koncertui. Rengėjai maloniai kviečia visus į baigiamąjį koncertą šv. arkangelo Mykolo bazilikoje šeštadienį, rugpjūčio 11 d., 19 val.         

 Taip pat Savaitėje dėstys: kun. dr. Mariusz Białkowski (Poznanės arkivyskupija), kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša (Vilniaus arkivyskupija); dr. Giedrius Tamaševičius ir Živilė Stonytė (Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija). Itin svarbią Savaitės programos dalį sudaro liturgija – Mišių ir liturginių valandų giedojimas. Iš liturginių valandų kasdien bus giedamos Rytmetinė, Vakarinė ir Naktinė, parengtos pagal Liturgia Horarum – Valandų liturgiją. Ketvirtadienio vakarą – Švč. Sakramento adoracija. Kasdienės Mišios Marijampolės bazilikoje bus aukojamos prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų – puikios akustikos koplyčioje, kur gera susitelkti maldai ir grigališkojo choralo giesmei.

Mišios aukojamos ir liturginės valandos giedamos bus lotynų kalba. Marijos radijas tiesiogiai transliuos šias apeigas iš Marijampolės bazilikos, kuriose giedos Savaitės dalyviai: pirmadienį, rugpjūčio 6 ir ketvirtadienį, rugpjūčio 9 d. – nuo  11.30 val. Rožinį ir Mišias, sekmadienį, rugpjūčio 12 d., 12 val. – Sumą.

Pasibaigus šiai stovyklai, jos dalyviai, kaip kasmet, pasklis po savąsias bendruomenes, nešdami sukauptą prisilietimo prie tūkstantmetės Bažnyčios tradicijos įkrovą, praturtinti naujomis žiniomis ir patirtimis.  

Šį religinį ir kultūrinį projektą remia Lietuvos kultūros taryba, Vilkaviškio vyskupija, Marijampolės savivaldybė bei Vilniaus arkikatedra bazilika. Savaitė yra vienas iš Marijampolės – Lietuvos kultūros sostinės 2018 – kultūrinių renginių.

Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos informacija

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE