Pagrindinis > Naujienos > Marijampolėje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – su jaunųjų talentais

Marijampolėje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – su jaunųjų talentais

 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Marijampolėje palydėta vaikų ir jaunimo dainomis, šokiais ir kitokiais meniniais pasirodymais. Kultūros centro didžiojoje salėje surengtas Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ugdytinių koncertas „Tau, Tėvyne, dovanoju“. vakare jaunimas rinkosi į koncertą po atviru dangumi kultūros centro aikštelėje.

Iškilmes kultūros centro salėje pradėjo Marijampolės savivaldybės mero pavaduotoja, atliekanti mero pareigas, Irena Lunskienė. Savo šventiniame sveikinime ji marijampoliečiams sakė: „Kovo 11-oji – mūsų Laisvės paukštė, pakylėjusi mūsų Valstybę ir mus skrydžiui, kurio sėkmė priklauso nuo mūsų polėkio, susiklausymo, darbų, tautinės dvasios išsaugojimo. Kviečiu visus nepabūgti sunkumų, kasdien siekti nors ir nedidelių pergalių, turtinti savo šalį gražiais darbais, siekti mokslo ir garbingais poelgiais garsinti Lietuvą“.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga mero pavaduotoja I. Lunskienė padėkomis apdovanojo už iniciatyvią veiklą ugdant vaikų tautiškumą bei etnokultūros tradicijų puoselėjimą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ pedagogę Dalią Brazaitienę, už pilietinių projektų įgyvendinimą ir bendruomenės telkimą tautinėms vertybėms puoselėti – to paties lopšelio-darželio pedagogę Virginiją Pajaujienę ir viso lopšelio darželio „Nykštukas“ kolektyvui, kuriam vadovauja direktorė Dalytė Luckuvienė, už kryptingą vaikų pilietinį ugdymą ir iniciatyvumą rengiant pilietines akcijas. Mero pavaduotojos padėkos įteiktos Vaidai Pituškienei, Marijampolės Sūduvos gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei, už pilietines iniciatyvas, brandinančias jaunosios kartos tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą, Povilui Rutkauskui, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos abiturientui, už aktyvią savanorystę organizuojant Marijampolės kultūros centro renginius, nuoširdų bendravimą su marijampoliečiais ir iniciatyvumą, Daliai Žarskienei, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei, už pilietines iniciatyvas ugdant jaunąją kartą, Ainorui Žukauskui, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos IV klasės mokiniui, už gebėjimą šiuolaikiškai prakalbinti savo krašto laisvė kovų istoriją. Taigi šia proga buvo pagerbti pedagogai, kryptingai ugdantys jaunąją kartą.

Administracijos direktorius Sigitas Valančius įteikė padėką už meilę gimtajai kalbai ir aktyvų dalyvavimą ją puoselėjančiuose renginiuose marijampoliečiui gydytojui Vladislovui Greičiui. Gydytojas yra tikras nacionalinio diktanto entuziastas, nepraleidęs nė vieno diktanto rašymo.

Koncerto pradžioje, po „Tautiškos giesmės“ giedojimo, jaunoji koncerto vedėja Greta Gelgotaitė pakvietė į sceną visus mokytojus, vadovus ir koncertmeisterius, nuoširdžiai prisidėjusius prie šios šventės kūrimo: Daivą Vosylienę, Vitą Gvazdaitienę, Daivą Žardeckienę, Loretą Dambauskienę, Giedrę Stanionienę, Ireną Valiulienę, Nadeždą Liberis, Mindaugą Biveinį, Jolitą Lukšienę, Rasą Burinskienę, Laimą Lapkauskaitę, Aliną Kvietkauskienę, Zitą Venckūnienę, Eglę Čaplinskienę, Arūną Šerpytį, Daivą Pranckevičiūtę. Jiems padėkota už skleidžiamą šviesą, rūpestį, Tėvynės meilę pirmaisiais pavasario žiedais. Vėliau scenoje pasirodė kanklininkė Dominyka Vosyliūtė, antrojo tarptautinio konkurso „Gintarinis glissando“ pagrindinio prizo laimėtoja (mok. D. Vosylienė), tarptautinių bei respublikinių festivalių, dainų švenčių dalyvis, VII respublikiniame konkurse-festivalyje „Tirlytis“ laimėjęs „Grand prix“ ansamblis „Tūto“ (mok. D. Vosylienė). Po jo į sceną išėjo jaunasis pasakorius Simonas Ulevičius, Liudvinavo teatro studijos „Žalias sodas“ jaunasis aktorius (vad. V. Gvazdaitienė). Dainas atliko duetas „Dvi Saulės“, trio „Trys Sauliai“ iš Šv. Cecilijos gimnazijos ir „Ryto“ pagrindinės mokyklos, kurių mokytoja D. Žardeckienė, Šv. Cecilijos gimnazijos jaunučių choras „Cantabile“, respublikinio konkurso „Mes Lietuvos vaikai“ III vietos laureatas ir regioninio turo nugalėtojas, nuolatinis Lietuvos moksleivių dainų ir šokių švenčių dalyvis – Marijampolės meno mokyklos jaunių choras (vad. L. Dambauskienė). Scenoje pasirodė ir jaunosios popmuzikos žvaigždutės: vokalinės dainos ir šokio studijos „Kotita“ dainininkės, vadovaujamos R. Burinskienės ir choreografės D. Pranckevičiūtės, grupė „O lia lia“ (vad. L. Lapkauskaitė) – dažna televizijos projektų dalyvė.

Vingrią šokių pynę pynė šokių kolektyvas „Opa“ (vad. J. Lukšienė), Marijampolės meno mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Javonėlis“, vadovaujamas choreografės A. Kvietkauskienės, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Tryptukas”, vadovaujamas Z. Venckūnienės.

Koncerte puikius kūrinius atliko ir jaunieji instrumentalistai: violončelininkas Kasparas Šerpytis (mok. I. Valiulienė), tapęs laureatu nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurse bei IX jaunųjų lengvosios džiazo muzikos konkurse „Elektrėnų žiburiukai 2016“, jaunasis kompozitorius, pianistas Lukas Butkus (mok. N. Liberis), tarptautinio pianistų konkurso „Muzikinis trofėjus“ laureatas, „Pianistai lyderiai“ pagrindinio prizo ir kompozitorių konkurso „Jaunieji kompozitoriai“ laimėtojas, pianistas Justinas Pliskus (mok. G. Stanionienė), kuris yra daugelio tarptautinių konkursų laureatas ir diplomantas, nacionalinio Balio Dvariono konkurso laureatas, taip pat džiazo atlikėjai Iveta Kemerzūnaitė ir Povilas Stonkus (mok. M. Biveinis). Minėti džiazo atlikėjai pernai tapo laureatais 17-ajame vaikų džiazo muzikos festivalyje. 9-ajame respublikiniame jaunųjų lengvosios-džiazo muzikos atlikėjų festivalyje-konkurse „Elektrėnų žiburiukai“ Iveta tapo laureate. Povilas džiazo festivalyje „Marijampolė Music Park“ atliko solo partiją trimitu.

Vakare visi širdyje jauni buvo pakviesti išgirsti ir pamatyti jaunimo sveikinimus Lietuvai specialiame koncerte po atviru dangumi, kultūros centro aikštelėje.

Viešųjų ryšių tarnyba

Savivaldybės administracijos nuotraukos.

jquery visual lightboxby VisualLightBox.com v6.1

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE