Pagrindinis > Naujienos > Marijampoliečių interesams apsaugoti teismas iš „NEG Recycling“ pareikalavo pusės milijono eurų užstato

Marijampoliečių interesams apsaugoti teismas iš „NEG Recycling“ pareikalavo pusės milijono eurų užstato

 

       Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) išplatino pranešimą, kad yra suskaičiuoti galimų finansinių sankcijų Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui dydžiai dėl to, kad nuo 2017 metų rugsėjo 27 d. regiono mišrios komunalinės atliekos nėra apdorojamos Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiuose.  APVA nurodo, kad MBA įrenginių projekto įgyvendinimui buvo išleista 10,2 milijono eurų, iš kurių Europos Sąjungos fondai finansavo 8,7 milijonus eurų. Šios lėšos buvo skirtos, kad Marijampolės regione būtų tinkamai sutvarkomos mišrios komunalinės atliekos ir užtikrinami aplinkosauginiai reikalavimai.

       Mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius Marijampolėje pastatė ir pagal sutartį su Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru įsipareigojo 10 metų eksploatuoti uždaroji akcinė bendrovė „NEG Recycling“.  MBA marijampoliečių atliekas apdoroti pradėjo 2016 metų balandžio 11 d. tačiau nuo to laiko visas po rūšiavimo atrinktas degios frakcijos atliekas „NEG Recycling krovė MBA teritorijoje, sukaupė jų per 7 tūkstančius tonų. Buvo užgriozdinta visa įrenginių gamyklos teritorija. UAB „NEG Recycling“ aplinkos apsaugos agentūra buvo išdavusi leidimą, kuriame buvo leista MBA teritorijoje laikyti iki 7000 tonų atliekų. Kai leistinas kiekis buvo viršytas, UAB „NEG Recycling“ vadovams aplinkos apsaugos kontrolieriai skyrė baudas ir pareikalavo, kad didžiuliai kiekiai nederamai laikomų atliekų iš MBA teritorijos būtų išvežti.

     UAB „NEG recycling“ ėmė reikalauti, kad sukauptas degias atliekas iš jų eksploatuojamų įrenginių teritorijos pasiimtų ir išvežtų tolesniam perdirbimui Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, nors sutartyje yra įtvirtinta nuostata, kad visos po apdorojimo MBA įrenginiuose susidarančios antrinės žaliavos, įskaitant degias atliekas, priklauso operatoriui „NEG Recycling“.

      UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas su UAB „NEG Recycling“ reikalavimu nesutinka: „Mes už kiekvienos į MBA nuvežtos mišrių komunalinių atliekų tonos sutvarkymą sumokame „NEG Recycling“ po 20 eurų, – sakė jis. – Operatorius yra įsipareigojęs visas atliekas sutvarkyti, o tinkamas tolesniam naudojimui žaliavas ir degias atliekas tvarkyti savo nuožiūra. Kadangi Lietuvoje vėluoja degias atliekas deginti galinčių elektros jėgainių statyba, šių atliekų kol kas niekam nereikia, o jų sutvarkymas yra brangus,  „NEG Recycling“ ėmė reikalauti, kad šias atliekas pasiimtume mes. Vadinasi, jau kartą už jų tvarkymą sumokėję MBA operatoriui, vėl turėtume didinti mokesčius marijampoliečiams, kad rastume lėšų degių atliekų tolesniam tvarkymui“.

        Kadangi MBA teritorijoje sukauptų degių atliekų kiekis viršija leistiną, UAB „NEG recycling“ vienašališkai nuo 2017 m. rugsėjo 27 d. nutraukė MBA įrenginių veiklą ir mišrių komunalinių apdorojimą juose. 

       Tačiau tuo nebuvo apsiribota – „NEG recycling“ visais įmanomais būdais platino informaciją, kad Marijampolėje neveikia MBA, o todėl Lietuva susilauks sankcijų – už Europos Sąjungos paramą pastatyti objektai privalo vykdyti numatytas veiklas ne mažiau kaip 5 metus.

        Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) reaguodama į pranešimus, šiomis dienomis išplatino savo pranešimą – dėl galimų finansinių sankcijų projekto vykdytojui UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui. Skaičiavimuose nurodyta, kad MBA įrenginiai atliekų apdorojimo veiklą vykdyti privalo 5 metus – 1827 dienas. 2017 m. rugsėjo 27 d. nutraukus jų veiklą iki projekto pabaigos 2021 metais buvo likusios 1227 dienos. APVA suskaičiavo, kad neatnaujinus MBA įrenginių veiklos iki pat projekto  privalomo 5 metų termino, už 1227 dienas nevykdomą veiklą 5,5 milijono ES paramos lėšų būtų pripažintos netinkamomis finansuoti ir ES galėtų pareikalauti jas grąžinti.

     „Mes suprantame, kad dėl neatsakingos UAB „NEG Recycling‘ veiklos galime patirti nuostolių, – sakė A.Bagušinskas. – Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras dėl to, kad „NEG Recycling“ netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, dar 2016 metų liepos mėnesį su šia bendrove buvo nutraukusi sutartį. Tačiau tuomet įsikišus Aplinkos ministerijos aukštiems pareigūnams buvome priversti pasirašyti su „NEG recycling“  taikos sutartį ir leisti šiai bendrovei tęsti MBA eksploataciją. Dabar, kai „NEG Recycling“ sustabdė įrenginių veiklą ir toliau nevykdo sutartinių įsipareigojimų, mes siekiame su šia bendrove sutartį nutraukti ir konkurso būdu atrinkti patikimą operatorių MBA įrenginiams eksploatuoti bei kiek įmanoma greičiau atnaujinti jų veiklą“.

       Tačiau „NEG recycling“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad teismas neleistų nutraukti sutarties. Teismas  praėjusių metų pabaigoje pritaikė laikinus apribojimus – uždraudė nutraukti Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir UAB „NEG recycling“ sutartį, kol bus aiškinamasi teismuose, kas kaltas dėl neveikiančių MBA įrenginių.

       2018 m. sausio 23 d. Kauno apygardos teismo nutartis yra palanki jau Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro, o tuo pačiu – ir visų mokesčius už atliekų tvarkymą mokančių marijampoliečių interesams. Teismas, įvertinęs tai, kad dėl teismo apribojimo negalėdamas nutraukti sutartį su „NEG Recycling“ ir  dėl neveikiančių MBA įrenginių patiriantis galimų  nuostolių,  Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras  šių nuostolių atlyginimui turėtų  turėti teismo užtikrinimą dėl atlyginimo. Teismas 2018 m. sausio 23 d. įpareigojo UAB „NEG Recycling“ šiam nuostolių atlyginimo užtikrinimui per 7 darbo dienas į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 500 000 eurų sumą arba pateikti šiai sumai banko garantą. Nutartis neskundžiama.

       Jeigu  „NEG recycling“ šio teismo įpareigojimo neįvykdytų, Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui nebeliktų trukdžių nutraukti sutartį su sutartinių įsipareigojimų nevykdančia UAB „NEG Recycling“.

        „Jeigu sutartis su „NEG Recycling“ nutrūktų, mes esame pasiruošę kiek įmanoma greičiau konkurso būdu atrinkti naują MBA įrenginių operatorių ir atnaujinti mišrių komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiuose veiklą, – sakė A. Bagušinskas. – Tai leistų išvengti APVA specialistų  suskaičiuotų galimų finansinių sankcijų “.

Liucija BURBIENĖ

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė         

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE