Pagrindinis > Naujienos > Naujas Marijampolės kolegijos logotipas

Naujas Marijampolės kolegijos logotipas

 

2015 m. gruodžio 14 d. Marijampolės kolegijos Akademinė Taryba savo posėdyje patvirtino naują logotipą.

Tai proga atsinaujinti ir pasikeisti – 2016-ais metais artėjantys jubiliejai, susiję su kolegijos ištakomis, taip pat ir naujuoju veiklos laikotarpiu. Būtent pagarba ištakoms skatino atsinaujinti ir logotipo pagalba išryškinti kolegijos istorines šaknis, jos raidą, tradicijas ir svarbą ne tik Sūduvos krašto, bet visos Lietuvos vystymuisi.

Marijampolės kolegija, išaugusi iš dviejų prieškario Lietuvos kultūros židinių: Marijampolės mokytojų seminarijos ir Aukštesniosios žemės ūkio mokyklos, tęsia pažangos ir humanizmo tradicijas, neapsiriboja tik švietimu ir studijomis, bet  prisideda prie didesnio regiono klestėjimo, savo bendruomenėje puoselėdama demokratijos, laisvės, aktyvaus ir atsakingo pilietiškumo dvasią, atsiverdama pasaulio mokslo ir studijų naujovėms. Marijampolė kolegija – tai vieta, kurioje jungiasi istorinė patirtis, šiandiena ir ateities projekcija. Taigi, logotipe rasite istorinius ženklus, pavaizduotus naujoviškomis priemonėmis. Logotipe rasite miestą, dvarą ir kolegijos istorines šaknis, taip pat šiuolaikinius ženklus, artimus jaunimui, studentams, o tai yra svarbiausia.

Logotipo simbolika:

-klasikinė skydo forma simbolizuoja istoriškumą, tradiciją, saugumą, solidumą;

-logotipo formos viršutinė dalis išryškina tris M raides – M-M-M : tai Marijampolės kolegija, Marijampolė, mokslas;

-viduryje esanti knyga – žinios, švietimas, jaunimas, progresas;

-centrinė figūra – tai  paminklas tautai ir kalbai*, o jos puoselėjimas neatsiejamas nuo Marijampolės mokytojų seminarijos (įkurta 1919), iš kurios vėliau susikūrė MK Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas;

-centrinė figūra – pagrindinis miesto akcentas, su kuriuo identifikuoja save jaunoji marijampoliečių- mūsų studentų – karta;

-skydo apačios nusmailėjimas – atliepia ietį, kuri yra logotipo centrinėje figūroje;

-strėlė figūros rankoje – skrydis, jaunystė, veržlumas, tikslo siekimas;

-skydo apačioje esantis augalas/stilizuotas medis simbolizuoja kitą kolegijos istorinę dalį- Žemės ūkio mokyklą, taip pat ir dvarą, dvaro parką, kuriame įsikūrusi kolegija;

-medis taip pat ir augimas….

-logotipo spalvos: žalia ir mėlyna, tai parkas ir upė, gyvybė ir dangus, o oranžinė- tai šviesa, kuri taip pat yra knygos spalva, taigi logotipe įprasminta dviguba šviesos simbolika.

* Paminklas „Tautai, Kalbai. Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti 1009-2009“. Paminklo autorius – marijampolietis skulptorius Kęstutis Balčiūnas, sukūręs Prezidento dr. K. Griniaus memorialą, Šv. Jurgio skulptūrą Vilniaus Gedimino prospekte ir kt. Šiuo originaliu meniniu statiniu siekta įprasminti krašto žmonių ir visų lietuvių tautinės savimonės ir kalbos gaivintojų bei puoselėtojų indėlį į gimtosios kalbos, kultūros ir tautiškumo išsaugojimą. „Nuo keturkampio pagrindo (keturi kampai simbolizuotų keturis Lietuvos etninius regionus) kyla keturkampė sraigtinė aukšta kolona, simbolizuojanti tautos kelią, veržimąsi į išlikimą. Ant kolonos viršaus – veržlus su ietimi rankoje raitelis ant jauno eiklaus žirgo. Žirgas simbolizuoja tautos veržlumą ir jos nenutrūkstantį skrydį į ateitį (juk žirgas lietuvį lydėjo visą gyvenimą: ir darbe, ir kovoje, ir kūryboje, žirgas, beje, yra vaizduojamas Lietuvos, o taip pat ir Marijampolės herbe). Žirgas su raiteliu vaizduojami judesyje – skriejantys, lekiantys – toks veržlus yra ir tautos gyvenimas. Jaunuolis ant žirgo – tai atvira, laisva tauta, kuri savo rankose laiko pasaulio svertą ietį – tautos kovos, žodžio ir išlikimo simbolį. Horizontali ieties padėtis simbolizuoja kovos už kalbos ir tautos išlikimą jėgų pusiausvyrą“.

Šaltinis: http://www.voruta.lt/marijampole-mines-tukstantmeti/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE