Pagrindinis > Naujienos > Nevyriausybinės organizacijos pasirengusios produktyviai dirbti ir 2017-aisiais

Nevyriausybinės organizacijos pasirengusios produktyviai dirbti ir 2017-aisiais

 

Marijampolės savivaldybėje socialinėje srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovai, metų pradžioje kultūros centro kavinėje susitikę su savivaldybės meru ir kitais savivaldybės vadovais, tvirtino esantys pasirengę produktyviai dirbti vietos bendruomenės labui ne prasčiau nei praėjusiais metais. Organizacijos teikia įvairias socialines paslaugas tėvų globos ir dėmesio stokojantiems vaikams, senyviems vienišiems žmonėms, socialinę atskirtį patiriantiems ar priklausomybių turintiems asmenims. Tradicinius NVO atstovų susitikimus su savivaldybės vadovais kiekvienų metų pradžioje įprastai organizuoja Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento atsakingi darbuotojai, koordinuojantys organizacijų veiklą ir teikiantys visapusišką pagalbą. Jų metu aptariami pasibaigusių metų bendri projektai, pasidalijama naujų metų darbų gairėmis. Šiame, bene 15-ame, susitikime dalyvavo Marijampolės I grupės neįgaliųjų draugijos, Trečiojo amžiaus universiteto, Marijampolės krašto samariečių bendrijos, Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro „Židinys“, Marijampolės apskrities moters veiklos centro, Marijampolės miesto pagyvenusių žmonių asociacijos, Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ pagalbos centro „Rūpintojėlis“, Maltos ordino pagalbos tarnybos, nefrologinių ligonių asociacijos „Gyvastis“ Marijampolės skyriaus, neįgaliųjų sporto klubo „Siekis“ ir kitų organizacijų atstovai. Su nevyriausybininkais bendravo ir Marijampolės socialinės pagalbos centro vadovė Vilma Ratkevičienė.

Sveikindamas naujų metų veiklas pradėjusius nevyriausybinių organizacijų narius Savivaldybės meras pripažino, kad jų nudirbamas socialinis darbas yra sunkus, bet dažnai sunkiai apčiuopiamas, įvertinamas, nors rūpinamasi viskuo – visais žmogaus poreikiais. Merui pritarė Socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė sakydama, kad sudėtinga suskaičiuoti, kiek žmonių liko patenkinti organizacijų veikla. Kaip didžiausią šio laikmečio rūpestį meras V. Brazys pabrėžė iškilusią būtinybę atsisakyti valdiškų vaikų globos namų ir kurti bendruomeninius ar šeimyninius globos namus, o šis procesas vyksta labai palengva. „Mūsų visų pareiga ieškoti jaunų žmonių, kurie užsiimtų be tėvų globos likusių vaikų auginimu“, – kreipėsi į susirinkusius su prašymu savivaldybės vadovas. „Galima paremti pinigais, bet tik pinigais gerų vaikų neužauginsi“, – samprotavo meras. Socialinių reikalų departamento direktorė D. Pankauskienė nuogąstavo, kad dar nėra visų reikiamų teisės aktų profesionaliems globėjams atsirasti. Ji dėkojo Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro „Židinys“ vadovei Elenai Senkuvienei, kuri pirmoji ryžosi atidaryti bendruomeninius vaikų globos namus. Pati E. Senkuvienė pripažino, kad nebuvo lengva, bet ilgametė, 25-erių metų, su Nyderlandų pagalbos Lietuvai fondo savanoriais įgyta socialinio darbo patirtis padėjo tai padaryti.

Departamento direktorė D. Pankauskienė akcentavo, kad laikmetis reikalauja kompleksinių paslaugų, todėl visos organizacijos yra susijusios tarpusavyje. Ji džiaugėsi Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ pagalbos centro „Rūpintojėlis“ vadovės „Caritas“ direktoriaus pavaduotojos Aušros Adomavičiūtės pateiktais profesionaliais pasiūlymais, susijusiais su psichologinėmis žiniomis. Anot direktorės, „nugrimzdusioms į dugną“ šeimoms pagalbą teikia krašto samariečiai, buriami Loretos Drandžilauskienės, o vienišiems seneliams šiltą sriubą į namus nuolat tiekia Marytės Miliauskienės organizuojami maltiečiai. Labai svarbus darbas kovojant su fiziniu ir psichologiniu smurtu – tą atlieka Moters veiklos centras.

Marijampolės socialinės pagalbos centro direktorė V. Ratkevičienė, kalbėdama apie globėjų ir įtėvių ruošimą, apgailestavo, kad per metus sulaukta tik 3 šeimų prašymų tapti globėjais ar įtėviais. Specialų projektą GIMK (Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) įstaiga vykdo jau 8-erius metus. Centras pradėjo teikti vadinamą integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. To kitos savivaldybės dar neturi.

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Roma Brazauskienė žadėjo stengtis mažinti popierizmo NVO veikloje, džiaugėsi naujų jaunų žmonių įsitraukimu į organizacijas. Ji paminėjo, kad 2017-aisiais bus neįgaliesiems pritaikyta viena mokykla, finansuojamos programos veiklai prieš smurtą ir prekybą žmonėmis, Marijampolės televizijoje turėtų atsirasti gestų kalba. Deja, lėšų lygis išliks toks pats kaip pernai, teigė vedėja.

Apibendrindama susitikimą Marijampolės savivaldybės mero pavaduotoja Irena Lunskienė dėkojo už darbą, prašė ir toliau stengtis palaikyti glaudžiausius ryšius tarp žmonių ir savivaldybės. Gerų metų linkėjo Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Valančius, pažadėdamas visada ieškoti būdų padėti organizacijoms iškilus problemoms. Savivaldybės tarybos narys, Socialinės ir sveikatos apsaugos komiteto pirmininkas Alvydas Kirkliauskas, dalyvaujantis beveik visuose socialinės krypties renginiuose, kvietė visus šiais metais aktyviai sportuoti.

Viešųjų ryšių tarnyba

Aurelijos Baniulaitienės nuotrauka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE