Pagrindinis > Dėmesio! > Nuo 2018-01-01 didėja valstybės remiamų pajamų dydis

Nuo 2018-01-01 didėja valstybės remiamų pajamų dydis

 

Nuo 2018-01-01 keičiasi valstybės remiamų pajamų dydis, t. y. valstybės remiamos pajamos (toliau –VRP) didėja nuo 102,0 Eur iki 122,00 Eur. Nuo šio dydžio priklauso socialinės paramos mokiniams, išmokų vaikams, socialinės pašalpos, kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei vienkartinės pašalpos skyrimas ir dydis. Pasikeitus valstybės remiamų pajamų dydžiui, nuo 2018-01-01:

1. Daugiau šeimų galės kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams, nes socialinė parama mokiniams skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio, t.y. 183,00 Eur (buvo 153,0 Eur).

2. Išplečiamas ratas šeimų, galinčių gauti išmoką vaikui, kuri mokama šeimoms, auginančios (globojančios) vieną ar du vaikus nuo 7 iki 21 metų, atsižvelgiant į šeimos pajamas. Išmoka skiriama, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP dydžio, t. y. 183,00 Eur (buvo 153 Eur).

Vidutinės bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas arba, jeigu pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, vidutinės mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas.

3. Didėja socialinės pašalpos dydis bei daugiau šeimų galės kreiptis dėl šių išmokų:

3.1. socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį. Taigi, vienam gyvenančiam asmeniui ir neturinčiam pajamų, socialinės pašalpos dydis didėja nuo 102,0 Eur iki 122,0 Eur.

3.2. Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, sudaro:

3.2.1. pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį. Šeimai, neturinčiai pajamų,  šis dydis pirmam asmeniui bus 122,0 Eur (buvo 102,0 Eur);

3.2.2. antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį. Šeimai, neturinčiai pajamų,  šis dydis antram asmeniui bus 97,60  Eur (buvo 81,60 Eur);

3.2.3.trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį. Šeimai, neturinčiai pajamų,  šis dydis bus 85,40 Eur (buvo71,40 Eur).

Pvz.,  4 asmenų šeimos, neturinčios pajamų, socialinės pašalpos dydis bus: 122,0 Eur + 97,6 Eur + 85,4 Eur + 85,4 Eur. Viso: 390,40 Eur (buvo 102,0 Eur + 81,6 Eur + 71,4 Eur + 71,4 Eur. Viso: 326,4 Eur). Taigi, socialinė pašalpa šeimai didėja 64,0 Eur.

4. Keičiasi kompensacijų už šildymą dydis.

Pvz. Gyvenamąją vietą būste deklaravę du pensininkai, kurių vidutinės pajamos per mėnesį yra 504 Eur. Už šildymą jie galės mokėti:

1) iki  2018-01-01 – 504 Eur (pensijos) – 102 Eur (VRP) x 2 = 300 Eur * 0,1 (10 proc.) = 30,0 Eur, kita dalis bus kompensuojama, jei nebus viršyti normatyvai;

2) nuo 2018-01-01 – 504,0 Eur (pajamos) – 122 Eur (VRP) x 2=260.0 Eur *0,1 (10 proc.) =26,00 Eur, kita dalis bus kompensuojama, jei nebus viršyti normatyvai. 

5. Didesnė dalis asmenų galės kreiptis dėl vienkartinės paramos, t.y. dėl paramos ligos, sunkios materialinės padėties ir kt. atvejais, nes vienkartinė pašalpa skiriama asmenims:

5.1. susirgus onkologine liga (aktyvaus gydymo stadijos metu), jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 4 VRP, t.y. 488,0 Eur (buvo 408,0 Eur) ir asmenims nėra mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija.  Vienkartinės paramos dydis – iki 2,5 VRP dydžio, t.y. iki 305,0 Eur (buvo iki 255,0 Eur);

5.2. patyrus sunkias traumas, susirgus kitomis sunkiomis ligomis (aktyvaus gydymosi metu) ar prireikus operacinio gydymo, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 3 VRP, t.y. 366,0 Eur (buvo 306,0 Eur) ir asmenims nėra mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija. Vienkartinės paramos dydis –  iki 2,0 VRP, t.y. iki 244,0 Eur (buvo iki 204,0 Eur) dydžio;

5.3. benamystės, bedarbystės ar kitos būtinos skubios piniginės socialinės paramos atvejais, atsižvelgiant į šeimos ar vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, įrodančias vienkartinės paramos būtinumą, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 2 VRP, t.y. 244,0 Eur (buvo 204,0 Eur) dydžio. Vienkartinės paramos dydis – iki 1,5 VRP, t.y. iki 183,0 Eur (buvo iki 153,0 Eur) dydžio ir kitais Marijampolės savivaldybės tarybos numatytais atvejais.

Primename gyventojams, kad dėl išvardintos piniginės socialinės paramos (išskyrus vienkartinę paramą miesto gyventojams), reikia kreiptis į seniūnijas pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba pagal nuomojamojo būsto faktinę vietą.

Asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę ar nuomojantys būstą Marijampolės mieste, dėl vienkartinės paramos kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyrių, 115 kab. (J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė). 

Prašymus (išskyrus prašymus dėl vienkartinės pašalpos) galima užpildyti ir elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą http://www.spis.lt/. Prašymą dėl vienkartinės pašalpos galite rasti svetainėje http://www.marijampole.lt/ (paslaugos/administracinės paslaugos/ 12-14).

Marijampolės savivaldybės administracijos

Socialinių reikalų departamento

Piniginės paramos skyrius

Komentaras “Nuo 2018-01-01 didėja valstybės remiamų pajamų dydis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE