Pagrindinis > Dėmesio! > Pagrindiniai pasikeitimai, susiję su pinigine socialine parama nuo 2018-01-01

Pagrindiniai pasikeitimai, susiję su pinigine socialine parama nuo 2018-01-01

,,Vaiko pinigai“ – kiekvienam vaikui

Nuo 2018-01-01 įsigalioja naujos redakcijos  Išmokų vaikams įstatymas,  kuriuo įteisintas išmokos vaikui („vaiko pinigų“) mokėjimas visiems vaikams nevertinant šeimos gaunamų pajamų, t.y. – 0,79 BSI dydžio (30,02 Eur) išmoka per mėnesį  – visiems vaikams (nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 21 metai). Šią išmoką (30,02 Eur) turi teisę gauti ne tik šeimoje auginami ir (ar) globojami vaikai, bet visi globojami vaikai, nepriklausomai nuo globos (rūpybos) formos (tiek globojami šeimynoje, tiek vaikų globos institucijose, tiek globos centre).

Taip pat išlieka išmokos vaikams, kurios buvo mokamos iki 2018-01-01 dienos, t.y. papildoma išmoka vaikui (nuo gimimo dienos iki 2 metų – 28,5 Eur, nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sukaks 21 metai (iki 2018-01-01 buvo iki 18 metų) – 15,2 Eur) bus skiriama:

– šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP (nuo 2018-01-01 – 183 Eur);

– šeimoms, auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar daugiau vaikų, nevertinant šeimos gaunamų pajamų. 

Pvz. Šeimoje auga 2 vaikai (1,5 ir 5 metų), šeimos pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį mažesnės nei 183,0 Eur. Tokiai šeimai išmokų vaikams dydis sudarys 30+30+28,50+15,20 =103,70 Eur / mėn.

Įstatyme numatyta, kad asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, dėl išmokų vaikams turi kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, administraciją.

Išmokų vaikams įstatymas apriboja išmokų vaikams skyrimą piniginėmis lėšomis asmenims, patiriantiems socialinę riziką:

 • išmokos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka patiriantiems socialinę riziką bus teikiamos nepinigine forma (maisto produktais, drabužiais, avalyne ir kt. vaikams būtinomis prekėmis, socialinėmis kortelėmis, skirtomis pirkti maisto parduotuvėse, maitinimo talonais, paslaugomis ir kt.);
 • išmokos dydis piniginėmis lėšomis negalės viršyti 50 procentų paskirtos išmokos dydžio, kai pasirenkama išmoką teikti piniginėmis lėšomis vienam iš vaiką prižiūrinčių tėvų (įtėvių) ar vyresniam kaip 16 metų vaikui;
 • išmokų vaikams teikimo būdai vaiko (vaikų) poreikiams užtikrinti parenkami atsižvelgiant į socialinio darbuotojo, dirbančio su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomendacijas.

Išmokos vaikui bus grąžinamos už 12 praėjusių mėnesių, todėl prašome savivaldybės gyventojų neskubėti tvarkytis išmokų vaikams pirmomis 2018 m. dienomis, kad nereikėtų ilgai laukti eilėse, be to, dar nėra patvirtinti Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų pakeitimai. 

            Asmenys, norintys gauti išmoką vaikui privalo kreiptis į seniūniją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba pagal nuomojamo būsto vietą. Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, į seniūniją, kurios teritorijoje faktiškai gyvena.

Prašymai priimami :

 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 28, tel. (8 343) 75 070, (8 343) 70619
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61, tel. (8 343) 57 762
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18, tel. (8 343) 52 477
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19, (8 343) 24 525
 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8, tel. (8 343) 37 225,
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6, tel. (8 343) 20 540:
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18, (8 343) 50 708
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27, tel. (8 343) 28 766
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32, tel. (8 343) 28 174

            Prašymą išmokai vaikui gauti asmenys gali užpildyti ir elektroniniu būdu. Prašymą galima rasti svetainėje http://www.marijampole.lt/ arba svetainėje http://www.spis.lt/.             Iškilus klausimams, prašome kreiptis nurodytais telefonais į seniūnijas arba  tel. 8 343 90 015, 8 343 90 016 į Piniginės paramos skyrių.  

Nuo 2018-01-01 didėja šalpos pensijos

Nuo 2018-01-01 šalpos pensijos bazinis dydis didėja nuo 112 iki 130 Eur.

Padidėjus šalpos pensijų baziniam dydžiui, šalpos išmokos (priklausomai nuo išmokos rūšies ir gavėjų kategorijos) padidės nuo 9 eurų (šalpos našlaičių pensija) iki 40,5 eurų (šalpos neįgalumo pensija netekusiems 100 proc. darbingumo iki 24 metų).

Nuo 2018-01-01 lengvo neįgalumo vaikams bus mokama 130,0 Eur (buvo 112,0 Eur) šalpos pensija, vidutinio neįgalumo vaikams  – 195,0 Eur (buvo 168,0 Eur), sunkaus neįgalumo vaikams – 260,0 Eur (buvo 224,0 Eur) šalpos pensija.  

Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais  iki 24 arba 26 metų, šalpos pensijos dydis bus nuo 97,50 iki 292,50 Eurų (buvo nuo 84,0 iki 252,0 Eurų).

Asmenims, pripažintiems netekusiais 60-100 darbingumo po 24 metų, šalpos pensijos dydis bus nuo 117,0  iki 130,0 Eurų (buvo nuo 100,8 iki 112,0 Eurų).

Šalpos senatvės pensija padidės nuo 100,8 eurų iki 117 eurų.

Didėja išmokos vaikams, mokėtos iš vaikų išlaikymo fondo

Šias išmokas nuo 2018-01-01 mokės ne Vaikų išlaikymo fondas, tačiau ,,SODRA“, kuri bus šių išmokų administratoriumi.

Išmokų skyrimo ir mokėjimo principas nesikeičia, tačiau didėja išmokos suma. Vienam vaikui per mėnesį išmoka negalės būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio, galiojusio mėnesį, už kurį išmoka mokama, ir tai sudarys 68,4 Eur (išmoka iki 2018-01-01 buvo 1,5  bazinės socialinės išmokos dydžio ir sudarė 57 Eur).

Dėl vaikų, kuriems bus tęsiamas išmokų mokėjimas, prašymų „Sodrai“ rašyti nereiks. Juos reikės teikti tiems pareiškėjams, kurie kreipsis po 2018-01-01 dėl naujai skiriamų išmokų.

Marijampolės savivaldybės administracijos

Socialinių reikalų departamento

Piniginės paramos skyrius

2018 m. sausio 1 d. įsigalios naujos redakcijos Išmokų vaikams įstatymas, kuriuo siekiama remti vaikus auginančias šeimas bei mažinti vaikų skurdą ir pajamų nelygybę.

 Dažniausiai užduodami klausimai:

 1. Kokio amžiaus vaikai galės gauti vaiko pinigus?

Išmokų vaikams įstatymu įteisintas išmokos vaikui („vaiko pinigų“) mokėjimas visiems vaikams kaip universali išmoka – kiekvienam vaikui skiriant 0,79 BSI dydžio (30 eurų) išmoką nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniems, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai.

 Ar šeimoms, auginančioms 1 ar 2 vaikus, bus papildomai skiriama išmoka vaikui?

Taip, šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 1 arba 2 vaikus, turės teisę gauti papildomai išmoką vaikui, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 VRP (183 eurai): vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų – 28,5 euro, nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą(įskaitant ir profesinio mokymo besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai – 15,2 euro. Tai reiškia, kad iš viso vienam vaikui būtų mokama atitinkamai 58,5 arba 45,2 euro.

 1. Ar gausioms šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar daugiau vaikų) bus papildomai skiriama išmoka vaikui?

Taip, šeimos, kurios augina ir (ar) globoja3 ir daugiau vaikų, turės teisę papildomai gauti išmoką vaikui nevertinant šeimos gaunamų pajamų: vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų – 28,5 euro, nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa),bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai – 15,2 euro. Tai reiškia, kad iš viso vienam vaikui būtų mokama atitinkamai 58,5 arba 45,2 euro.

Pavyzdžiui, tris vaikus (vienas iš kurių iki 2 metų amžiaus) auginanti šeima, kurioje kiekvienas iš tėvų gauna minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA), nuo 2018 m. sausio 1 d. gaus 30+30+30+28,5+15,2+15,2 =148,9 euro. 

 1. Kaip reikės kreiptis dėl universalios išmokos vaikui? Ar kasmet, ar vieną kartą?

Dėl universalios išmokos vaikui (30 Eur) reikėtų kreiptis nuo 2018 m. sausio 1 d. Pateikti prašymą išmokai gauti bus galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt. Prisijungimas galimas trimis būdais: per el. bankininkystės sistemą, su mobiliu elektroniniu parašu arba su elektroniniu parašu. Kreipiantis dėl universalios išmokos vaikui (30 Eur)papildomų dokumentų teikti nereikia. Viešuose registruose esančią informaciją tikrina patys savivaldybės darbuotojai. Vaizdo instrukciją, kaip prisijungti prie SPIS, galima peržiūrėti: https://www.youtube.com/watch?v=fJ9hN7ORjV8.

Prašymą išmokai gauti bus galima pateikti ir raštu savivaldybėje. Kartu reikėtų pateikti asmens dokumentą, jokių papildomų dokumentų kreipiantis dėl universalios 30 Eur išmokos vaikui nereikia.

Asmenys, kurie nuo 2018 m. sausio 1 d. kreipsis dėl universalios išmokos vaikui (30 Eur), prašymą išmokai gauti pateiks tik vieną kartą ir išmoka bus paskirta iki vaikui sukaks 18 metų. Jeigu pilnametis vaikas ir toliau mokysis pagal bendrojo ugdymo programą(įskaitant ir profesinio mokymo besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo iki baigs mokyklą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, turės kreiptis ir pateikti prašymą iš naujo.

 1. Kaip reikės kreiptis dėl papildomai skiriamos išmokos vaikui gausioms šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar daugiau vaikų) ar nepasiturinčioms šeimoms, (auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus)?

Kreipimosi dėl papildomai skiriamos išmokos vaikui būdai tokie patys, kaip ir kreipiantis dėl universalios išmokos vaikui – elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt arba tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją ir raštu pateikus prašymą.

 1. Kokius dokumentus nepasiturinčiai šeimai, auginančiai 1 ar 2 vaikus, reikės pateikti kreipiantis dėl papildomai skiriamos išmokos vaikui?

Primename, kad išmokos vaikui, kuri bus papildomai skiriama šeimoms, auginančioms 1 ar 2 vaikus, mokėjimo tvarka išlieka ta pati, kaip ir dabar.

Taigi, kai kreipsis nepasiturinti šeima, auginanti 1 ar 2 vaikus, savo parašu turės patvirtinti, kad šeimos pajamos praėjusiais kalendoriniais metais (kreipiantis 2018 metais, vertinamos 2017 metų pajamos) vienam asmeniui per mėnesį neviršijo 1,5 VRP dydžio (183 eurų), todėl pateikti dokumentų (pažymų) apie gautas pajamas nereikės, nes duomenys apie pajamas už praėjusius kalendorinius metus gaunami informacinių sistemų pagalba. Tuo atveju,  jeigu pajamos einamaisiais metais sumažėja, vaiko tėvai turės pateikti duomenis apie gaunamą darbo užmokestį ir taip galės įgyti teisę gauti išmoką vaikui.

Šeimoms, kurios gauna socialinę pašalpą ir (ar) socialinę paramą mokiniams, jokių papildomų dokumentų pateikti nereikia.  

 1. Ką daryti tam, kuris jau dabar gauna vaiko išmoką – ar kreiptis papildomai?

Jeigu išmoka vaikui buvo paskirta iki 2018 m. sausio 1 d. ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, išmokos mokėjimas nuo 2018 m. sausio 1 d. bus tęsiamas be atskiro tėvų (globėjų) prašymo ir išmokos dydis bus perskaičiuojamas bei išmoka mokama iki paskirtos išmokos nustatyto mokėjimo laikotarpio pabaigos.

Pavyzdžiui, kai išmoka vaikui paskirta laikotarpiui nuo 2017 m. lapkričio mėnesio 15 d. iki 2018 m. lapkričio 15 d., išmokos dydis nuo 2018 m. sausio 1 d. bus perskaičiuojamas (pridedant 30 eurų už kiekvieną vaiką) ir išmoka mokama iki 2018 m. lapkričio 15 d. Pasibaigus šiam išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos skyrimo reikėtų kreiptis iš naujo.

 1. Ar vaikų globos namuose ar šeimynose augantys vaikai galės gauti vaiko pinigus?

Universalią išmoką vaikui (30 eurų) galės gauti visi vaikai, tiek augantys šeimose, tiek globojami šeimynose, vaikų globos institucijose ar globos centruose, t. y. nepriklausomai nuo vaiko globos (rūpybos) formos.

 1. Ar bus tikrinamos visų vaikų gyvenimo sąlygos?

Gyvenimo sąlygos bus tikrinamos ne visų šeimų, auginančių vaikus. Išmokos vaikui esmė – kad būtų užtikrinami vaiko interesai. Dėl to gyvenimo sąlygos gali būti tikrinamos tik šeimose, susiduriančiose su socialine rizika, užtikrinant su šeima dirbančio socialinio darbuotojo pagalbą, kuriam rekomendavus bus parinktas vaiko poreikius užtikrinantis išmokos mokėjimo būdas.

 1. Jei anksčiau išmokos negaudavome, bet nuo sausio 1 d. įgysime tokią teisę, ar būtina suskubti kreiptis jau sausį, kad nebūtų praleisti kokie nors terminai?

       Prašymus dėl išmokos vaikui skyrimo bus galima teikti nuo 2018 m. sausio 1 d. Svarbu tai, kad išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokama už praėjusį mėnesį ir grąžinama už 12 praėjusių mėnesių. Tai reiškia, kad visiems tėvams įgijus teisę į išmoką vaikui nuo sausio 1 d., pavyzdžiui, net jeigu tėvai kreiptųsi ir 2018 m. lapkričio mėn., išmoka bus išmokėta nuo 2018 m. sausio 1 d. Vadinasi, nėra būtinybės kreiptis jau 2018 metų pradžioje.

 1. Kada išmoka pasieks mūsų sąskaitą?

Sprendimas dėl išmokos vaikui skyrimo priimamas ir išmoka išmokama ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo skirti išmoką ir kitų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.

 1. Ar reikia atidaryti atskirą sąskaitą vaikui?

Nebūtinai, išmoka vaikui gali būti pervedama į vaiko tėvo ar motinos, globėjo (rūpintojo) vardu atidarytą banko sąskaitą. Išmoka taip pat gali būti išmokama bet kuriame „Lietuvos pašto“ skyriuje ar savivaldybės (seniūnijos) kasoje (jeigu kasa yra).

 1. Ar gali kreiptis ne vien tėvas/mama, bet ir seneliai?

Seneliai, paskirti vaiko globėjais (rūpintojais) Civilinio kodekso nustatyta tvarka, prašymą dėl išmokos vaikui turėtų teikti savo vardu. Seneliai, kurie faktiškai prižiūri vaiką, galės kreiptis dėl išmokos vaikui skyrimo, jeigu savivaldybės administracijai pateiks įgaliojimą atstovauti tėvus ir prašymą skirti išmoką vaiko tėvo ar motinos vardu.

 1. Jei mano vaikas taps pilnametis 2018 m. sausio mėnesį – ar aš turiu teisę dar kreiptis dėl vaiko išmokos?

Tėvai turi teisę kreiptis dėl išmokos vaikui iki jis mokysis pagal bendrojo ugdymo programą
 (t. y. vidurinėje ar profesinėje mokykloje), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai.

 1. Ar gali dėl išmokos vaikui kreiptis 18 metų sulaukęs asmuo?

       Kadangi 18 metų sulaukęs asmuo įgyja visišką civilinį veiksnumą, dėl išmokos vaikui jis galės kreiptis pats.

 1. Ar gali dėl išmokos vaikui kreiptis vaiko tėvas, kuris yra ne Lietuvos Respublikos pilietis?

Dėl išmokos vaikui gali kreiptis vienas iš tėvų, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis ar kitas Išmokų vaikams įstatyme nurodytas Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar užsienietis, kuris teisėtai gyvena ir dirba Lietuvos Respublikoje.

 1. Ar gali būti mokama išmoka vaikui, jeigu vaikas negyvena Lietuvoje?

Vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, išmoka vaikui gali būti skiriama ir tuo atveju, jei vaikas gyvena Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyje ar Šveicarijos Konfederacijoje. Nustatant teisę į išmoką vaikui, savivaldybės administracijos darbuotojai kreipsis į kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalies ar Šveicarijos Konfederacijos kompetentingą įstaigą dėl papildomos informacijos gavimo ir kompetentingos valstybės nustatymo (t. y. kuri valstybė turės pirmenybę mokėti išmoką). Tokiu atveju sprendimas dėl išmokos vaikui skyrimo bus priimtas gavus atsakymą iš kitos valstybės narės kompetentingos įstaigos. Pažymėtina, kad pagal reglamentus, pirmumo teisę mokėti išmoką turi ta valstybė, kurioje vienas iš tėvų užsiima darbine veikla, nepriklausomai nuo vaiko gyvenamosios vietos. Tais atvejais, kai abu tėvai dirba skirtingose valstybėse, išmoką turėtų mokėti ta valstybė, kurioje gyvena vaikas.

Kai vaikas gyvena ne Europos Sąjungos šalyje, o, pavyzdžiui, Rusijoje ar Ukrainoje, išmokos šeimai mokamos pagal tos šalies, kurios teritorijoje gyvena vaikas, teisės aktus.

 1. Kuris iš tėvų turi teisę gauti išmoką vaikui nutraukus santuoką?

Skiriant išmoką vaikui, svarbu atkreipti dėmesį su kuriuo iš tėvų teismo sprendimu yra nustatyta vaiko (vaikų) gyvenamoji vieta.

Išmoka vaikui bus mokama už tiek vaikų, kiek jų auga šeimoje. Pavyzdžiui, jeigu 2 vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu, o 2 – su mama, tai tiek tėvas, tiek mama turi teisę gauti išmoką už 2 vaikus. Tuo atveju, jeigu tėvas arba mama augina 2 vaikus iš ankstesnės santuokos ir 1 vaiką, gimusį naujoje santuokoje (arba sutuoktinė/sutuoktinis augina savo vaiką iš ankstesnės santuokos), tokia šeima turi teisę gauti išmoką vaikui kaip gausi šeima, t. y. už 3 vaikus.

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE