Pagrindinis > Naujienos > Prieš kiek laiko galima nutraukti sutartį su privačiu vaikų darželiu

Prieš kiek laiko galima nutraukti sutartį su privačiu vaikų darželiu

 

Klausimas:

Vaikas lanko mokamą darželį, tačiau dabar gavome vietą valstybiniame darželyje. Privačiame darželyje teigia, kad sutartį su jais bus galima nutraukti tik po 3 mėnesių, t.y. aš dar turėsiu mokėti mokesčius tuos mėnesius. Ar jie yra teisūs?

Atsako teisingumo ministras Juozas Bernatonis

Vykdant atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, kurios esmę atitinka su darželiu sudaryta vaiko ugdymo paslaugų teikimo sutartis, turi būti laikomasi kliento prioriteto principo, įtvirtinto Civilinio kodekso 6.718 straipsnyje, pagal kurį kliento, kaip paslaugų gavėjo, padėtis teisiniuose santykiuose yra išskirtinė, o kaip viena iš paslaugos gavėjo interesų apsaugos garantijų yra jo teisė vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį pagal Civilinio kodekso 6.721 straipsnio 1 dalį.

Minėta teisės norma nustato, kad „Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento“. Atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje paslaugų gavėjo teisė nutraukti paslaugų teikimo sutartį vertinama kaip viena iš vartotojo interesų apsaugos garantijų. Minėta teisė teismų praktikoje laikoma besąlygine, ji negali būti siejama su tam tikrų aplinkybių nustatymu (pvz., paslaugos teikėjo veiksmai, teisinis ar ekonominis kliento pasirinkimo nutraukti sutartį pagrįstumas ir pan.) ir nepriklauso nuo to, ar paslaugos gavėjas yra fizinis, ar juridinis asmuo.

Taigi, vadovaujantis minėtomis Civilinio kodekso nuostatomis bei teismų praktika, paslaugų teikėjas (darželis) iš esmės turi teisę reikalauti, kad paslaugų gavėjas sumokėtų proporcingą faktiškai suteiktų paslaugų kainą bei atlygintų visas pagrįstas ir protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas (darželis) patyrė dėl sutarties vykdymo iki to momento, kai jam buvo pranešta apie sutarties nutraukimą (pvz., iš anksto apmokėtas maistas vaikui, kanceliarinės priemonės ir kt.). Atkreiptinas dėmesys, kad patirtas išlaidas paslaugų teikėjas turėtų įrodyti, t. y. pagrįsti objektyviais įrodymais.

Pažymėtina, kad su darželiu sudarytoje sutartyje iš anksto nustatyta sąlyga, kuri iš esmės riboja paslaugų gavėjo galimybes bet kada nutraukti paslaugų teikimo sutartį ir įpareigoja paslaugų gavėją mokėti “į priekį”, t. y. ir už tas paslaugas, kuriomis faktiškai nebesinaudojama, galėtų būti vertinama nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE