Pagrindinis > Naujienos > Tarybos posėdyje svarstyti aktualūs Kalvarijos savivaldybei klausimai

Tarybos posėdyje svarstyti aktualūs Kalvarijos savivaldybei klausimai

 

Gegužės 25 d. vyko 30-asis Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstoma 15 darbotvarkės klausimų. Posėdžiui pirmininkavo meras Vincas Plikaitis, o posėdyje dalyvavo 19 tarybos narių.

Pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiamos Jonų kaimo bendruomenės sportinės bazės praplėtimo finansavimo galimybės, tačiau susirinkusi taryba šio sprendimo projekto įgyvendinimo idėjos nepalaikė.

Vieningai pritarta Kalvarijos savivaldybės dalyvavimui projekte „Lietuvos ir Lenkijos pasienio kaimynystės minėjimas Lietuvos valstybingumo šimtmečio proga“. Įgyvendinant projektą, kartu su partneriais (Lenkijos Respublikos Seinų miestu ir VšĮ „Sveikatingumo idėjos“)  bus parengtas bendras turistinis maršrutas, bendra spausdintinė ir elektroninė medžiaga maršruto pritaikymui turizmui, organizuojami bendri pristatymo renginiai partnerių miestų švenčių metu.

Su Biudžeto ir finansų komiteto siūlomais pataisymais buvo patvirtinta biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Kalvarijos savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistema. Taip patpatvirtintas ir Kalvarijos savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planas.

Tarybos narys Valdas Aleknavičius pristatė klausimą Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-90 „Dėl Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo, tačiau šiuo klausimu tarybos nuomonės išsiskyrė ir sprendimas nebuvo priimtas.

Nuspręsta leisti vykdyti ikimokyklinio ugdymo programą Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vasarą:keturioms grupėms nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.;trims grupėms nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.;Jungėnų skyriuje vienai grupei nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Taryba sutiko iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro.Kalvarijos savivaldybės nuosavybėnperimti ilgalaikį materialųjį turtą –mokyklinį autobusą savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti. Jį perėmus savivaldybės nuosavybėn, transporto priemonė bus perduota Kalvarijos gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise.

Atsižvelgiant į gautą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos raštą„Dėl asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos“, taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių ruožus prioriteto tvarką.  

Kalvarijos savivaldybės kultūros centrui  leista panaudos teise suteikti patalpas Akmenynų kaimo bendruomenei. Bendruomenė aktyviai dalyvauja organizuojant kaimo šventes, edukacines programas, todėl prašė šiai ir kitoms, bendruomenės įstatuose nurodytoms, veikloms leisti naudotis Akmenynų laisvalaikio salės patalpomis.

Savivaldybės taryba pritarė gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių pirkimui neskelbiamų derybų būdu. Norimas įsigyti nekilnojamasis turtas yra Kalvarijos mieste, priklauso Nekilnojamo kultūros paveldo Kalvarijos pašto stoties pastatų kompleksui. Kalvarijos savivaldybės administracija įgyvendina Interreg V-A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos projektą „Kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas Kalvarijoje ir Suchovolėje“. Projektas įgyvendinamas kartu su pagrindiniu partneriu – Suchovolės valsčiumi (PL). Norint rekonstruoti kompleksą, reikalinga turėti nuosavybės teise visas patalpas (šiuo metu dalis priklauso Valdui Mačiui bei Violetai Mironovai), be to, įgijus gyvenamąsias patalpas-3 kambarių butą, Kalvarijos savivaldybės administracija turės galimybę įrengti rezervinį butą, pritaikytą ekstremaliomis aplinkybėmis nukentėjusiems asmenims laikinajam prieglobsčiui suteikti arba asmenims ir šeimoms, kurie su savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, apgyvendinti.

Susirinkusi taryba nustatė valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus 2017 metams; suteikė fiziniams asmenims žemės ir ne aukciono būdu išnuomotos valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatas 2017 metais ir nustatė juridiniams asmenims nekilnojamojo turto mokesčio 2018 metų tarifą, kuris gali būti nuo 0,3 iki 1,0 proc. mokestinės vertės.

Papildomu darbotvarkės klausimupatvirtintas Reagavimo į vaikų ir mokinių savižudybių riziką Kalvarijos savivaldybėje algoritmas ir įgaliotas paskirti atsakingas asmuo už algoritmo vykdymo kontrolę. Kitupapildomu klausimu į posėdžio darbotvarkę įtrauktas sprendimo projektas – Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Suchovolės ir Kalvarijos kultūros įstaigose“. Šiuo sprendimu taryba sukūrė teisines ir finansines prielaidas minėtam projektui įgyvendinti. Įgyvendinant projektą, numatoma pažintiniai vizitai Kalvarijoje ir Suchovolėje, bendri ir atskiri mokymai, bus įsigyti 2 kompiuteriai, renginių apšvietimo įranga.

A. Lenkauskaitės nuotrauka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE