Pagrindinis > Dėmesio! > Valstybės įvestas naujas mokestis turi skatinti dar kruopščiau rūšiuoti atliekas

Valstybės įvestas naujas mokestis turi skatinti dar kruopščiau rūšiuoti atliekas

 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo  2014 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos „ Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 7, 8 priedėliais įstatymas“ Nr. XII-1328 (toliau – Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas) ir  2015 m. gruodžio 23 d.  priimtas šio įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII- 2244.

Įsigaliojusiame „Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitime“ nustatytas naujas 3 eurų mokestis į valstybės  biudžetą už toną faktiškai sąvartyne pašalintų nepavojingųjų atliekų, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas.  Šio mokesčio lėšos bus naudojamos Atliekų tvarkymo įstatyme numatytiems Atliekų tvarkymo programos tikslams įgyvendinti.

 Atliekų šalinimas sąvartynuose yra pigiausias, tačiau laikomas mažiausiai pageidautinu atliekų tvarkymo būdu,  nes: prarandami gamtiniai ištekliai; pūvant organinėms medžiagoms sąvartynuose susidaro metano dujos, kurios skatina klimato pokyčius; sąvartynų teritorijos užima didelius žemės plotus; yra rizika, kad filtratas gali užteršti paviršinius ir gruntinius vandenis.

 Todėl tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvos Respublikos  atliekų tvarkymą reglamentuojantys  teisės aktai visokeriopai skatina atliekų prevenciją, rūšiavimą, pakartotinį naudojimą, perdirbimą, ir tik nedidelė dalis atliekų turėtų būti šalinama sąvartynuose.

Kad atliekų turėtojai – gyventojai ir įmonės bei organizacijos – deramai rūšiuotų atliekas ir siektų, kad jų į sąvartynus patektų vis mažiau, Lietuvos Respublikos Seimas įstatymais įteisino naują mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis.

„Jeigu atliekos bus kruopščiai rūšiuojamos, jos į sąvartyną nepateks arba į jį bus šalinama tik nedidelė dalis susidarančių atliekų, – sako UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. – Kuo mažiau atliekų keliaus į sąvartyną, tuo mažiau mokėsime mokesčių už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis“.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. mišrių komunalinių atliekų tvarkymo įkainis, nustatytas  ir patvirtintas Marijampolės apskrities atliekų turėtojams už faktiškai sutvarkytą atliekų kiekį , buvo 78,56 euro be PVM už toną. Šį įkainį padidinus 3 eurais iki 81,56 euro, mokesčiai atliekų turėtojams turėtų padidėti 3,82 procento.

 Liucija BURBIENĖ

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro

prevencinės veiklos organizatorė  

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE