Pagrindinis > Naujienos > Vyko neeilinis Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdis

Vyko neeilinis Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdis

 

Rugpjūčio 4 d., penktadienį, įvyko 32-asis Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdis, kuriame buvo sprendžiami liepos 27 d. neįvykusio posėdžio klausimai.

Primename, jog liepos mėnesį numatytas tarybos posėdis neįvyko, kadangi į jį nesusirinko dauguma tarybos narių. Meras Vincas Plikaitis tokį tarybos narių poelgį pavadino sąmokslu ir teigė, jog tarybos nariai sąmoningai nusprendė nedalyvauti tarybos posėdyje, nors vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos veiklos reglamento II sk. 10 p. 1 pp. privalo jame dalyvauti.

Šįkart salėje savo vietas užėmė 19 tarybos narių. Pirmiausiai tarybai buvo pristatyti Švietimo ir ugdymo skyriaus parengti sprendimų projektai. Taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius, kurie padės švietimo įstaigų vadovams veiksmingiau organizuoti priešmokyklinį ugdymą. Buvo pakeistas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-44-2 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų (negautų pajamų) kompensavimo tvarkos aprašo 5 punktas, kuriame  nuo šiol teigiama, jog labai gerai ir puikiai besimokančių mokinių bendrojo ugdymo mokyklos keitimas bus įmanomas atsižvelgiant į motyvuotus tėvų prašymus. Taryba patikslino anksčiau šiais metais patvirtintą Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo, jungtinių vaikų grupių ir klasių komplektų skaičių 2017-2018 mokslo metams. Šis sprendimas sudarys galimybę veiksmingai sutvarkyti mokyklų tinklą savivaldybėje, nustatyti vidutinį mokinių skaičių bendrojo lavinimo klasių komplektuose, kuriuose mokoma pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, užtikrins racionalų specialiosios tikslinės valstybės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų panaudojimą.

Tarybos nariai patvirtino naujus Kalvarijos savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatus ir nustatė Kalvarijos savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos kompetenciją, organizavimo bei sprendimų priėmimo tvarką. Buvo nepritarta viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės 2014–2016 metų ir 2017 metų I pusmečio nepriklausomo finansinio ir veiklos audito atlikimui. Tuo tarpu buvo patvirtintas viešų konkursų viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, kurių steigėja yra Kalvarijos savivaldybė, vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas.

Daugiausia sprendimų projektų tarybos svarstymui pateikė Ūkio ir urbanistikos skyrius. Kalvarijos savivaldybės administracija 2017 m. birželio 27 d. gavo Kalvarijos savivaldybės gyventojos Angelės Bacevičienės prašymą suteikti adresą jos nuosavybės teise valdomam žemės sklypui ir pastatams Santakos kaime, Kalvarijos seniūnijoje. Šiuo Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu pratęsiama Kalvarijos miesto Gėlių gatvė Santakos kaimu. Įregistravus Santakos kaime Gėlių gatvę, bus galima suteikti adresą šioje gatvėje gyvenančios Angelės Bacevičienės žemės sklypui ir pastatams. Taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų transporto paslaugų įkainius, leido parduoti Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą – butą Verpėjų g. 3-505, Jungėnų k., Kalvarijos sav., o už gautas lėšas savivaldybėgalės nupirkti analogišką būstą socialinių būstų fondo plėtrai. Buvo priimtas sprendimas pritarti, kad savivaldybė įsigys nuosavybės teise 3 socialinius būstus iš planuojamų pirkti 20. Taryba sutiko perimti Kalvarijos savivaldybės nuosavybėn ilgalaikį materialųjį turtą -automobilius bei medicinos įrangą savarankiškoms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti-pirminei asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrai (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas) organizuoti. Valstybės turtas, perėmus jį Kalvarijos savivaldybės nuosavybėn, bus perduodamas viešosioms įstaigoms pagal panaudos sutartis.

Tarybos nariai svarstė kandidato apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ teikimą, tačiau nusprendė šį klausimą atidėti. Galiausiai paskutiniuoju klausimu administracijos direktorė pristatė tarybos nariams, kaip yra vykdomi Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. sausio-birželio mėn. priimti sprendimai.

Aistės Lenkauskaitės nuotrauka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE