Pagrindinis > Naujienos > Ar galima Lietuvos vardą minėti įmonės pavadinime?

Ar galima Lietuvos vardą minėti įmonės pavadinime?

 

Klausimas:

Ar bendrovės pavadinime galima minėti Lietuvos vardą?

Atsako teisingumo ministras Juozas Bernatonis

Steigiant juridinį asmenį arba keičiant jo steigimo dokumentus, taip pat ir pavadinimą, visi dokumentai pateikiami notarui, kuris  privalo patikrinti pateiktų dokumentų  atitikimą įstatymams.

Juridinių asmenų registro nuostatuose yra numatyti atvejai, kuomet juridinio asmens pavadinime galima vartoti trumpąjį valstybės pavadinimą „Lietuva“.

Pavadinime žodį „Lietuva“ galima vartoti, jei juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip 30 fizinių asmenų; jei juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip 3 Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys; jei juridinis asmuo ne mažiau kaip pusėje Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų yra įsteigęs filialus ar atstovybes; steigiamas arba įsteigtas juridinis asmuo pavadinime Lietuvos vardą vartoja norėdamas nurodyti geografinę Lietuvos teritorijos dalį, kurioje jis veiks ar veikia, ir tai yra įtvirtinęs savo steigimo dokumentuose.

Žodį „Lietuva“ taip pat galima naudoti pavadinime, jei juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į kito jo steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, kurio vienintelis steigėjas ar dalyvis yra šis juridinis asmuo, pavadinimą; jei juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į šio juridinio asmens steigiamo arba įsteigto filialo arba atstovybės pavadinimą; jei juridinis asmuo, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, keičia pavadinimą.

Užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai mūsų šalyje steigiant filialą ar atstovybę taip pat galima pavadinime vartoti žodį „Lietuva“. Pavadinime taip pat gali būti šis žodis, jei užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija steigia juridinį asmenį arba yra juridinio asmens dalyvis ir jo pavadinime Lietuvos vardą vartoja kartu su steigėjo ar dalyvio pavadinimu.

Pavadinime „Lietuva“ taip pat vartojamas, jei juridinis asmuo yra tradicinė Lietuvos religinė bendruomenė, bendrija ar centras, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtas juridinis asmuo ar kita valstybės pripažinta religinė bendrija.

Šiame atsakyme pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, kuri neturėtų būti vertinama kaip oficialus teisės aiškinimas ar konkrečiu atveju priimtas sprendimas.

Daugiau informacijos teisinio švietimo klausimais ieškokite Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://www.tm.lt/klausimai/duk

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE