Pagrindinis > Regione > Ekonomika > Atliekų karas: verslas gviešiasi neuždirbtų milijonų

Atliekų karas: verslas gviešiasi neuždirbtų milijonų

UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, gavęs Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, šalia Marijampolės  regioninio sąvartyno, Uosinės kaime, Marijampolės savivaldybėje, pastatė mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius. Šių įrenginių statybai ir vėlesnei eksploatacijai buvo skelbtas viešasis atviras konkursas, kurį laimėjo UAB „NEG Recycling“.

Statybų, kurių vertė 10,2 milijono eurų,  užbaigimas buvo numatytas 2015 metų gruodžio 31 d., tačiau jis vėlavo daugiau kaip 3 mėnesius.  Tačiau nuo  2016 metų balandžio 14 d. „NEG Recycling“ eksploatuoja šiuos įrenginius. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras visas regione surenkamas mišrias komunalines atliekas pristato į MBA apdorojimui, o už jų sutvarkymą MBA operatoriui sumoka 19,98  eurų už toną be PVM. 2016 metais į MBA buvo pristatyta ir apdorota 30 586 tonos atliekų.  2017 metais per 8 mėnesius į MBA buvo pristatyta 27 919 tonos atliekų. UAB „NEG Recycling“ už atliekų tvarkymą sumokėta 1,3 milijono eurų mokesčių mokėtojų pinigų.

Tačiau UAB „NEG recycling“ nė vieną mėnesį nuo įrenginių eksploatacijos  pradžios nevykdė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų  –  MBA operatorius įsipareigojo atskirti 10 proc. antrinių žaliavų iš mišrių komunalinių atliekų srauto, o atskiria tik apie 2- 3 proc. Sutartyje numatyta, kad iš atskirtos  degios frakcijos atliekų bus formuojamas kietasis atgautasis kuras (KAK), kurio turi būti gaminama 28 procentai nuo atliekų kiekio, o jo kokybė vertinama pagal standartą LST CEN/TS 1535:2011. KAK fizinės ir techninės charakteristikos, jo mėginių ėmimo tyrimams procedūros detaliai aprašytos Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2014-01-23 įsakyme Nr.D1-59.

„NEG Recycling“ bendrovė ir pati pripažįsta, kad kietojo atgautojo kuro negamina – jos teiktose ataskaitose nurodoma, kad KAK pagaminta nulis, – pasakojo Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (MAATC)  direktorius Algirdas Bagušinskas. – Visa MBA teritorija yra užversta degios frakcijos atliekomis, kurių nuo  įrenginių veiklos pradžios susikaupė per 7 tūkstančius tonų, o gautuose taršos prevencijos leidimuose jiems leista sukaupti iki 7 200 tonų šių atliekų. Už blogai tvarkomas atliekas „NEG Recycling“ bendrovę nubaudė Utenos aplinkos apsaugos kontrolieriai“.

Pagal MAATC ir „NEG Recycling“ sutartį, visos Marijampolės regiono mišrios komunalinės atliekos turi būti suvežamos į MBA įrenginius, o „NEG Recycling“ įsipareigojo iš jų atskirti antrines žaliavas – popierių, kartoną, stiklą, metalą, plastiką įskaitant ir degias atliekas, kurios tampa operatoriaus nuosavybe,   ir  apdoroti bioskaidžias atliekas bei iš jų pagaminti techninį kompostą. Pagal sutartį į sąvartyną turėtų patekti tik iki 18 procentų atliekų, kurios lieka po rūšiavimo ir yra netinkamos perdirbimui ir deginimui.

„Dabar po apdorojimo MBA įrenginiuose į sąvartyną vežamos tos netinkamos perdirbimui ir deginimui atliekos – 18 procentų, dar 60 procentų jų vežamos į sąvartyną kaip techninis kompostas, tinkamas sąvartyno sluoksnių perdengimui, – sakė A.Bagušinskas. – „NEG Recycling“  atskiria 2-3 proc. antrinių žaliavų, likusios – degios frakcijos atliekos. Pastaruoju laiku „NEG Recycling“, pažeisdamas sutarties reikalavimus, ėmė reikalauti, kad ir degios frakcijos atliekas pasiimtų MAATC. Vadinasi, MBA operatoriui sumokėję po 20 eurų už tonos atliekų apdorojimą, mes turėtume ( visų atliekų turėtojų sumokamais mokesčiais) dar kartą mokėti ir už degios frakcijos atliekų sutvarkymą. Mes reikalaujame, kad operatorius pats tvarkytų šias atliekas“.

Tačiau UAB „NEG Recycling“ nuo 2017 metų rugsėjo 27 dienos nutraukė atliekų priėmimą į MBA įrenginius ir jų apdorojimą ir platina visuomenei informaciją, kad Marijampolei gresia ekologinė katastrofa – grėsmę kelia sukaupti tūkstančiai tonų netvarkomų degių atliekų. Tik pamiršta prisipažinti, kad būtent „NEG Recycling“ ir turi pagal sutartį tas degias atliekas sutvarkyti.

„Nenuostabu, kodėl triukšmą „NEG Recycling“ ėmė kelti būtent pastaruoju metu, – teigia A.Bagušinskas. – Gindami visuomenės interesus ir naudodami teisines priemones, ėmėmės priemonių, kad „NEG Recycling“ būtų priversta laikytis sutartinių įsipareigojimų:  2017 m. liepos 21 d. buvo kreipėmės į teismą ir paprašėme, kad  būtų pripažintas baudos, numatytos sutartyje už įsipareigojimų nevykdymą, teisėtumas“. 

Vadovaujantis sutarties 18.7 punktu, kuriame numatyta, kad operatoriui padarius sutarties pažeidimą, operatorius įsipareigoja sumokėti užsakovui baudą, kuri lygi 10 procentų eksploatavimo paslaugų kainos už praėjusį ataskaitinį kalendorinį mėnesį bei atlyginti užsakovo patirtus nuostolius ar išlaidas, kurių nepadengia sumokėtoji bauda, bendrovė reikalauja priteisti 41 692,53 euro  baudą operatoriui už netinkamai vykdomą sutartį  (neatskiriama sutartyje numatyti 10 proc. antrinių žaliavų) .

Dėl to, kad buvo vėluojama užbaigti MBA statybą ir pradėti  įrenginių eksploatavimą pateiktas ieškinys pagal sutartinius įsipareigojimus dar 500 tūkstančių eurų. Dar taikoma  mėnesinė 10 proc. bauda apyvartos sutartinėms  mėnesinėms pateikiamoms sąskaitoms; pateiktos pretenzijas, kurias nustatė komisija, atstovaujama kvalifikuotų ekspertų, nekokybiškiems statybos darbams ištaisyti (nuogrindų deformacija, apsemti energijos pateikimo ir valdymo tuneliai). 

„Nors MBA operatorius teigia, kad rūšiuojant atliekas neįmanoma atskirti 10 procentų antrinių žaliavų, esame su aplinkosaugos kontrolieriais užfiksavę, kad į sąvartyną po rūšiavimo vežamos atliekos, kuriose gausybė antrinių žaliavų, – sakė A.Bagušinskas. – MBA operatorius tikrai nekokybiškai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus“. Direktorius pabrėžė, kad ir kietojo atgautojo kuro, kaip numatyta sutartyje, „NEG Recycling“ negamina.

O „NEG Recycling“ bendrovės direktorius Mindaugas Venckus,  įspėtas, kad sutartis gali būti ir nutraukta, nusileisti nėra linkęs – jis pranešė, kad iš MAATC reikalaus net iki 10 milijonų eurų jo vadovaujamos bendrovės patiriamiems ir būsimiems nuostoliams kompensuoti. Šių milijonų gviešiamasi visų Marijampolės regiono atliekų turėtojų sąskaita – marijampoliečių atliekos nesutvarkomos, o pinigų srautas  į karus dėl atliekų įsisukusiems verslininkams neva nutrūkti negali.

Liucija Burbienė,

Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro prevencinės veiklos organizatorė

Nuotraukoje – visa MBA teritorija užversta degios frakcijos atliekomis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE