Pagrindinis > Dėmesio! > Atnaujinta informacija apie Marijampolės gyventojams centralizuotai tiekiamą vandenį

Atnaujinta informacija apie Marijampolės gyventojams centralizuotai tiekiamą vandenį

 

UAB „Sūduvos vandenys” darbuotojai ir toliau kontroliuoja Marijampolės mieste viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybę.

Atlikti plovimai. 2018 m. liepos 30 d. iš vartotojų gautas vienas pranešimas dėl nebūdingo skonio ir kvapo geriamajame vandenyje. Plauti Trakų g., Marijampolė, gatvės geriamojo vandens tinklai.

2018 m. liepos 30 d. plauti Vienybės g., Jablonskio g., Trakų g., Marijampolė ir Jaunimo g. Nr. 1, Baraginės k. geriamojo vandens tinklai.

2018 m. liepos 31 d. plauti K. Griniaus g. Nr. 12 A, Marijampolė, lopšelio-darželio „Šaltinėlis“, vandentiekio įvadas.

2018 m. liepos 31 d. plauti Statybininkų g., Punsko g., Sasnavos g., Beržų g., Draugystės g. ir Trakų g., Marijampolė, gatvės geriamojo vandens tiekimo tinklai.

2018 m. rugpjūčio 1 d. plaunama Partizanų g., Marijampolė, geriamojo vandens tiekimo gatvės tinklai. Bus paimti vandens mėginiai mikrobiologinei taršai nustatyti.

Atlikti tyrimai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento specialistai, kartui su Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos darbuotoju 2018 m. liepos 24 d. paėmė viešai tiekiamo geriamojo vandens mėginius iš I-osios ir II-osios vandenviečių vandens analizių paėmimo vietų, VšĮ Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo globos namų 2-ojo kambario prausyklos vandens čiaupo, Marijampolės lopšelio-darželio „Varpelis“ bei lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų grupių prausyklų ir VšĮ Marijampolės ligoninė centrinės sterilizacinės patalpos vandens čiaupo. Tirti šie viešai tiekiamo geriamojo vandens geriamojo vandens toksiniai (cheminiai) rodikliai: benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas, benzo(ghi)perilenas, indo(1,2,3-cd)pyrenas, haloformų suma, bromdichlometanas, bromoformas, chloroformas, dibromchlormetanas, tetrachloetenas ir trichloretenas, kurie atitiko HN 24:2017 3 lentelėje nustatytas ribines vertes. 2018 m. liepos 27 d. paimti viešai tiekiamo geriamojo vandens mėginius iš I-osios vandenvietės vandens analizių paėmimo vietos bei adresu Draugystės g. 13, Marijampolė esančios kirpyklos plautuvės čiaupo. Tirti šie viešai tiekiamo geriamojo vandens indikatoriniai rodikliai: amonis, chloridas, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, drumstumas, koliforminių bakterijų skaičius ir kolonijas sudarančių vienetų skaičius 220 C.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2018 m. liepos 30 d. tęsiant geriamojo vandens stebėseną, paėmė vandens mėginius iš VšĮ „Marijampolės ligoninė“, kavinės UAB „Edmiga“, vaikų l/d „Saulelė“ ir „Šypsenėlė“, ir iš gyventojos Netičkampio k. – mikrobiologiniams ir cheminiams tyrimams. Iš gyventojos Netičkampio k. papildomai paimta mėginys ir haloformų sumos nustatymui. Tyrimų rezultatų laukiama. Iki šiol atliktuose mikrobiologiniuose ir cheminiuose tyrimuose rodikliai neviršijo HN 24:2017 nustatytų rodiklių verčių.

Bestuburių lervų kontrolė. 2018 m. liepos 31 d. patikrinti keturi kontroliniai taškai, kuriuose bestuburių lervų nerasta.

Iš 1-os ir 2-os vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje 2018-08-01 bestuburių lervų nerasta.

2018 m. liepos 28, 29, 30 ir 31 d. iš vartotojų naujų pranešimų dėl bestuburių lervų negauta.

Bendra informacija. Atsižvelgiant į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos iki šiol atliktų laboratorinių tyrimų rezultatus, vanduo yra saugus, tačiau jeigu kur nors jaučiamas pašalinis kvapas, rekomenduojama vandens maisto ruošimui nenaudoti.

Pajutus nebūdingą geriamojo vandens skonį arba kvapą, prašoma informuoti UAB „Sūduvos vandenys” tel.: (8 343) 91 052, 91 941, mob. 8 612 91 052.

Norintys prisipildyti geriamojo vandens į fasuotas talpas tai gali padaryti iš vandens kolonėlių, esančių S. Daukanto ir Partizanų g., Marijampolė.

 Susipažinti su UAB „Sūduvos vandenys“ vandenyje ištirpusių halogeninių angliavandenilių šalinimo iš vandentiekio sistemos atnaujintų priemonių planu, galite 2018-07-23 ir 2018-07-31.

Su atliktų vandens tyrimų protokolais galite susipažinti www.suduvosvandenys.lt

Įmonė atsiprašo Vartotojų už patirtus nemalonumus ir nepatogumus.

 UAB „Sūduvos vandenys“ informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE