Pagrindinis > Regione > Kultūra > Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje – tradicija ir tęstinumas

Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje – tradicija ir tęstinumas

Marijampolėje rugpjūčio 1–8 dienomis vyks grigališkojo choralo vasaros kursai, kuriuos  jau penkioliktą kartą rengia Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija. Kursuose kviečiami dalyvauti grigališkojo choralo mėgėjai ir puoselėtojai. Registracija jau prasidėjo.

Nuo 2011 metų palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mieste organizuojama kasmetinė grigališkojo choralo entuziastų stovykla jau tapo gražia šio miesto kultūrine tradicija.

Šiemet Grigališkojo choralo savaitė rengiama nelengvomis pandemijos sąlygomis, kasdien sekant pranešimus apie viruso plitimo mastą ir viliantis, kad dauguma ribojimų rugpjūčio mėnesį jau bus sušvelninti arba panaikinti, ir choralo giedotojai galės tęsti tradiciją ir laisvai susirinkti „Aukščiausiojo globoje“. Ir tai ne metafora. Tai – šiųmetės Grigališkojo choralo savaitės šūkis arba moto, paremtas 90 psalmės žodžiais: „Kas gyvena Aukščiausiojo pastogėj, kas pasilieka Visagalio pavėsy, sakys Viešpačiui: „Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, tavimi pasikliauju!“.

Šių metų kursų vyriausioji mokytoja ir choro vadovė – mokytoja iš Lenkijos, hab. dr. Susi Ferfoglia. Iš Goricijos (Italija) kilusi sesuo vienuolė S. Ferfoglia yra Popiežiškojo Jono Pauliaus II universiteto Krokuvoje bažnytinės muzikos katedros vedėja. 2007 m. įkūrė moterų vokalinę grupę „Flores Rosarum“, kuri atlieka šv. Hildegardos iš Bingeno kūrybą bei lenkų senąją monodinę muziką. Už savo pedagoginę, mokslinę ir muzikinę veiklą Lenkijos Respublikos Prezidento apdovanota Auksiniu nuopelnų kryžiumi. Sesuo Susi Ferfoglia Marijampolėje ves teorines paskaitas ir praktinius choralo giedojimo užsiėmimus bei repeticijas, parengs jungtinį dalyvių chorą „Cantores Montis Pacis“  rugpjūčio 7 d. vyksiančiam baigiamajam Savaitės koncertui Marijampolės bazilikoje.     

Šių metų kursuose taip pat dėstys nuolatinis savaitės kursų mokytojas ir choralistų draugas iš Lenkijos kun. Dr. Marjušas Bialkovskis, grigališkojo choralo savaičių Marijampolėje 2014–2019 m. dėstytojas ir dvasios tėvas, puikus liturgijos žinovas kun. Kęstutis Palikša, „Schola Gregoriana Vilnensis“ choro nariai dr. Giedrius Tamaševičius, Daina Adamkevičiūtė ir Živilė Stonytė-Tamaševičienė.

Savaitės metu vargonuos ir baigiamajame koncerte Marijampolės bazilikoje dalyvaus vargonininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantė Eglė Maciukevičiūtė. Ji yra „Jaunojo vargonininko“ konkurso Kaune (2015m.) ir Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurso Vilniuje (2016) laureatė. Koncertavo Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Evangelikų liuteronų bažnyčioje, Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje, Klaipėdos Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje ir kitur. Nuo 2017 m. yra Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios vargonininkė ir stačiatikių Vilniaus Šv. Dvasios vienuolyno Arkivyskupo choro choristė.

Kursuose Marijampolėje kviečiami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai, kiti besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu. Savaitės programa formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje). Daug dėmesio šią savaitę skiriama ir dvasiniam ugdymui ar tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai.

Savaitės metu dalyviams bus surengta vienos dienos išvyka į Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose. Čia drauge su broliais benediktinais bus giedamos liturginės valandos, vyks Mišios, broliai skaitys paskaitas aktualiomis dvasinio gyvenimo temomis. Savaitės dalyviai gyvens ir mokysis istoriniame Marijampolės Marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems šiuos kursus bus išduoti diplomai.

Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikuos vieši renginiai Marijampolės arkikatedroje bazilikoje, į kuriuos kviečiami mėgstantys grigališkąjį choralą ir katalikiškąją liturgiją.
Rugpjūčio 7 d., šeštadienį, 19 val. vyks jungtinio savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ (dir. Susi Ferfoglia) ir vargonininkės Eglės Maciukevičiūtės koncertas.
Rugpjūčio 8 d., sekmadienį, 12 val.  vyks Mišios, kuriose giedos Savaitės dalyviai, vargonuos Eglė Maciukevičiūtė.

Visa informacija apie Savaitę skelbiama ir dalyvio anketą galima užpildyti interneto svetainėje http://gregoriana.ltIšankstinė registracija būtina!
Aktualijos publikuojamos http://www.facebook.com/gregoriana.lt.

Grigališkojo choralo savaitę Marijampolėje remia Lietuvos kultūros taryba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE