Pagrindinis > Kitos temos > Jei erzina nemalonūs kvapai

Jei erzina nemalonūs kvapai

Atšilus orams gyventojai dažnai telefonu kreipiasi dėl juos varginančių nemalonių kvapų, sklindančių iš gyvulininkystės objektų, gamybos ir sandėliavimo įmonių, maisto tvarkymo įmonių vykdomos ūkinės veiklos. Nemalonūs kvapai – viena opiausių, dažniausių ir sunkiausiai sprendžiamų aplinkos oro taršos, visuomenės sveikatos ir gyvenimo kokybės problemų. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) suteikti įgaliojimai nagrinėti gyventojų skundus dėl  kvapų tik tais atvejais, kada gyvenimo sąlygų pablogėjimas yra susijęs su ūkine komercine veikla ir tik tuomet, kai  skunde  nurodytas  kvapų šaltinis, pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta bei kontaktiniai duomenys. Kvapų kontrolė vykdoma pagal Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisykles, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro  įsakymu.

Kvapų kontrolė vykdoma keturiais etapais

Kvapų kontrolė vykdoma keturiais etapais. I-ame etape sudaroma komisija, į kurios sudėtį įtraukiami leidimą atitinkamai ūkinei komercinei veiklai išdavusios institucijos, savivaldybės bei NVSC atstovai. Komisija su pareiškėju suderintu laiku nuvyksta į pareiškėjo skunde nurodytą gyvenamąją aplinką ir įvertina, ar pareiškėjo gyvenamosios aplinkos ore yra jaučiamas kvapas, ir ar šis kvapas gali būti siejamas su skunde nurodyta ūkine komercine veikla. Jei kvapas yra jaučiamas ir gali būti siejamas su nurodyta vykdoma ūkine komercine veikla, II-ame kvapų kontrolės etape įvertinama ar vykdomoje ūkinėje komercinėje veikloje nėra pažeidimų. Pirmiausia tikrinama ar įmonės statiniai atitinka nustatytus statinio saugos ir paskirties reikalavimus, ar nėra technologinio proceso pažeidimų, ar ūkinė komercinė veikla nepažeidžia ūkinei komercinei veiklai išdavusios institucijos leidime (licencijoje) nustatytų ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų. Jeigu randami aukščiau nurodyti  pažeidimai, įmonės vadovai įpareigojami juos pašalinti. Jeigu procesai įmonėje vyksta tvarkingai, tuomet atliekamas III-asis kvapų kontrolės etapas: cheminių medžiagų (teršalų) identifikavimas ir jų koncentracijos ore nustatymas. Nustačius pažeidimų II-ame ar III-ame kvapo kontrolės etapuose, kvapo tyrimas nutraukiamas, o surinkta medžiaga perduodama už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakingai institucijai. Komisijos sprendimu galima pereiti į IV- ą etapą, atsisakius III- ojo, kada laboratorija ūkinės komercinės veiklos vietoje iš taršos šaltinių ima mėginius, kvapo koncentracijai nustatyti. Laboratorija atlikusi tyrimus sumodeliuoja kvapo sklaidą ir pateikia rezultatus sprendimo priėmimui.

Kokia kvapo koncentracija yra leidžiama?

Kvapo koncentracija matuojama tarptautiniu vienetu OUE/m³ (europiniai kvapo vienetai). Lietuvoje leidžiama kvapo ribinė vertė – 8 OUE/m³ (esant 5 OUE/m³ jaučiamas silpnas kvapas). Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma tik gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų orui, bei jų aplinkai ne didesniu kaip 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo ar visuomeninės paskirties pastato.

Kokiais atvejais skundai nenagrinėjami?

Dalis skundų lieka nenagrinėti, nes pateikiami ne pagal kompetenciją, t. y. kai skundžiamasi ne dėl ūkinės veiklos skleidžiamų kvapų, pvz. iš kaimynų buto, kiemo, lauko tualeto sklindančio kvapo, iš tręšiamų laukų, tvarkomo mėšlo ir pan.  Skundas nenagrinėjamas ir tada, jei nustatoma, kad vykdant veiką buvo atliktas ūkinės komercinės veiklos sukeliamo kvapo koncentracijos modeliavimas, kuriuo apskaičiuota kvapo koncentracija neviršijo didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos po kvapo koncentracijos modeliavimo nepakito.

Kur kreiptis, jei jaučiate nemalonius kvapus, sklindančius iš ūkinės komercinės veiklos?

Pranešti apie nemalonius kvapus galima atvykus į NVSC Marijampolės departamentą (Valaičio g. 2, Marijampolė) ar NVSC Marijampolės departamento rajonų skyrius, taip pat el. paštu: marijampole@nvsc.lt..

Angelė Budrikevičienė,

Vilkaviškio skyriaus vedėja

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE