Pagrindinis > Toli - arti > Istorijos pėdsakais > Kaip Hitleris pardavė Suvalkiją, arba kaip Vilkaviškis galėjo tapti Lietuvos sostine

Kaip Hitleris pardavė Suvalkiją, arba kaip Vilkaviškis galėjo tapti Lietuvos sostine

Sausio 10 d. sukako 80 metų nuo Stalino ir Hitlerio sandėrio, parduodant Suvalkiją rusams. 1941 m. sausio 10 d. Maskvoje V. Molotovas ir F. Schulenburgas (Vokietijos pasiuntinys Maskvoje) pasirašė dar vieną slaptą protokolą, pagal kurį sutariama: 1. ,,Reicho Vyriausybė atsižada teisių į Lietuvos teritorijos gabalą, paminėtą slaptame pridėtiniame 1939 IX 28 d. protokole ir atžymėtą prie jo pridėtame žemėlapyje; 2. Sovietų Sąjungos Vyriausybė yra pasiruošusi atlyginti Vokietijos Vyriausybei už šią teritoriją, sumokėdama 7 500 00 aukso dolerių arba 31 500 000 markių“.

Vokiečiai pardavė teritoriją, kuri jiems nepriklausė už aukščiausią kainą. Dr. Jonas Balys (JAV) straipsnyje ,,Sovietų ir nacių byla dėl Užnemunės ruožo“, iškelia įdomią versiją. Ar galėjo ir kaip galėjo A. Smetona pasipriešinti sovietinei Lietuvos okupacijai? Pagal 1939 m. rugpjūčio 23 d. slaptuosius protokolus Lietuva palikta Vokietijai, o rugsėjo 28 d. sutartimi palikta Sovietų Sąjungai, išskyrus dalį Užnemunės, kuri palikta naciams. Vokiečiai ,,Sienų išlyginimui“, gavo rusų sutikimą prijungti Lietuvos teritorijos gabalą, į kurį įeina Kudirkos Naumiestis, Pilviškiai, Vilkaviškis, Suvalkų Kalvarija, Liudvinavas, Lazdijai, Veisiejai ir Kapčiamiestis. Neįeina: Griškabūdis, Kazlų Rūda, Marijampolė, Simnas, Leipalingis.“ (Nacių-Sovietų Lietuvos pasidalinimo dokumentas, pasirašytas 1939 m. rugsėjo 28 d. Maskvoje).

Dr. J. Balsys rašo: ,,Šiandien tiesiog negalima suprasti, kodėl prezidentas ir vyriausybė, gavę Sovietų ultimatumą (1940 m. birželio 15 d. ), jo neatmetė (leistų užtekę į jį nieko neatsakyti) ir nepersikėlė sakysim į Vilkaviškį. Reikėjo permesti mūsų kariuomenę už Nemuno ir ten užimti gynimosi pozicijas. Yra beveik tikras dalykas, kad raudonoji armija nebūtų išdrįsusi peržengti Nemuno ir jau jokiu būdu nebūtų brovusis į Vokietijai pažadėtą teritoriją, jeigu lietuviai būtų gynęsi. Mūsų trys divizijos būtų sulaikiusios visus tris sovietų korpusus, nes visados atsargūs sovietai nebūtų rizikavę susidurti su vokiečiais. Būtų buvęs išlaikytas Lietuvos suverenumas daugiau nei viename valsčiuje, kaip po laiko svajojo Smetona.“

Dabar lengva pasakyti ,,kaip būtų, jeigu būtų“, bet dr. J. Balio išvedžiojimai gan realistiški iš laiko nuotolio pažvelgus.

Nuotraukoje – nacių- Sovietų Lietuvos pasidalinimo dokumentas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE