Pagrindinis > Naujienos > Kalvarijos turgus – vietos politikų „žaidimų“ įkaitas?

Kalvarijos turgus – vietos politikų „žaidimų“ įkaitas?

 

Kalvarija turi sekmadieninį turgų. Beje, labai gerą, nors pačioje turgavietėje sąlygos ir prekeiviams, ir lankytojams nelabai kokios: orams pabjurus, tenka per purvynus klampoti, o reikalui užspaudus civilizuotas nykštukų namelis – nukirstos galvos svajonė.  Ir visgi Kalvarijos turgus sekmadieniais, ko gero, vienas iš labiausiai lankomų objektų mūsų krašte: čia kiekvieną kartą būna rimtas pažmonys: ne tik pirkti-parduoti, bet ir save parodyti, kitų pažiūrėti, o kitam, žiūrėk, lyg į ekskursiją būtina sendaikčių kampelius apeiti, nors ir nieko nereikia, nieko nepirks, bet pavaikščios, pasidairys, ir, rodos, gyvenimas gražesnis pasidaro, nauja darbo savaitė šviesesnė rodosi – bris per purvus iki kelių, lietui lyjant, o Kalvarijos turguje vis tiek apsilankys! Bet garsusis turgus pastaruoju metu apimtas nerimo: praėjusią liepą priimtas Kalvarijos savivaldybės sprendimas padidinti įkainius prekeiviams, kaip manoma, – tik pretekstas išties nekokiems pokyčiams.   

Ledkalnio viršūnė: nuo šių metų lapkričio 1 d. – gerokai didesni įkainiai prekeiviams

Kalvarijos turgus jau daugelį metų yra aistrų arena. Kas tik „nesirūpino“ jo likimu! Ir kaipgi nesirūpinti: UAB „Kalvarijos komunalininkas“ priklausanti turgavietė – tikra aukso kiaušinius dedanti vištaitė, taigi ar keista, jog tokią vištaitę bet kas nori priglausti po savo sparneliu. Tiesa, taip jau paprastai tokios vištaitės į užantį neįsikiši ir nenusineši – ne, ne dėl to, jog ji ims rėkti kaip tas gaidelis iš pasakos: „Neša mane lapė!…“ Dabar XXI amžius, taigi viską reikia daryti subtiliai ir civilizuotai. Kitaip tariant, su valdžios palaiminimu. „O valdžia – tai mes…“ – ko gero, tyliai niūniuoja „lapės“, besikėsinančios į šią vištaitę.

 Bet scenoje (arba oficialiai) viskas vyksta kitaip. Štai šįkart sujudimas kilo dėl, kaip minėta,  praėjusią liepą Kalvarijos savivaldybės priimto sprendimo pakelti mokesčius prekeiviams. Oficialiai tai skamba taip: savivaldybės taryba, vadovaudamasi LR vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 37 p., 18 str.  1 d. ir atsižvelgdama į UAB „Kalvarijos komunalininkas“ 2015-05-14 raštą „Dėl Kalvarijos turgavietės rinkliavos dydžių nustatymo“, nusprendė nustatyti naujus (gerokai didesnius!) prekybos įkainius Kalvarijos turgavietėje ir pripažinti netekusiu galios Kalvarijos savivaldybės tarybos analogišką (t.y. dėl rinkliavos dydžių turgavietėje) 2010 m. birželio 3 d. sprendimą. Naujasis sprendimas, kuris buvo priimtas vos vieno tarybos nario balso persvara, įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

Oficialu: atlyginimai didinami didesnių mokesčių kaina

Reikalas pribrendo – taip trumpai skambėtų įkainių pakėlimo sprendimo tikslas. „Turgaus kainų padidinimą sieju su būsimomis investicijomis turgavietės infrastruktūrai gerinti, – „Mūsų savaitei“ sakė Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis. – Išties įkainiai buvo labai maži (palyginkime kad ir su Vilkaviškiu, kur ir sąlygos gerokai geresnės). Norint turgavietę sutvarkyti, reikalingos lėšos“. Skamba neblogai, tiesa? Ir nepasiginčysi: be lėšų iš purvų neišbrisi, nors turgavietės administratorius tarybos narys Algis Lukoševičius, pareigas šiame garbingame poste einantis penkeri metai, tikina, jog turgavietė per tuos penkerius metus neatpažįstamai pasikeitusi: įrengta prekybvietė ūkininkams, sutvarkyti tualetai (!), visos prekybos vietos suskirstytos zonomis, kiek įmanoma, skalda išpilti keliai, įvesta tvarka… Žodžiu, viskas turgavietėje lyg ir tvarkoj, tačiau ar būtinai administratoriaus nuomonė turi sutapti su prekeivių, lankytojų? Žinoma, ne. Bet įkainius prekeiviams būtina didinti!

Penkerius metus prekybos įkainiams turgavietėje nekito, o pats turgus kone dvigubai išsiplėtė. Į čia sekmadieniais suvažiuoja ne tik iš Lietuvos aplinkinių rajonų ir ne tik, bet ir iš Lenkijos, Baltarusijos. Tiesa, nekito ne tik įkainiai: infrastruktūra taip pat liko beveik tokia pati (nors ir kaip su tuo nenorėtų sutikti gerbiamas A. Lukoševičius). Tad labai įdomiai skamba minėto tarybos sprendimo – nustatyti naujus, gerokai didesnius, ypač smulkiesiems prekeiviams, vienos dienos ir mėnesio prekybos įkainius Kalvarijos turgavietėje – motyvai. „UAB „Kalvarijos komunalininkas“ pateikė prašymą patvirtinti naujus vienos dienos ir mėnesio prekybos įkainius Kalvarijos turgavietėje, – teigiama aiškinamajame rašte. – Pasak UAB „Kalvarijos komunalininko“ direktoriaus J. Sinkevičiaus, „per šiuos 5 metus įmonei padidėjo elektros energijos sąnaudos 33 proc. ir užmokesčio sąnaudos 29 proc.“ Kiekvienas mokantis skaityti supras: įmonė – UAB „Kalvarijos komunalininkas“. Vadinasi, elektrą gausiai naudoja visa įmonė bei atlyginimai kyla visiems jos darbuotojams, o nuostolius turi padengti vienas padalinys – turgavietė! O ko čia stebėtis? Ne veltui ji vištaitė, dedanti auksinius kiaušinius! Vis tik elementari logika reikalauja didesnio paaiškinimo. O kur jo ieškoti, jei ne pas Kalvarijos savivaldybės vadovus! Jau anksčiau cituotas meras nesupratingai „Mūsų savaitės“ žurnalistei patarė atsainiau žiūrėti į aiškinamuosius sprendimų projektų raštus: esą nustatyta, jog išsami informacija juose netgi neturinti būti pateikta. O kaip su elementaria logika? Čia jau ir meras paaiškinti nesugebėjo…

Į turgavietę rimtai kėsintasi prieš penkerius metus

Bet grįžtelkime šiek tiek į praeitį. 2010 m. pradžioje pirmajame tų metų Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje, nutarta, jog garsioji Kalvarijos turgavietė, tuomet skolose paskendusio „Komunalininko“ „višta, dedanti aukso kiaušinius“, bus išnuomota. Vardinio balsavimo būdu (10 „už“, 7 „prieš“, 2 susilaikė) buvo nuspręsta leisti UAB „Kalvarijos komunalininkas“ uždaro konkurso būdu išnuomoti 10 metų laikotarpiui turgavietę.

Komisija, sudaryta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 2 d. sprendimu Kalvarijos turgaus nuomos klausimui išnagrinėti, pateikė išvadas, kuriose konstatuojama, kad UAB „Kalvarijos komunalininkas“ stokoja finansinių išteklių tam, kad galėtų užtikrinti sanitarinius-higieninius reikalavimus, kurie yra keliami prekyvietėms. Dėl tos pačios priežasties UAB „Kalvarijos komunalininkas“ neturi galimybių laiku ir tinkamai atlikti turgavietėje esančio turto remonto. Taigi beliko turgavietę (kad ir pelningą!) išnuomoti. Kas bus turgavietės nuomininkai, tuomet buvo tik spėliojama, tačiau garsiai: interesų nuomoti turgavietę, kuri įvardijama kaip višta, dedanti auksinius kiaušinius ir vienintelė pelninga UAB „Kalvarijos komunalininkas“ veiklos sritis, turėjęs kažkas iš Kalvarijos savivaldybės tarybos narių…

Tų pačių metų birželio mėnesį Kalvarijos savivaldybės taryba nusprendė patikslinti vienkartinės ir mėnesinės rinkliavos dydžius turgavietėje, kurie iki tol pagal  2009 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T-39-16  „Dėl vienkartinės ir mėnesinės rinkliavos dydžių  Kalvarijos turgavietėje, priklausančioje UAB „Kalvarijos komunalininkas“ nustatymo“ buvo nustatyti  su 19 % PVM, Kalvarijos savivaldybės turgavietėje.

Taigi nuo liepos 1 d. įsigaliojo patikslinti vienkartinės ir mėnesinės rinkliavos dydžiai  Kalvarijos turgavietėje: mažiausias tarifas – 5 litai, skirtas smulkiajai (1,5 x 3 m) prekybai (medeliai, krūmai, gėlės ir pan.), didžiausias – 26 litai, skirtas prekybai iš sunkvežimių su priekabomis ir traktorinių priekabų (žemės ūkio produktai: javai, bulvės, burokai, smulkūs gyvūnai ir pan.).  Prekybos vietai, turinčiai elektros įvadą, vienkartinės rinkliavos dydis  buvo keliamas 3 litais (išskyrus žuvies ir mėsos paviljonus). Šie tarifai laikėsi iki minėto šių metų liepos tarybos sprendimo.

Dar ne viskas. Vos po mėnesio vykusiame kitame tarybos posėdyje taryba nusprendė laikyti netekusiu galios Kalvarijos savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 14 d. sprendimą dėl leidimo UAB „Kalvarijos komunalininkas“ išnuomoti turgavietę. Sprendimas uždaro konkurso būdu išnuomoti turgavietę, kaip buvo garsiai deklaruojama, atrodė būsianti ideali išeitis: turgavietės nuomotojas, atėjęs su pilnu kapšu pinigų, viską ten idealiai sutvarkys. Bet vėliau esą susigriebta, kad nuomotojas ne tik tvarką darys, bet ir liūto dalies atsiriekti nepamirš.

Ir kone iškart po posėdžio turgavietės administratoriumi tampa jau minėtas Algis Lukoševičius (ir tuo metu buvęs Kalvarijos savivaldybės tarybos nariu).

Naujasis sprendimas netelpa net į elementariosios logikos rėmus

Grįžtame prie dabartinio Kalvarijos turgavietės likimo. Kaip buvo minėta pradžioje, šis su įkainių prekeiviams pakėlimas (smulkiesiems jis sieks net iki 70 proc.!), švelniai tariant, ne tik su logika prasilenkia, bet net ir sunkiai pateisinamas. „Logika čia visiškai pažeista, – sako praėjusią kadenciją buvęs Kalvarijos savivaldybės meras Valdas Aleknavičius. – Mokesčiai keliami, kai įmonė neišsilaiko, o atlyginimai didinami turėtų būti iš pelno, o ne didesnių mokesčių sąskaita. Be to, sprendimas su naujais įkainiais įsigalioja nuo lapkričio 1 d., vadinasi, kainos padidės būtent žiemai, kai jau natūraliai būna sumažėjęs ir prekeivių, ir pirkėjų srautas“.

 „Blogai, – pritaria V. Aleknavičiui ir kitas buvęs Kalvarijos meras Jonas Ščeponis. – Žmonių pasipiktinimas didžiulis. Nors kad kas nors būtų į tą turgavietę investuota! Nieko!“

 „Pakėlus kainas, manau, sumažės smulkių prekeivių, – teigia panorusi likti nežinoma viena iš dabartinių turgaus prekiautojų. – Jau ir taip, įvedus eurą, jaučiasi prekybos sumažėjimas: žmonės mažiau perka, tad uždirbame tikrai neką. Daug metų čia prekiauju, turgus išsiplėtęs, o sąlygos kaip buvo prastos, taip ir liko: netgi į tualetą čia neįmanoma įeiti, jau nekalbant apie klampojimą po purvyną esant lietingam orui. Gali būti, kad naujos kainos atbaidys prekeivius, kaip atbaidė analogiška situacija Vilkaviškio turgavietėje: prekeiviai iš ten persikėlė į naująjį Marijampolės turgų, kur įkainiai pakankamai žemi.“

Dabartiniams Kalvarijos savivaldybės vadovams aukščiau išdėstyti argumentai, rodos, nelabai rūpi, kaip ir nerūpėjo pasidomėti, kokia visgi apyvarta per penkerius metus buvusi Kalvarijos turgavietėje: visi žino, kad tai pelninga UAB „Kalvarijos komunalininkas“ sritis, tačiau ką tas pelningumas reiškia skaičiais, matyt, patogiau buvo nutylėti. Ir meras, ir jo pavaduotojas Antanas  Burinskas šioje situacijoje stveriasi už patvirtinto sprendimo punkto: „Nustatyti, kad 20 proc. nuo surinktos pinigų sumos būtų skiriama turgaus infrastruktūros gerinimui“.  

Turgavietės likimas – privatizavimas?

Kaip jau buvo minėta pradžioje, šis sprendimas buvo priimtas vos vieno tarybos nario balso persvara. „Mano asmeninė nuomonė buvo mokestį mažiau kelti, tačiau komiteto nuomonė buvo tokia, kokį ir matome galutinį sprendimą“, – „Mūsų savaitei“ sakė meras V. Plikaitis. Supraskite: tai, kas vyksta tarybos posėdžiuose, tėra tik spektaklis pagal iš anksto parengtą scenarijų – komitetuose, koalicijos posėdžiuose priimami sprendimai, kuriems visi (net ir meras!) paklūsta.

Apie šiuos politinius „žaidimus“ „Mūsų savaitei“ atvirai kalbėjo jau pasitraukęs iš politinio gyvenimo Jonas Ščeponis, kuris neslėpė, jog būtent jam būnant meru, kai prieš penkerius metus buvo iškilęs klausimas dėl turgavietės išnuomojimo, teko patirti tikrą vieno tarybos nario šantažą.  „Jau tuomet iš A. Lukoševičiaus buvo spaudimas dėl turgaus privatizavimo, – sako J. Ščeponis. –  Šantažas būdavo nuolatinis, norėjosi politinio stabilumo, tad tekdavo ieškoti kompromisų“. Vienas iš to meto kompromisų – A. Lukoševičiaus tokiu būdu išsikovotas turgavietės administratoriaus postas.

Taigi šis kainų pakėlimas turgavietės prekeiviams, ko gero, – tik aisbergo viršūnė. Jau garsiai kalbama, jog gresia turgavietės privatizavimas: „atsirado“ žemės „savininkas“, kuris norįs susigrąžinti jam priklausančią žemę… Kitaip tariant, „prichvatizuoti“, mat žemės išvadą šiais laikais nesunku padirbti bei nusipirkti. Iš tikrųjų ta žemė, kur dabar turgavietė, niekada neturėjusi savininko – ji priklausiusi valstybei. Ar keista, kad tarp norinčių būti turgavietės savininkais figūruoja dabartinis jos administratorius (tegu ir ne savo, o žento vardu)? O pats A. Lukoševičius, užklaustas apie galimą turgavietės privatizavimą, atsakė lakoniškai: „Į šį klausimą neatsakysiu!“

Laima GRIGAITYTĖ

Autorės nuotraukoje –Kalvarijos turgavietė.

15 komentarai(-ų) “Kalvarijos turgus – vietos politikų „žaidimų“ įkaitas?

  1. Kokia liaudis valdžią išsirinko tokius ir turgus turės ir tokį miestą regės,matom kaip parkas kyla’,kokios lėšos skyrtos per miesto šventę konsertui,fėjaverkams,sušikta stotis atremontuota prieš nugriovimą,juokynga tokia valdžia ir toki dabartiniai merai,kaip sakė Plikaitis turgų sutvarkys ,tai matom ,kad jį tikrai sutvarkys-stovės tuščias apžėlęs laukas kaip senais rusų laikais…

  2. Prie ko cia Sceponis su Aleknavicium , jei kainas pakele darbinukai . Prisisiko ir rekia . O ten ir alga moka ????? Maniau kiek atimti tiek turi . Kainas pakele , kai marijampolėje turgus atsidarė, kas galetu paneigti, kad ne tikslingai žlugdo ?

  3. Palikite mane ramybeje jokiu straipsniu as neuzsakineju ir man visai neidomu , i politinius reikalus ijavisiskai nesikisu ir man neidomu ,Baigus kadencija nebuvau nei viename tarybos posedyje net stebetoju. O kad turguje tvarkos truksta tai tiesa, yra administratorius ir jis tegul tvarkosi. Su pagarba jonas Sceponis

  4. Skaitant šį straipsnį susidaro nuomonė, kad šio straipsnio užsakovai yra du: buvęs meras V. Aleknavičius ir buvęs meras J. Ščeponis . Labai gaila, kad šie vyrai viešoje erdvėje pasirodo tokie apgailėtini, komentuodami darbus tų, kuriuos savo meravimo laikotarpiu galėjo patys ir atlikti. Juokinga net graudu, kad ponas J. Ščeponis nesugebėjęs išsaugoti savo verslą, bando mokyti kitus kaip jiems reikėtų dirbti. Lietuvių liaudies patarlė sako ,,Kas ant kito sako , tas ant savęs pasisako” . Ne visada, gerbiami ponai, pilstymas iš tuščio į kiaurą duoda teigiamų rezultatų, vietoj to posakio, kad šunys loja, o karavanas eina , geriau eitų dirbti žmonių labui.

  5. ir dar…. o kai kurie prekeiviai tegul neverkia….pvz devetu rubu kainos kaip buvo litais taip db eurais praso kaip uz naujus… tai tegul ir mokescius moka didesnius.

  6. Užsakytas straipsnis ir čia visa logika :))
    Prieš tai buvęs meras V.A. galėjo prisidėti prie turgaus reikalų, nes koalicijoj Darbo partija buvo ir turgaus direktorius buvo…bet kaip cia tvarka ivedinesi….isirs koalicija… 🙂 oi jus ne vyrai o skystimai… lojat taip, kad net kaimo brisius taip neloja…

  7. Turėti turgų savo rankelėse labai naudinga ne tik Lukoševičiui labai naudinga.Įdomu ką kiekvieną pirmadienįkomunaliniam veikia Burinskas.Kas gali paneigti kad nesidalina gero darbo vaisius.

  8. Žurnalistės tonas , toks , kad tiesiog šlykštu straipsnį skaityti . Apie vištas ir gaidžius ne apie esmę. Kalbintiems politikams Jonui Ščeponiui ir V. Aleknavičiui manau reikėtų tik patylėti. Aleknavičius ir Ščeponis buvę merai, ką gero nuveikė turgaus labui ? Manau jei kiekvienas iš jų būtų , tiek dirbę kiek dabar liežuviu mala , tai tais dumblais klampoti dabar nereikėtų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Taip pat skaitykite