Pagrindinis > Dėmesio! > Kilnojamoji paroda „Lietuviais esame mes gimę“

Kilnojamoji paroda „Lietuviais esame mes gimę“

Balandžio 9 d. 16.00 val. Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialiniame muziejuje įvyks parodos „Lietuviais esame mes gimę“  atidarymas.

Lietuva ne tik buvo, bet ir yra viena iš Rytų Europos valstybių, į pasaulį išleidžianti daugiausiai emigrantų. Ne veltui nuo pat pirmųjų Nepriklausomybės atkūrimo dienų Lietuvos politikai akcentavo, kad užsienyje gyvenantys lietuviai – tai nedaloma tautos dalis, o jų bendravimas su gimtine yra aktualus ir svarbus, nes jų įnašas atsivežtam tautiškumui išlaikyti turėjo ir šiandieną tebeturi gyvybiškos reikšmės Lietuvos valstybei ir jos valstybingumui. Taip buvo spaudos draudimo metais, taip buvo skelbiant pirmąją Lietuvos Nepriklausomybę, ją praradus, taip yra ir po Nepriklausomybės atkūrimo.

Dar 1932 metais buvo įsteigta Draugija užsienio lietuviams remti, bet jos veiklą nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Karui baigiantis dalis tautos (apie 60 000) pasitraukė į Vakarus. Nenorėdami prarasti savo identiteto, 1949 metais pabėgėliai įkūrė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, siekdami suburti tuo metu jau egzistuojančias Kraštų bendruomenes ir, pasak šios idėjos iniciatoriaus ir jos propaguotojo prel. Mykolo Krupavičiaus, pagrindinis organizacijos tikslas yra „išlaikyti lietuviuose lietuvybę“.

Parodos tikslas – Lietuvos žmones supažindinti su užsienio lietuvių politine kova antrojoje XX amžiaus pusėje dėl Lietuvos okupacijos nepripažinimo bei parodyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atliktus darbus globaliojoje Lietuvoje ir šios organizacijos įnašą ugdant ir išlaikant išvykusiųjų lietuvių atsivežtą identitetą jų pasirinktoje svečioje šalyje.

Parodoje matysite Lietuvą, kurią sukūrė tėvynainiai nenorėdami prarasti savo tapatybės, nes jie išsivežė tuos pačius gimtinėje paliktų brolių ir sesių lūkesčius ir norus – kad Lietuva per amžius liktų laisva ir nepriklausoma valstybė.  Ši paroda – tai užsienio lietuvių gyvenimas iš paukščio skrydžio aukštumos. Tai – jų Lietuva! Bet nesvarbu kur mūsų tautiečiai būtų, kur jie gyventų: ankščiau ar vėliau jie savo širdimi pajunta, jog tikroji jų Tėvynė yra žemė Lietuvos ir dėl jos laisvės verta kovoti.

Parodos nuotraukos ir dokumentai gauti iš asmeninių archyvų, Amerikos lietuvių televizijos, Lietuvos išeivijos instituto, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Kauno Pedagoginio muziejaus bei Lietuvos centrinio valstybinio archyvo. Parodos apipavidalinimą atliko dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė (UAB „Ekspozicijų sistemos“).

Parodą yra iniciavusi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė su tuometiniu Tautinių mažumų ir išeivijos departamentu. Šiandien parodos eksponavimą, skirtą plačiajai Lietuvos visuomenei, yra perėmęs Lietuvių Fondas.

 Paroda skirta pasaulio lietuvių metams pažymėti.

Leonas NARBUTIS, kuratorius

LF valdybos narys ir įgaliotinis Lietuvai

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE