Pagrindinis > Naujienos > Kurios valstybės teisme turi būti nagrinėjamas mano prašymas dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo?

Kurios valstybės teisme turi būti nagrinėjamas mano prašymas dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo?

 

Klausimas:

Su vyru ir savo nepilnamečiu vaiku gyvename Vokietijoje. Lietuvos teisme pradėjau santuokos nutraukimo procedūrą, o mūsų vaiko globos klausimus sprendžia Vokietijos teismas. Kurios valstybės teisme turėtų būti nagrinėjamas mano prašymas dėl išlaikymo vaikui priteisimo?

Atsako teisingumo ministras Juozas Bernatonis

Šiuo atveju taikytini Europos Sąjungos reglamentai, numatantys, kurių valstybių teismai nagrinėja santuokos nutraukimo bylas ir ginčus dėl tėvų pareigų (vaiko globos), visų pirma Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2201/2003 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009.

Taikant šiuos reglamentus galimos situacijos, kai santuokos nutraukimo ir tėvų pareigų (vaiko globos) klausimus spręs skirtingų Europos Sąjungos valstybių teismai. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas šių metų  liepos 16 d. priėmė sprendimą byloje Nr. C-184/14. Šiame sprendime Teismas pasisakė, kuriame iš šių teismų turėtų būti nagrinėjamas prašymas dėl išlaikymo vaikui priteisimo.

Teismas išaiškino, kad kai vienos Europos Sąjungos valstybės teismas nagrinėja bylą dėl nepilnamečio vaiko tėvų santuokos nutraukimo (arba separacijos, t. y. gyvenimo atskirai), o kitos Europos Sąjungos valstybės teismas nagrinėja bylą dėl su šiuo vaiku susijusių tėvų pareigų, reikalavimas dėl šio vaiko išlaikymo kartu gali būti keliamas tik su tėvų pareigomis susijusioje byloje.

Teismas akcentavo, kad Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos dėl bylų nagrinėjimo vietos, sprendžiant ginčus dėl tėvų pareigų, suformuluotos atsižvelgiant į vaiko interesus, ypač į artumo kriterijų. Taigi būtent tėvų pareigų (vaiko globos) bylas nagrinėjantys teismai yra tinkamiausi spręsti ir nepilnamečio vaiko išlaikymo klausimus, kadangi jie geriausiai žino esmines tokiam prašymui išnagrinėti aplinkybes.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, laikytina, jog Jūsų nurodytu atveju prašymą dėl išlaikymo vaikui priteisimo turėtų nagrinėti Vokietijos teismas, o santuoką galėtų nutraukti Lietuvos teismas.

Šiame atsakyme pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, kuri neturėtų būti vertinama kaip oficialus teisės aiškinimas ar konkrečiu atveju priimtas sprendimas.

Daugiau informacijos teisinio švietimo klausimais ieškokite Teisingumo ministerijos interneto svetainėje http://www.tm.lt/klausimai/duk

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE