Pagrindinis > Regione > Kultūra > Leono Stepanausko sugrįžimas į Kalvariją

Leono Stepanausko sugrįžimas į Kalvariją

Gegužės 25 d. į Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos organizuotą susitikimą su kraštiečiu, Lietuvos ir Vokietijos radijo žurnalistu ir publicistu, jau greitai švęsiančiu savo 91-jį gimtadienį, Leonu Stepanausku  rinkosi miesto inteligentijos atstovai ir Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai. Kartu su garbaus amžiaus kraštiečiu Leonu Stepanausku į susitikimą atvyko Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas, žurnalo „Santara“ leidėjas ir vyriausias redaktorius Romualdas Norkus, Lietuvos K. Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius, Marijampolės K. Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė, dailininkė Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė, lietuvių literatūros vertėja į ispanų kalbą, Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto docentė Karmen Karo Dugo (Carmen Caro Dugo). Renginyje dalyvavo Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, Kalvarijos parapijos klebonas Gediminas Bulevičius. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Skroblienė ir istorikas Alvydas Totoris susirinkusiems pristatė įžymųjį kraštietį, supažindino su jo vaikyste ir mokykliniais metais Suvalkų Kalvarijos progimnazijoje. Buvo paskaitytos jo mokyklinių metų kūrybos ištraukos.

Žurnalistas  Leonas Stepanauskas gimė 1925 m. Kaune. Jo tėvas,Petras Stepanauskas, kilęs iš Kunigiškių kaimo netoli Bartninkų, buvo savanoris karininkas. Jis kartu su Steponu Dariumi baigė 1921 m.  IV-ją Karo mokyklos laidą. Motina Elena Čeplijauskaitė, kilusi iš Janaukos kaimo prie pat Kalvarijos. Tėvui išėjus į atsargą, jauna šeima persikėlė gyventi į motinos tėviškę Janaukoje ir ėmė ūkininkauti. Čia, kartu su vėliau gimusiomis sesutėmis Regina ir Irena, prabėgo Leono vaikystė. Leonas Stepanauskas mokėsi Suvalkų Kalvarijos pradžios mokykloje ir progimnazijoje, buvo aktyvus skautų organizacijos narys, garsėjo kaip geras literatas. Jau II-oje gimnazijinėje klasėje rašė korespondencijas į moksleivių žurnalą „Ateities spinduliai“. Ten buvo išspausdintas ir jo pilietiškas referatas bei pirmoji novelė apie meilę „O viskas buvo dar taip neseniai…“. Leonas mokslus tęsė Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, studijavo lietuvių literatūrą ir germanistiką Vilniaus universitete ir įgijo žurnalisto profesiją. Daugiau kaip dešimt metų dirbo Lietuvos radijo žurnalistu, vadovavo vaikų ir jaunimo redakcijai. Vėliau, sukūręs šeimą, išvyko į Berlyną, dirbo Vokietijos televizijos žurnalistu, bet niekada nenutraukė glaudžių ryšių su Lietuva, studijavo vokiečių ir lietuvių rašytojų kūrybą, ieškojo sąsajų tarp jų. Taip gimė puiki monografija „Tomas Manas ir Nida“, kurios net trys laidos išleistos lietuvių ir viena vokiečių kalba. Leonas nemažai prisidėjo ir prie rašytojo Tomo Mano muziejaus Nidoje įsteigimo. Vėliau L. Stepanauskas išleido vertingas knygas „Paviliojo Islandija. Teodoro Bieliachino pėdsakais“, bei „Usižiebkite, Kvedlinburgo analai“, skirtą Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Parašė daugybę straipsnių Lietuvos ir Vokietijos spaudoje, kurių dalis sutilpo į tik pernai išleistą knygą „Kelionė į rašytojų gyvenimus“. Na, o visai neseniai naujausiame žurnalo „Santara“ numeryje žurnalistas išspausdino savo prisiminimus iš mokyklinių metų Kalvarijoje, kuriuose šiltais žodžiais pasakoja apie savo dėdę, Kalvarijos vaistininką ir aktyvų visuomenininką, Romaną Niziolomskį bei savo pažintį su rašytoju Antanu Vienuoliu (A. Vienuolis ir S. Kalvarija).

Susitikimo metu žurnalistas Leonas Stepanauskas pasidžiaugė, kad kiekvienas sugrįžimas į tėviškę jam yra giliai jaudinantis ir be galo prasmingas. Garbus kraštietis plačiai papasakojo apie savo žurnalistinį darbą Lietuvoje ir Vokietijoje bei savo ilgametę kūrybinę veiklą. Prisiminė keliolika įdomesnių savo gyvenimo epizodų, pasidalijo savo mintimis apie gimtojo Kalvarijos miesto ir savivaldybės kultūrinę ir socialinę padėtį, padovanojo Kalvarijos viešajai bibliotekai vertingų leidinių. Susitikime dalyvavęs Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas padėkojo L. Stepanauskui už jo nuopelnus šiam muziejui. Jis pasidalino samprotavimais apie galimybes Kalvarijoje aktyviau puoselėti kultūrinę, turistinę ir muziejinę veiklą bei padovanojo bibliotekai anykštėnų leidinių. Žurnalo „Santara“ vyr. redaktorius Romualdas Norkus pristatė skaitytojams savo žurnalą, apibūdino įdomiausias jame išspausdintas publikacijas, padovanojo renginio dalyviams leidinius. Vertėja Karmen Karo Dugo  kalbėjo apie vertėjo darbą, paskaitė iš lietuvių kalbos į ispanų kalbą išverstas K. Donelaičio „Metų“ ir A. Baranausko „Anykščių šilelio“ ištraukas.  Žinoma dailininkė ir scenografė Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė padovanojo Kalvarijos viešajai bibliotekai savo naujausią paveikslą „Vincas Kudirka. Kalvarija. 1895“. Savo vaikystės prisiminimais apie susitikimą su rašytoju A.Vienuoliu pasidalino Marijampolės K. Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė. Savo pasisakyme Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis nuoširdžiai padėkojo kraštiečiui žurnalistui Leonui Stepanauskui už ilgametę turiningą kultūrinę veiklą ir Kalvarijos vardo garsinimą. Padėkos žodį įžymiam kraštiečiui tarė Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Laima Karpavičienė. Trečiadienio popietės susitikimu visi jo dalyviai liko labai patenkinti.      

Alvydas TOTORIS             

G. Bujausko ir A. Totorio nuotraukos.

lightbox jqueryby VisualLightBox.com v6.1

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE