Pagrindinis > Naujienos > Marijampolėje vyko Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinio pasienio bendradarbiavimo darbo grupės posėdis

Marijampolėje vyko Lietuvos ir Lenkijos tarpvalstybinio pasienio bendradarbiavimo darbo grupės posėdis

 

Balandžio 20 d. Marijampolėje vyko Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės (toliau – Grupė), kuris vyksta kas dveji metai, XII posėdis. Posėdžiui pirmininkavo Palenkės vaivada Bohdan Paszkowski, atstovaudamas Lenkijos Respublikos darbo grupės pusę ir Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas, kuris pirmininkavo Lietuvos pusės darbo grupei.

Posėdyje dalyvavo Susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento direktorius Vladislavas Kondratovičius, VSAT Varėnos rinktinės vadas Vytautas Išganaitis, Kauno teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus viršininkė Asta Kriaučeliūnaitė, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – apskr. VPK) viršininko pavaduotojas, atliekantis viršininko funkcijas Harimantas Poškevičius, Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Kastytis Stankus, Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius Alvydas Dirsė, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorius Gintaras Skamaročius, Nacionalinio sveikatos centro prie SM Marijampolės departamento direktorė Asta Šaučiūnienė, VšĮ Marijampolės ligoninė direktorė Audronė Kuodienė, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Vidas Barauskas, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Valdas Tumelis.

Viešosios tvarkos palaikymo tarnybų ir policijos tarnybų bendradarbiavimą Grupei pristatė Palenkės vaivadijos policijos viršininko pavaduotojas Jacek Kumpialowski ir Marijampolės apskr. VPK viršininko pavaduotojas Harimantas Poškevičius.

Harimantas Poškevičius skaitydamas pranešimą pabrėžė, jog viešosios tvarkos palaikymo tarnybų ir policijos tarnybų dvišalio bendradarbiavimo pagrindinis tikslas – užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą pasienio teritorijose, užkardyti ir išsiaiškinti nusikaltimus, skatinti ir remti pasienio teritorinių policijos įstaigų bendradarbiavimą. Bendradarbiavimas vykdomas organizuojant bendrus patruliavimus, dvišalius darbinius susitikimus, bendrus policijos pareigūnų mokymus, rengimai ir įgyvendinami bendri projektai.

2016 m. buvo organizuoti treji bendri Lietuvos ir Lenkijos viešosios tvarkos palaikymo tarnybų ir policijos tarnybų mokymai. Šiuose mokymuose dalyvavo Marijampolės, Alytaus apskr. VPK ir Lenkijos Respublikos policijos pareigūnai. Per trejus mokymus iš kiekvienos įstaigos dalyvavo po 13-15 įvairių policijos padalinių pareigūnų, dauguma jų – patruliavimo funkciją vykdantys pareigūnai. Kasmet gruodžio pabaigoje vyksta dvišalis Marijampolės apskr. VPK Kelių policijos viršininko ir kolegos iš Lenkijos Respublikos pasitarimas.

2015 m. buvo įvykdyta 11, 2016 m. – 13, 2017 m. – 3 bendri patruliavimai. 2016 metais patruliuojant Lietuvos Respublikos pusėje nustatyti 45 Kelių eismo taisyklių pažeidimai, 1 bandymas papirkti policijos pareigūną,1 nusikalstama veika (neteisėtas kuro pirkimo–pardavimo atvejis). Per pirmuosius šių metų mėnesius patruliuojant Lietuvos Respublikos pusėje nustatyti 5 Kelių eismo taisyklių pažeidimai.
2016 metais Marijampolės apskr. VPK pareigūnai kartu su kitomis Lietuvos Respublikos policijos įstaigomis ir Lenkijos Respublikos Baltstogės vaivadijos policijos komendantūra parengė paraiškas tarptautiniams projektams: „Policijos pajėgų valdymo abipus sienos efektyvumo didinimas operatyvaus reagavimo srityje“, „Lietuvos ir Lenkijos pasienio kelių eismo saugumo stiprinimas“. Šie projektai buvo pateikti finansavimui gauti iš 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšų, tačiau po vertinimo šie projektai finansavimo negavo.

Grupei išklausius ir patvirtinus XI posėdžio nutarimų vykdymo ataskaitą, nutarta toliau vykdyti viešosios tvarkos palaikymo tarnybų ir policijos tarnybų bendradarbiavimą – tęsti Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos tarnybų bendrus veiksmus, gerinant eismo saugumą „Via Baltica“ kelyje, vykdyti bendrą Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų patruliavimą, organizuoti bendrus Lietuvos ir Lenkijos tarnybų renginius, įgyvendinant bendrus projektus.

Posėdžio metu buvo aptarta ir kiti dvišalio bendradarbiavimo klausimai: tam tikrų ligų epidemiologinė, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos, gelbėjimo, krizių valdymo, pasienio, muitinės ir policijos tarnybų bei bendradarbiavimo pasienio infrastruktūros gerinimo srityje.

Marijampolės apskr. VPK informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE