Pagrindinis > Naujienos > Marijampolės apskr. VPK atsiskaitė visuomenei: svarbiausia – žmogus

Marijampolės apskr. VPK atsiskaitė visuomenei: svarbiausia – žmogus

2015 metų sausio 23 dieną išklausyti 2014 metų Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos ataskaitos atvyko Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys, savivaldybės Tarybos nariai, seniūnai ir seniūnaičiai, kiti bendruomenės nariai, žiniasklaidos atstovai.  Susirinkime  dalyvavo  policijos generalinis komisaras Linas Pernavas, Lietuvos kriminalinės  policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Skirmantas Andriušis bei pavaduotojai Harimantas Poškevičius ir Alfredas Bartkus, VPK struktūrinių padalinių vadovai, prevencijos darbuotojai.

Marijampolės apskr. VPK viršininkas Skirmantas Andriušis pasveikino susirinkusiuosius išklausyti ataskaitos bei garbingo jubiliejaus proga pasveikino Liudvinavo seniūnę Ireną Lunskienę ir įteikė jai vardinę Marijampolės apskr. VPK dovaną.

Marijampolės apskr. VPK Valdymo organizavimo skyriaus viršininkas Rolandas Gylys pristatė 2014 metų  veiklos ataskaitą, pateikė vaizdinę medžiagą, filmuotą medžiagą, kuri iliustruoja, kaip vaizdo stebėjimo kamerų dėka buvo išaiškinta eilė nusikaltimų, t. y. vagystės, viešosios tvarkos pažeidimai.

Marijampolės apskrities policija 2014 m. užregistravo 34000 pranešimų apie teisės pažeidimus. Vidutiniškai per parą Marijampolės apskrities policija reagavo į 93 pranešimus apie teisės pažeidimus. Marijampolės savivaldybės teritorijoje  2014 m.  nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų,  lyginant su 2013 m., užregistruota daugiau (2013 m. – 1684; 2014 m.- 1748), sunkių ir labai sunkių nusikaltimų  užregistruota  127 (2013 m.-86).  Sunkių ir labai sunkų nusikaltimų augimas Marijampolės savivaldybėje lyginant su to pačiu 2013 m. laikotarpiu yra vienas didžiausių Lietuvoje ir  lygus  41 nusikaltimui arba 47,7 proc. Didžiąją nusikaltimų dalį sudaro nusikaltimai, susiję su narkotinių medžiagų neteisėta apyvarta. Bendroje sunkių ir labai sunkių nusikaltimų masėje nusikaltimai, kvalifikuojami pagal BK 260 str.  ir 261 str.,  2013 m. sudarė  74,4  proc., 2014 m. 58,3 proc.  Didžiausią dalį įvykdomų nusikalstamų veikų Marijampolės regione, net 60 procentų, sudaro vagystės. Džiugina tai, kad nusikaltimų ir kitų nusikalstamų veikų atskleidimas bei ištyrimas Marijampolės apskr. VK padidėjo (2013 m. -55,9 proc.; 2014 m. -56,7 proc.).

VRM ir Policijos departamento prie VRM iniciatyva 2014 m. buvo atlikta Lietuvos gyventojų apklausa. Visose Lietuvos savivaldybėse individualių interviu būdu buvo apklausti 15 -75 m.  gyventojai (atlikti 3007 interviu). Šio tyrimo rezultatai parodė, jog 70 procentų Lietuvos gyventojų pasitiki policija (2013 metais – 69 proc.). 59 procentai Marijampolės regiono gyventojų pasitiki Lietuvos policija, tačiau džiugina tai, jog Marijampolės policijos darbą jie vertina geriausiai Lietuvoje.

R. Gylys supažindino bendruomenės narius su Marijampolės apskr. VPK puoselėjamomis bei kuriamomis kultūrinėmis tradicijomis, kurios skatina darbuotojų motyvaciją, gerina darbo atmosferą, atskleidžia gabumus, bendruomeniškumą, skatina mąstyti ir siekti gerų darbo rezultatų. Šiandien dauguma bendruomenės švenčių ir renginių organizuojama kartu su pareigūnais. Tokie renginiai suartina ir kelia didesnį pasitikėjimą – bendra veikla dar tvirčiau sujungė visuomenę.

Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys  padėkojo policijos pareigūnams už išsamią ataskaitą, atliktus darbus, palinkėjo, jog ir šiais metais policija  dirbtų taip, kad visuomenė būtų saugesnė, pasidžiaugė bendru kryptingu darbu. Paminėjo, jog kartu su Lietuvos policija pradeda norvegų finansuojamą projektą Lietuvos ir Norvegijos policijos bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas kovojant su smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu lyties pagrindu“.

Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas  padėkojo visiems už pasitikėjimą – daugiau kaip 60 procentų gyventojų Lietuvos policijos darbą vertina gerai – tai džiugina. 2015-ais metais viena iš prioritetinių sričių išlieka aktualių klausimų ir problemų sprendimas su vietos bendruomenėmis, abipusio ryšio kūrimas, saugios kaimynystės idėjų skleidimas ir skatinimas, bendruomenės narių savitarpio pagalbos ugdymas. Labai svarbus operatyvus reagavimas į įvykius, racionalus pajėgų paskirstymas, pasitelkimas Valstybės sienos apsaugos tarnybų – tobulinama pajėgų valdymo sistema. Generalinis komisaras pastebėjo, jog įrengtų mieste vaizdo stebėjimo kamerų dėka išaiškinama nemažai teisės pažeidėjų, ir paprašė miesto savivaldos atstovų, esant galimybei, plėsti šią sritį ir įrengti jų kuo daugiau. Dar viena svarbi problema yra korupcijos apraiškos – 2014 metais Lietuvoje pradėta 1000 ikiteisminių tyrimų dėl bandymų papirkti pareigūnus. Reikia nuolat bendrauti su bendruomene ir paaiškinti, kad kyšio davimas neišspęs problemos – norint sąžiningų pareigūnų turi prisidėti ir visuomenė – dažnai kyšis yra siūlomas didesnis nei pati bauda. Artėja rinkimai, todėl generalinis komisaras pakvietė gerbiamus kandidatus konkuruoti skaidriai ir atsakingai.

Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius pasidžiaugė, jog Marijampolės prokuratūros bei policijos darbo rezultatai apygardoje yra  geriausi. Akcentavo, jog ir toliau prioritetinėmis sritimis išlieka neteisėto praturtėjimo, akcizais apmokestinamų prekių apyvartos, šešėlinių procesų fiksavimas ir tyrimas. Padėkojo Marijampolės apskr. VPK Imuniteto tarnybos darbuotojams už gerus darbo rezultatus bei linkėjo ir ateityje aktyviai dirbti kovojant su korupcijos apraiškomis. Paragino, jog gyventojai būtų atidesni tvarkydami savo finansinius reikalus.

Marijampolės savivaldybės Tarybos narius domino, ar užteks pajėgų reaguojant į skubius iškvietimus, ar atsižvelgiama į regiono specifiką skirstant lėšas policijos įstaigoms, tarptautinis bendradarbiavimas finansinių nusikaltimų išaiškinimo srityje, kokie veiksmai būtų vykdomi su karinėmis struktūromis, jei iškiltų karinė grėsmė. Opi problema susijusi su narkotikų platinimu (regione dvi įkalinimo įstaigos), neblaiviais asmenimis, kurie dažnai agresyvūs pristatomi į gydymo įstaigas. Jų manymu, tikslinga būtų sugrąžinti blaivyklas.

Tarybos nariai pasidžiaugė, jog gyventojai Marijampolės policijos darbą vertina geriausiai Lietuvoje, pasitikėjimas policija auga, o ir policijos bendruomenė aktyviai dalyvauja bendruomenės kultūriniame gyvenime, kuria ir puoselėja gražias tradicijas.

Lietuvos policijos generalinis komisaras, Kriminalinės policijos biuro viršininkas, VPK viršininkas bei kiti pareigūnai atsakė į bendruomenės nariams rūpimus klausimus.

Marijampolės apskr. viršininkas S. Andriušis padėkojo policijos darbuotojams už nuoširdų darbą, susitikime dalyvavusiems bendruomenės bei savivaldos atstovams už bendradarbiavimą, finansinę pagalbą renovuojant policijos patalpas, vykdant prevencines priemones ir išreiškė viltį, jog bendradarbiavimas ir toliau vyks konstruktyviai ir  geranoriškai, bei pažadėjo, jog policija ir toliau vykdys savo pareigą – nuosekliai dirbs, kad pateisintų bendruomenės lūkesčius saugumo srityje.

Susitiko su pareigūnais ir darbuotojais

Lietuvos policijos generalinis komisaras ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis susitiko su Marijampolės apskr. VPK darbuotojais ir pareigūnais. Jie supažindino su veiklos  kryptimis,  siekiais, akcentavo, jog policijos vadovai nuolat susitikinės su seniūnijų gyventojais, kad išsiaiškintų tose teritorijose egzistuojančias problemas ir jas spręstų, kad gautų grįžtamąjį ryšį. Mat kartais išsikėlus aukštus tikslus, eilinio žmogaus problemos lieka nuošalyje.

Akcentuota korupcijos problema – reikia ne tik bausti kyšiais susigundančius pareigūnus, bet ir aiškinti žmonėms, kad jie patys neturi siūlyti ar duoti kyšių. Tai yra dvipusė problema, atsakomybė priklauso abiem pusėms.

Daug dėmesio skirta ir požiūriui į pareigūną – nuo pirmos jo darbo minutės (priesaikos valstybei) iki kol jis atlieka savo pareigas. Vertinamas, gerbiamas žmogus savo darbui atiduoda daugiau jėgų, todėl kiekvienam reikia palaikymo ir dėmesio.

Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis supažindino pareigūnus su kriminalinės policijos reforma.

Marijampolės apskr. VPK informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE