Pagrindinis > Naujienos > Marijampolės diabetikų klubo traukinys juda į šviesą jau 25-erius metus

Marijampolės diabetikų klubo traukinys juda į šviesą jau 25-erius metus

 

Marijampolės klubas „Diabetikas ABC“ šiemet lapkričio 13-ąją, Pasaulinės diabeto dienos išvakarėse, paminėjo ir savo veiklos 25-ąją sukaktį. Klubas buvo įkurtas 1990 m. Jo pirmuoju pirmininku buvo Česlovas Paleckis. Dabar šis klubas vienija 150 sergančiųjų. Savo užsiėmimuose klubas moko pažinti diabetą, jį valdyti, naudotis savikontrolės priemonėmis, organizuoja temines paskaitas, seminarus, akcijas, vykdo kitus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus. Klubo narius ketvirčio amžiaus veiklos sukaktuvių proga sveikino Marijampolės savivaldybės vadovai, su jų veikla susijusių įstaigų ir organizacijų atstovai. Daug sveikatos dienų ir ilgų prasmingų gyvavimo dešimtmečių klubo nariams linkėjo Seimo narys Albinas Mitrulevičius, Marijampolės savivaldybės mero pavaduotoja Irena Lunskienė, administracijos Socialinių reikalų departamento darbuotojos.

Klubo aktyviausi nariai klubo istoriją renginio svečiams pristatė pasitelkę judančio į priekį traukinio, kurio garvežys traukia penkis vagonus, simbolį. „Sumanėme pristatyti veiklą penkmečiais, tikimės, taip bus įdomiau ir nekels nereikalingų asociacijų“, – sakė renginio pradžioje klubo tarybos narė Alvyra Jonuškienė. Pirmajame vagone sutilpo 1990–1995 metai, kai įsikūrė Lietuvos diabeto asociacija, davusi postūmį kurtis organizacijoms visoje šalyje. Tai buvo ieškojimų, tradicijų kūrimo metai. Trūko patalpų, lėšų, patirties. 1996–2000 metų veikla suteikė pirmąsias išmoktas pamokas. Apie šį laikotarpį kalbėjusi klubo tarybos nario žmona Zita Paulevičienė pabrėžė, kaip tuo metu trūko specialios literatūros, todėl klubo užsiėmimuose sergantieji ir jų artimi žmonės keisdavosi žiniomis. Marijampolėje buvo atidarytas vadinamas diabetinės pėdos kabinetas. Klubo nariai dėkingi Pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojai Reginai Čiuplevičienei už suteiktą patalpą kabinetui ir moralinį palaikymą. 2001–2005 metų veiklos „vagono“ turinį pristatė diabetu sergančiosios mama Skaidrė Matlauskienė. Ji atkreipė dėmesį į nuo tada pradėtas organizuoti vasaros stovyklas, kuriose sergantys vaikai buvo mokomi pažinti savo kūno reakcijas ir taip valdyti ligą. Ponia Skaidrė prisiminė šviesaus atminimo Algį Rimą, buvusį Seimo narį, kuris organizavo akciją „Mažųjų didelės viltys“. Už akcijos metu paaukotus pinigus klubo vaikai buvo visus metus aprūpinti savikontrolės priemonėmis. „Mums tuokart pavydėjo visų kitų miestų sergantieji“, – pasakojo ji. „Lipti į ketvirtą vagoną“ padėjo klubo narė buvusi mokytoja Jadzė Anskaitienė. Jos teigimu, 2006–2010 m. laikotarpis pasižymėjo ryškia veiklos plėtra. Klubo nariai buvo aktyviai mokomi „neleisti ligai vairuoti gyvenimo“: išleista daug lankstinukų, vyko seminarai. Dešimčiai klubo vaikų savivaldybė padėjo įsigyti insulino pompų. Klubiečiai kartu lankė koncertus, spektaklius, vyko į ekskursijas. Klubas įgijo daug rėmėjų. Klubo veiklą rėmė buvęs Seimo narys ir ministras Rimvydas Turčinskas, Seimo narys Albinas Mitrulevičius, sėkmingai pakeitęs savo pirmtaką A. Rimą, meras Vidmantas Brazys, savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja Vida Bružinskaitė, Savivaldybės gydytoja Odeta Aleksienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytoja R. Čiuplevičienė, Marijampolės ligoninės direktorė Audronė Kuodienė, ligoninės gydytojos endokrinologės Jūratė Kulbokienė ir Rasa Jackūnienė, slaugytoja diabetologė Birutė Marčiukaitienė ir kiti. Daug gerų žodžių J. Anskaitienė išsakė ilgametės klubo pirmininkės Genovaitės Naidzinavičienės adresu. Ne be reikalo jai už rūpestį visais klubo žmonėmis 2015 m. buvo įteiktas Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medalis.

Paskutinį – 2011–2015 metų – veiklos „vagoną“ susirinkusiems pristatė pati klubo pirmininkė G. Naidzinavičienė, prisipažinusi, kad visus 25-erius metus buvo „to traukinio garvežio vairuotoja“. Oficialiai klubui ji vadovauja nuo 1997 m. Pastaruoju metu, anot pirmininkės, klubas užsiima projektine veikla ir didžiąja dalimi laikosi iš gaunamų lėšų. Kadangi tai socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje programos lėšos, didžiausia problema, jog projektai skiriami tik neįgaliesiems, o ne visiems, kad ir pensinio amžiaus sulaukusiems, žmonėms. Klubo nariai pastaruoju metu įtraukiami ir į sportinę veiklą. Jau kelerius metus vyksta sporto varžybos „Diabetas – ne kliūtis sportuoti“, kurias organizuoti padeda klubo narys, bet kartu treneris ir teisėjas Alvydas Kirkliauskas. Pirmininkė ypatingai padėkojo pirmiesiems klubo rėmėjams – tai A. A. Algiui Rimui, buvusiam Marijampolės rajono merui Juozui Vaičiuliui ir Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos Caritasvedėjai Stasei Požarskienei bei, žinoma, klubo tarybai, kuri kasdien padeda tempti traukinį į priekį.

Klubo gimtadienio proga svečiams ir saviškiams buvo parengta diabetinių valgių parodėlė. Klubo moterys nuklojo stalą patiekalais, pagamintais pagal Lietuvos diabeto asociacijos prezidentės Vidos Augustinienės knygą „Diabetiniai valgiai“. Valgių parodėlę moterims paruošti padėjo klubo narė Elvyra Lickienė, taip pat vedanti klubiečiams sveikos mitybos įgūdžių ugdymą.

Aurelija BANIULAITIENĖ

Viešųjų ryšių tarnybos vedėja

Aurelijos Baniulaitienės ir klubo archyvo nuotraukos.

G. Naidiznavičienė ir mero pavaduotoja I. Lunskienė. Minėjimo svečiai. Kalba klubo nario žmona Zita Paulevičienė. Klubo veiklą pristato Jadzė Anskaitienė. Sukakčiai skirtas tortas. lightbox jqueryby VisualLightBox.com v6.1

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE