Pagrindinis > Naujienos > Naujuoju Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininku išrinktas Šakių rajono savivaldybės meras

Naujuoju Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininku išrinktas Šakių rajono savivaldybės meras

2019 m. rugpjūčio 21 d. vyko pirmasis naujos sudėties Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja Rasa Tamulevičiūtė, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros projektų vadovė Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė ir Marijampolės regiono savivaldybių administracijų atstovai. Tarybos posėdžiui pradžioje pirmininkavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtas atstovas Simonas Petrulis tol, kol buvo išrinktas Tarybos pirmininkas. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė Šakių rajono savivaldybės mero Edgaro Pilypaičio kandidatūrai į Tarybos pirmininko pareigas. Taip pat Taryba suteikė įgaliojimus naujai išrinktam pirmininkui organizuoti pasitarimus dėl kylančių Marijampolės regiono plėtros tarybos veiklos klausimų, atstovauti arba paskirti Marijampolės regiono plėtros tarybos narį atstovauti Marijampolės regiono plėtros tarybai Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, ministerijose, teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat užsienio valstybių institucijose ir jų organizuojamuose renginiuose ir kt.

Tarybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Marijampolės savivaldybės tarybos narys Albinas Mitrulevičius.

Tarybos posėdyje dalyvavusi Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja Rasa Tamulevičiūtė pristatė informaciją apie regioninės politikos pokyčius po 2020 metų. Pranešėja informavo apie planuojamus Regioninės plėtros įstatymo pakeitimus, kuriuos priėmus regionų plėtros taryboms būtų suteikiamas juridinio asmens statusas ir savarankiški įgaliojimai bei keistųsi regionų plėtros tarybų organizacinė struktūra. Taip pat Vidaus reikalų ministerijos atstovė informavo, kad bus siekiama, jog būtų numatytas „lėšų krepšelis“ kiekvienam regionui, tam kad būtų galima spręsti konkrečiame regione kylančias problemas. O regionų plėtros tarybos būtų atsakingos už konkrečių rezultatų ir rodiklių pasiekimą. Rasa Tamulevičiūtė akcentavo, kad bus siekiama, jog regionai ir savivaldybės imtųsi atsakomybės už investicijų pritraukimą ir darbo vietų kūrimą, jog būtų užtikrintos visiems gyventojams orios gyvenimo sąlygos, darbo vietų pasiekiamumas bei kokybiškos paslaugos.

Posėdyje dalyvavusi VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros projektų vadovė Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė pristatė miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui finansavimo galimybes.

Lietuvos savivaldybių asociacijos prašymu Taryba nusprendė teikti kandidatūras į Lietuvos delegaciją Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese. Į Vietos valdžios rūmus tikruoju nariu deleguotas Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, o pakaitiniu – Tarybos pirmininkas  Edgaras Pilypaitis. Į Regionų rūmus tikrojo nario kandidatūra teikiama Marijampolės savivaldybės tarybos nario Paliaus Marozo, o pakaitinio – Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nario Mariaus Žitkaus.

Posėdžio metu Taryba nusprendė teikti Marijampolės regiono atstovų kandidatūras į Lietuvos delegaciją Europos Sąjungos Regionų komitete. Tikraisiais nariais deleguojami Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys Marius Žitkus ir Tarybos pirmininkas Edgaras Pilypaitis, o pakaitiniais – Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška, Šakių rajono savivaldybės tarybos narys Bernardinas Petras Vainius ir Marijampolės savivaldybės tarybos narys Paliaus Marozas.

Į 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetą Lietuvos Respublikos delegacijoje Taryba paskyrė Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos ,,Apskritas stalas“ pirmininką Vladą Polevičių, o pakaitiniu – Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtą asmenį Simoną Petrulį.

Atstovai taip pat deleguoti į Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę – Kalvarijos savivaldybės meras  Vincas Plikaitis (tikruoju nariu) ir Lietuvos darbdavių konfederacijos atstovas Metas Ražinskas (pakaitiniu).

Posėdyje Taryba priėmė 2 sprendimus, susijusius su 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regiono projektų planavimu ir įgyvendinimu. Taryba pakeitė priemonės 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ Marijampolės regiono projektų sąrašą, patikslinant Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos planuojamo įgyvendinti projekto „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“ informaciją, kadangi vertinant paraišką buvo nustatyti esminiai pakeitimai. Taip pat Taryba įtraukė naują projektą į priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ Marijampolės regiono projektų sąrašą. Šakių rajono savivaldybėje numatomas įgyvendinti projektas „Šakių miesto susisiekimo infrastruktūros modernizavimas“. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos Šakių miesto gatvės ir susijusi infrastruktūra, įdiegtos eismo saugos priemonės.

Regiono plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus informacija

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Taip pat skaitykite