Pagrindinis > Naujienos > Pagerbtas Budavonės kankinių atminimas

Pagerbtas Budavonės kankinių atminimas

Birželio 19 d. Budavonės miške (Bartninkų seniūnija) kunigų  Vaclovo Balsio, Justino Dabrilos, Jono Petriko kankinystės vietoje  aukotos šv. Mišios, prisimenant jų žūties 80–ąsias metines.  Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila su aplinkinių parapijų kunigais.

Vos prasidėjus Vokietijos-Sovietų Sąjungos karui, ankstų 1941 m. birželio 22 d. rytą Lankeliškių klebono V. Balsio klebonijoje sovietų kariai areštavo tris kunigus, įtardami juos vokiečių šnipais. Tą lemtingą rytą ties Lankeliškių klebonija, manoma, vietinis gyventojas nukirpo karinį ryšių kabelį, jungusį Kazlų Rūdos miškuose stovėjusius karinius Raudonosios armijos dalinius su pasieniu. Ryšių liniją tikrinęs jaunas leitenantas (pavardė žinoma) surado nukirsto laido vietą ir krėtė apylinkes. Kunigus suėmusio kariškio,  apdovanoto už tariamų šnipų sulaikymą Raudonosios žvaigždės ordinu, apdovanojimo lape rašoma: “Apdovanotas už šnipų sulaikymą popų rūbais”. Pagal liudininkų – vietinių žmonių –  pasakojimus, kunigai sunkvežimiu nuvežti į Budavonės mišką, žiauriai kankinti. Nužudyti kankiniai parapijiečių buvo parvežti į Lankeliškių klebonijos kiemą ir paguldyti ant kluono durų. Išlikusios vokiečių kareivio darytos nuotraukos su kraujo žymėmis ant durų.

Karo metais kunigas Pijus Brazauskas kankiniams pastatė paminklą su užrašu “1941– 06–22 bolševikų nukankinti kunigai J. Dabrila, V. Balsys, J. Petrika”.

Pokaryje paminklas susprogdintas, Atgimimo metais atstatytas.  Nuo 1989 m. kasmet birželio vidury miške prie paminklo aukojamos šv Mišios. 

Minint 80-ąsias kunigų žūties metines, paminklo vietą sutvarkė, gėlėmis papuošė Bartninkų seniūnija, vietos  bendruomenė. Po šv. Mišių eiles skaitė Bartninkų J. Basanavičiaus mokyklos mokiniai, kanklėmis grojo Vilkaviškio muzikos mokyklos kanklininkės (vadovė Raimonda Kurauskienė).

Šv. Mišias aukojęs vyskupas R. Norvila prasmingame pamoksle sakė: “Išsaugokime atmintį”. Po medžiais susėdę žmonės maldose pagerbė kankinių atminimą, lydimi paukščių čiulbesio ramybėje ir susikaupimo…

A. Žilinsko nuotraukose – šv. Mišių akimirkos. 

lightbox flickr galleryby VisualLightBox.com v6.1
  

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE