Pagrindinis > Toli - arti > Istorijos pėdsakais > Pažinkime Lietuvos kunigaikščius: Daumantas

Pažinkime Lietuvos kunigaikščius: Daumantas

Daumantas – Nalšios kunigaikštis iki 1265 m., Pskovo kunigaikštis 1266–1299 m., stačiatikių šventasis

Daumantas buvo vedęs karaliaus Mindaugo žmonos Mortos seserį. Jis gali būti neįvardintas Mindaugo svainis, pasižymėjęs Vorutos pilies gynybos metu 1251 metais. Bet vėliau jiedu tapo priešininkais. Apie 1262 m. mirus karalienei Mortai Mindaugas sulaikė į laidotuves atvykusią Daumanto žmoną ir ją vedė. 1263 m. rudenį Mindaugo pavedimu Daumantas turėjo dalyvauti žygyje į Brianską, bet susimokęs su Treniota pasuko atgal ir nužudė Mindaugą. Treniota užėmė sostą, tačiau 1264 m. jį patį nužudė Mindaugo šalininkai. Lietuvoje su Volynės kunigaikščių parama įsigalėjo Mindaugo sūnus Vaišalgas, todėl 1265 m. pabaigoje Daumantas su savo kariauna (300 vyrų su žmonomis ir vaikais) buvo priverstas bėgti į Pskovą. Bėglius priėmė Pskovo kunigaikštis Sviatoslavas, Tverės ir Didžiojo Naugardo kunigaikščio Jaroslavo sūnus. Daumantas pasikrikštijo ir gavo Timofejaus vardą, o po kelių mėnesių pats buvo išrinktas Pskovo kunigaikščiu. 1266 m. birželį su Pskovo kariuomene jis puolė savo priešo Nalšios ir Polocko kunigaikščio Girdenio valdas Nalšioje, paėmė į nelaisvę jo žmoną Eupraksiją (savo motinos seserį) ir du jo sūnus, o birželio 18 d. mūšyje prie Dauguvos nukovė Girdenio sąjungininką Gaitartą. Tačiau Daumantas nenurimo, kol nesusidorojo su pačiu Girdeniu: surengė dar du žygius į Lietuvą (1266 – 1267 m. žiemą ir 1267 m. birželį). Antrojo žygio metu Girdenis žuvo.

Pskovą Daumantas valdė sėkmingai ir įgijo autoritetą visame regione. 1268 m. vasario 18 d. jis drauge su kitais Rusios kunigaikščiais Rakverės mūšyje sumušė Danijos ir Vokiečių ordino pajėgas. Su Traidenio ir jo įpėdinių valdoma Lietuva Daumantas nebekariavo, o visas jėgas sutelkė kovai prieš bendrą Lietuvos ir Pskovo priešą Vokiečių ordiną. Savo valdymu jis padarė Pskovą nepriklausomą nuo Didžiojo Naugardo, sutvirtino miestą mūrine siena, kuri iki šiol vadinama Daumanto siena, pastatydino keturias mūrines cerkves. Mirė Daumantas 1299 m. gegužės 20 d. trys mėnesiai iki mirties su ginklu rankose dar apgynęs Pskovą nuo Vokiečių ordino antpuolio. Po mirties Daumantas Timofejus buvo paskelbtas šventuoju. XIV a. pskovėnai tikėjo, kad legendinis jų kunigaikštis iš sangaus padeda kovoti prieš vokiečių ordiną, o šį jų tikėjimą rėmė tuo metu Pskovą valdę kiti lietuvių kunigaikščiai Dovydas Gardiniškis bei Andrius Algirdaitis. XIV a. pskovėnai sukūrė ,,Sakmę apie Daumantą“ ir kaip brangiausią relikviją iki šių dienų išsaugojo Daumanto kalaviją.

Parengė Antanas Žilinskas

Nuotraukoje – Daumantas.

Dailininkas – Artūras Slapšys.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE