Pagrindinis > Toli - arti > Istorijos pėdsakais > Pažinkime Lietuvos kunigaikščius: Dovydas Gardiniškis

Pažinkime Lietuvos kunigaikščius: Dovydas Gardiniškis

Dovydas Gardiniškis – rusėnų kilmės Lietuvos kunigaikštis, Gardino pilininkas 1314–1326 m., Pskovo kunigaikštis 1323–1326 m., žymiausias Gedimino laikų Lietuvos karvedys.

Dovydas pirmą kartą pasižymėjo 1314 m., kai vokiečių ordino kariuomenei puolant Naugarduką su savo kariais sunaikino kryžiuočių atsitraukimo kelyje saugotas maisto atsargas ir išsivarė pakeisti paliktus žirgus – kryžiuočiai dėl bado ir šešias savaites užsitęsusio grįžimo prarado daug žmonių. 1319 m. Dovydas su 800 karių įsiveržė į Prūsiją ir Vonsdorfo (Unsatrapio) valsčiuje paėmė didelį grobį, tačiau grįždamas patyrė nuostolių susidūręs su Tepliavos komtūru, neteko grobio ir 55 karių. 1323 m. vasarį pakviestas Pskovo miestiečių, konfliktuojančių su Šiaurės Estiją valdančiais danais, atvyko pskovėnams į pagalbą, kartu su jais puolė Revelį (Taliną) ir nuniokojo Danijos valdas Estijoje. Dėl savo karinių sugebėjimų Dovydas buvo išrinktas Pskovo kunigakščiu ir valdė jį kaip Gedimino vietininkas. Tų pačių metų gegužės 11 d. Livonijos vokiečiams apgulus Pskovą Dovydas vėl atvyko su savo kariuomene iš Lietuvos ir pradėjo nutraukti 18 dienų trukusią apgulą. 1323 m. apkritį Gedimino įsakymu Dovydas su didelėmis pajėgomis puolė ir nusiaubė Mazoviją, užmezgusią draugiškus ryšius su vokiečių ordinu (nukentėjo Plocko miestas, 130 kaimų, daug dvarų, 30 bažnyčių, išsivesti keli tūkstančiai belaisvių). 1326 m. vasario–kovo mėn. Gedimino su 1200 raitelių kariuomene pasiųstas Dovydas vadovavo tolimiausiam Lietuvos karo žygiui į Vakarus. Jo vedama Lietuvos kariuomenė susijungė su Lenkijos kariuomene ir užpuolė Brandenburgo žemę (Frankfurtą prie Oderio, Berlyną ir apylinkes), kurią formaliai valdė vienuolikmetis markgrafas Liudvikas I, Gediminui palankaus popiežiaus Jono XXII priešo romėnų karaliaus (t. y. Vokietijos valdovo) Liudviko IV Bavaro sūnus. Sėkmingo žygio metu lietuviai ir lenkai paėmė didelį grobį, bet grįžtant per Mazoviją Dovydą užpuolė iš pasalų ir nužudė mozūrų bajoras Andrius Gostas, keršydamas už Mazovijos nusiaubimą 1323 metais.

Parengė Antanas Žilinskas

Nuotraukoje – Dovydas Gardiniškis.

Dalininkas – Artūras Slapšys.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE