Pagrindinis > Regione > Kultūra > ,,Poezijos pavasario“ paukštė aplankė Kiršus ir Vilkaviškį

,,Poezijos pavasario“ paukštė aplankė Kiršus ir Vilkaviškį

Jau 50 –tąjį, jubiliejinį, pavasarį respublikinės ,,Poezijos pavasario“ šventės dalyviai tradiciškai rinkosi Kiršuose, prie poetės S. Nėries diemedžio. Pirmasis poezijos žodis čia suskambėjo dar 1964 metais.

Šiais metais grupei poetų atstovavo S. Nėries premijos laureatas, mūsų kraštietis, pajevonietis Jonas Kalinauskas, poetai S. Paliulytė, M. Kudarauskaitė, R. Šileika, litaratūrologė D. Mitaitė, dainų atlikėjas P. Girdenis, aktorė Olita Dautartaitė.

S. Nėries gimtinėje, kukuojant gegutei ir žydint jos apdainuotoms alyvoms bei meiliai svečius pasitikus sodybos katinui, poetinė atmosfera prisipildė skambių Salomėjos Nėries eilių posmų, įtaigiai skambėjusių iš aktorės Olitos Dautartaitės lūpų.

Poezijos popietę skambiomis Alvito krašto dainomis papuošė Alvito moterų ansamblis, vadovaujamas Vytauto Venclovos.

Alvito pagrindinės mokyklos moksleiviai įteikė pavasarinių gėlių puokštes, o sodybos šeimininkė S. Nėries marti  Laimutė Bučienė 2014 metų S. Nėries premijos laureatei S. Paliulytei įteikė iš poetės gimtinės prinešto šviežio medaus indelį. Bites augina ir prižiūri S. Nėries anūkas Kęstutis Bučas.

Vilkaviškio kultūros centre, antrojo aukšto fojė, jaukioje aplinkoje poetinis žodis suskambo dailininkės Ingridos Bunikienės įspūdingai papuoštoje aplinkoje. Poezija suskambėjo ypač įtaigiai, nes jos klausėsi tikri poezijos žodžio gerbėjai. Tai, kad vilkaviškiečiai myli ir gerbia poeziją, rodo aukštą mūsų žmonių intelektualinį lygį ir šiais visuotinio nihilizmo laikais tai  labai džiugina. O dabartinės kartos poezija išties nelengva. Jeigu poetė Meilė Kudarauskaitė savo kūryboje pratęsia S. Nėries ir J. Marcinkevičiaus poezijos stilių, tai mūsų laikų karta jau kalba kitokių metaforų kalba. Poetui žodis – tai lyg ,,širdies plyšimas“, pilnas ,,liūdesio, meilės“ ir noro ,,suturėti praėjusį laiką“, fiksuoti ,,šio mirksnio tikrovę“.

Pasak poeto Jono Kalinausko, artėjant amžinybės kalnams, žmogus paskęsta į iliuzijas, sapnus, poezija prisipildo ,,mistinio realizmo“. Poetas Ričardas Šileika, perfrazuodamas K. Donelaitį, paskaitė kūrinį, pilną senojo kaimo dvasios ir tradicijų, Sonatos Paliulytės posmuose jau skamba miestietiškos gyvensenos atspindžiai.

Iš  S. Nėries premijos istorijos

1972 m. pirmuoju S. Nėries premijos laureatu tapo poetas Jonas Strielkūnas. Tuomet šią premiją įsteigė S. Nėries vardo kolūkis. Tad premijų įteikimuose Kiršuose dalyvaudavo visas tarybinis ir partinis elitas, kolūkis surengdavo triukšmingą pobūvį.

Teikiant premiją Kaziui Bradūnui, premija įvardinta kaip Vilkaviškio savivaldybės premija, be S. Nėries vardo, ir K. Bradūnui įteikta dr. J. Basanavičiaus gimtinėje. S. Nėries giminaitis Kazys Bradūnas poetės išsižadėjo dėl jos politinių gyvenimo  vingių.

2014 m. S. Nėries premijos laureate tapo jaunosios kartos atstovė Sonata Paliulytė, savo giminės sąsajų irgi turinti su Vilkaviškio kraštu.

Antanas ŽILINSKAS

Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius

Ričardo Šileikos nuotraukos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE