Pagrindinis > Regione > Ekonomika > Pradėtas įgyvendinti projektas „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“

Pradėtas įgyvendinti projektas „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“

 

Rugpjūčio 14 d. Kalvarijos savivaldybės administracija pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra projektui „Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“ (projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-41-0002) įgyvendinti pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“.

Projekto tikslas – pagerinti Kalvarijos savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, padidinti teikiamų paslaugų įvairovę, taip išlaikant esamus bei skatinti papildomų lankytojų srautus.

Projekto uždavinys – užtikrinti būtiną infrastruktūrą, siekiant pagerinti teikiamų Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų kokybę.

Bendra projekto vertė 946 013 Eur, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo ir iš savivaldybės biudžeto.

Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje projektu bus išspręsta problema – nepakankamos patalpos kokybiškoms paslaugoms teikti. Bus modernizuojamos esamos patalpos ir praplečiamos patalpos pastačius priestatą. Taip bus pagerintas Kalvarijos savivaldybės gyventojų bibliotekinis ir informacinis aptarnavimas, padidinta teikiamų paslaugų įvairovė, taip išlaikomi esami bei skatinami papildomi lankytojų srautai. Projektu bus siekiama modernaus Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros kompleksiško atnaujinimo, pertvarkant pastato vidaus išdėstymą ir padidinant esamo pastato bendrąjį plotą. Bus modernizuota apie 600 kv. m.

Įgyvendinus projektą, Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka bus pritaikyta moderniai, šiuolaikiškai bibliotekinei veiklai, užtikrinant teikiamų bibliotekos paslaugų kokybę, prieinamumą, siekiant įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikyti esamus ir pritraukti naujus lankytojų srautus.

Projektas bus įgyvendintas iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE