Pagrindinis > Naujienos > Mokyklos vadovas nėra neliečiamas: Marijampolės J. Totoraičio progimnazijos direktorė traukiasi iš posto

Mokyklos vadovas nėra neliečiamas: Marijampolės J. Totoraičio progimnazijos direktorė traukiasi iš posto

 

Reaguodama į susiklosčiusią padėtį Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje ir įvertinusi specialistų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto išvadas, laikinoji Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė Jono Totoraičio progimnazijos direktorei Renatai Zdanei pasiūlė nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu.

Dėl įsisenėjusių mokyklos vidaus problemų pedagogai kreipėsi į Seimo narį

„Ar šiuolaikinėje visuomenėje mokyklos vadovas yra neliečiamas? Ar gali mokyklos vadovas savo vadovaujamoje įstaigoje naudotis tarnybine padėtimi, būti nesukalbamas, nesivaldantis, naudoti psichologinį smurtą? – retoriškai socialiniame tinkle birželio 2 d. klausė Seimo narys Dainius Gaižauskas. – Būtent su tokiais klausimais Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pedagogai kreipėsi į mane dar šių metų vasario mėnesį. Mokyklos pedagogų teigimu, direktorės iniciatyva kolektyvas suskaldytas, progimnazijoje vyrauja įtampa ir blogas mikroklimatas. Direktorė, naudodamasi tarnybine padėtimi, su bendruomenės nariais bendrauja pakeltu tonu, yra kategoriška, nesukalbama, nesivaldanti ir leidžianti sau kitų akivaizdoje žeminti nepaklususius jos norams darbuotojus. Pedagogai skundėsi, kad daugelis kabinetų neatitinka elementarių higienos normų, o, paprašius pagerinti kabinetų būklę, progimnazijos direktorė pasiūlo darbo pasiieškoti kitur.

Progimnazijos direktorė Renata Zdanė, kaip ir daugelis kitų Marijampolės mokyklų vadovų, yra socialdemokratų partijos narė, įtakingo direktoriaus žmona. Progimnazijai (tuometinei vidurinei mokyklai) vadovauja nuo 2008 metų. Pedagogų teigimu, dėl direktorės netinkamo elgesio jau buvo kreiptasi į Marijampolės savivaldybės administraciją, tačiau miesto valdžia nesiėmė jokių veiksmų ir atsakymo nepateikė.

Reaguodamas į progimnazijos pedagogų kreipimąsi, aš kartu su Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininku Valerijum Simuliku 2017 m. kovo mėn. lankiausi progimnazijoje. Išklausęs mokytojų nusiskundimų, kreipiausi į Valstybinę darbo inspekciją, Švietimo ir mokslo ministeriją, Sveikatos apsaugos ministeriją bei Marijampolės savivaldybės administraciją.“

Prabilo ir progimnazijos tėvų bendruomenė

Pradėjus domėtis progimnazijos problemomis, prabilo ir ugdymo įstaigos tėvų bendruomenė. Jų teigimu, progimnazijos vadovė galimai pažeidė jų interesus dėl mokyklinių uniformų įsigijimo, nes galimai neturėdama tam įgaliojimų pasirašė sutartį su jai galimai patikusia firma, teikė tėvams nesavalaikę ir neišsamią informaciją bei nesudarė galimybės visiems Progimnazijos tėvams dalyvauti priimant sprendimą dėl naujų uniformų pasirinkimo, įsigijimo ir pan. Mokyklos bendruomenė pateikė skundą Marijampolės savivaldybės administracijai, kurios sudaryta komisija nustatė, kad toks uniformų įsigijimas yra neteisėtas. Rekomenduota progimnazijos direktorei stabdyti mokyklinių uniformų atnaujinimo procesą bei tarpininkauti ir grąžinti tėvams sumokėtus pinigus.

Problemos pasitvirtino

„Vykdydami mano paklausimus, – teigė D. Gaižauskas, – problemas progimnazijoje tyrė Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija ir kitos atsakingos institucijos. Progimnazijoje atliktas neplaninis darbo inspekcijos patikrinimas, kurio metu nustatyti darbų saugos pažeidimai ir pateiktos rekomendacijos trūkumams šalinti.

Atliktas operatyvinis nacionalinio visuomenės centro patikrinimas, kurio metu taip pat nustatyti higienos normos pažeidimai. Už nustatytus pažeidimus atsakingi asmenys bus traukiami administracinėn atsakomybėn nustatyta tvarka.

Atlikta Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuota pedagoginių darbuotojų anoniminė anketinė apklausa, kalbėtasi su profesinių sąjungų atstovais. Tyrimas atskleidė, kad tarp didelės dalies pedagogų ir direktorės susiklostė įtempti santykiai, dėl kurių pedagogai jaučiasi nesaugūs, ignoruojami ar net nepelnytai žeminami. Išvadose teigiama, kad net 82 proc. apklaustų pedagogų nesako savo nuomonės direktorei, nes nenori turėti problemų, 76 proc. apklaustų mano, kad direktorė mokytojus ignoruoja, nepagrįstai vertina, 63 proc. tvirtina, kad direktorė būna nekorektiška ir grubiai juos kritikuoja. Taip pat buvo pastebėta, kad „Abejonių kelia progimnazijos vadovės ir jos pavaduotojų kompetencija telkti komandas siekiant bendrų mokyklos veiklos tikslų“, todėl pasiūlyta „Svarstyti galimybes atlikti pakartotinį išorinį progimnazijos vertinimą ir neeilinę progimnazijos vadovės atestaciją“. (…) Aš manau, kad tokie vadovai kompromituoja švietimo įstaigas ir daro didelę žalą.“

Taryba sutarė: R. Zdanė direktorės pareigų šioje progimnazijoje eiti toliau nebegali

Birželio 26 d. vykusiame Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje situacija šioje mokykloje buvo pagaliau nagrinėta. Ir laikinai einanti merės pareigas I. Lunskienė, ir Marijampolės socialdemokratų partijos atstovai taryboje bei kiti kalbėję tarybos nariai pasisakė, kad R. Zdanė direktorės pareigų šioje progimnazijoje eiti toliau nebegali. Buvo sutarta ieškoti teisinių sprendimai dėl direktorės atleidimo iš pareigų.

Direktorė sutiko su pasiūlymu nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos direktorė sutiko su pasiūlymu nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu, kadangi mano, jog šiuo metu tai geriausias sprendimas, norint kad progimnazija, jos ugdytiniai, pedagogai ir visa bendruomenė nenukentėtų. Direktorė apgailestauja, kad jos ryžtas, reiklumas ir noras pakelti progimnaziją į patį aukščiausią lygmenį tarp kitų Lietuvos ugdymo įstaigų, privedė iki šiandieninės situacijos. R. Zdanė viliasi ir linki, kad naujasis įstaigos vadovas tęstų darbus ir įgyvendintų jau pradėtus išskirtinius projektus. O progimnazija ir toliau išliktų viena patraukliausių įstaigų Marijampolėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE