Pagrindinis > Naujienos > Švietimo ir mokslo ministerijos desantas Marijampolėje: pagyrimai mokyklų bendruomenėms ir pažadai spręsti probleminius klausimus

Švietimo ir mokslo ministerijos desantas Marijampolėje: pagyrimai mokyklų bendruomenėms ir pažadai spręsti probleminius klausimus

 

Lapkričio 10 d. Marijampolės savivaldybėje lankėsi Švietimo ir mokslo (ŠMM) ministrė Audronė Pitrėnienė, viceministrė Genoveita Krasauskienė ir ministerijos kancleris Tomas Daukantas, taip pat ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų specialistų grupė.

Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai ir specialistai, pasidalinę į tris komandas, apsilankė savivaldybės mokyklose. Susitikimuose su pedagogais domėjosi, kaip sekasi įgyvendinti bendruosiuose ugdymo planus, diskutavo ugdymo turinio, mokyklos veiklos, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, neformaliojo suaugusiųjų ir vaikų švietimo ir kitais rūpimais klausimais.

Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė lankėsi Padovinio pagrindinėje ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje. Padovinio pagrindinėje mokykloje susitikimo metu buvo kalbėta apie 2012 m. atlikto mokyklos išorinio vertinimo rezultatus ir įvardytų problemų sprendimo būdus, pamokų kokybę, mokinių pasiekimų gerinimo būdus, konsultacijas, tėvų įsitraukimą į mokymo procesą bei kiekvieno vaiko pažangos skatinimą. Ministrė taip pat susitiko su klasių seniūnais, mokyklos tarybos nariais. Vizito metu Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijoje ministrė susitiko su mokinių savivaldos atstovais, specialistai konsultavo ugdymo proceso planavimo, mokinių motyvacijos, lankomumo, pasiekimų gerinimo klausimais.

Viceministrė G. Krasauskienė su grupe ministerijos specialistų lankėsi Jono Totoraičio progimnazijoje. Viešnagės metu susipažino su mokyklos pasirengimu užtikrinti ugdymo procesą, susitiko su mokyklos bendruomene, diskutavo mokinių pažangos ir kitais aktualiais švietimo klausimais.

Po pietų Marijampolės profesinio mokymo centre vyko susitikimas su apskrities savivaldybių švietimo padalinių darbuotojais, švietimo centrų, pedagoginių psichologinių tarnybų, bendrojo ugdymo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovais. Susitikimo metu buvo apžvelgta švietimo situacija regione, aptarti savivaldybėms aktualūs švietimo klausimai. Ministrė A. Pitrėnienė ir ministerijos specialistai atsakė į klausimus dėl klasės krepšelio įvedimo, tikslinių valstybės lėšų skyrimo neformaliajam vaikų ugdymui, dėl mokytojų atlyginimo didinimo ir aiškinosi kitas švietimo problemas.

„Nuo sausio 1 dienos turėtų kilti visų mokytojų atlyginimai, o penkiose savivaldybėse tikrai bus išbandoma eksperimentinė klasės krepšelio metodika. Tai jau aptarta su Vyriausybe bei Finansų ministerija. Kadangi neformaliojo vaikų švietimo krepšelis pasiteisino, todėl ir toliau stengsimės vykdyti šią programą, kad sudarytume galimybes padidinti popamokinės veiklos įvairovę ir prieinamumą, priartinti juos prie gyvenamosios vietos, į neformaliojo ugdymo užsiėmimus pritraukti daugiau vaikų “, – sakė švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Į kai kuriuos klausimus buvo sulaukta labai konkrečių atsakymų ir pažadų pašalinti kliūtis, trukdančias racionaliai ir efektyviai užtikrinti švietimo institucijų pertvarką savivaldybėse. Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus V. Dilio klausimas – ar numatoma panaikinti apribojimą tapti progimnazijoms mažesnėms kaimo mokykloms turinčioms jungtines pagrindinio ugdymo klases – sulaukė konkretaus ministrės atsakymo, jog artimiausiu metu šis trukdis bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimui ir švietimo sistemos pertvarkai bus panaikintas.

Tai jau antroji Švietimo ir mokslo ministerijos vadovų išvažiuojamoji konsultacinė diena. Pirmoji  vyko Panevėžio apskrityje. Planuojama, kad per šiuos mokslo metus konsultacinės dienos bus surengtos visuose šalies regionuose.

Viešųjų ryšių tarnyba

D. Micutienės, Padovinio pagrindinės mokyklos bei Jono Totoraičio progimnazijos nuotraukos.

Jono Totoraičio progimnazijoje. Jono Totoraičio progimnazijoje. Klausimas ministrei. Marijampolės profesinio rengimo švietimo centre. Susitikimas su ministre. Švietimo ministerijos  komanda. lightbox jqueryby VisualLightBox.com v6.1

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE