Pagrindinis > kūryba

Dingusio Rūdos kaimo elegijos (II)

ACH Ach, lazdynų jūroje paskendusi Mano vaikystės kaimyno Jono ūkelė, Kur bičių aviliai per liepžiedį spiečiais dūzgia Seno sodo ūksmyne, ten  užmerkęs akį Prisnūdo mažas prūdas – šioželkėlė, Kur teta Marija ryte klėtelėje žadina Dukrą šokėjėlę, ką tik grįžusią iš Robokso Žilinskų beržynėlyje... Ji miego pataluose gal sapnuoja tvirtas Mylimojo rankas ir karštus jo bučinius Prie kaimyno klėties prieklėčio. Senoji Magdalena suvytusiomis

Plačiau

Hallelujah

Tremties ir holokausto aukoms atminti (sekant L. Cohen) Kokia tyla, girdi, kaip aušta Akla naktis, kurti diena? Už kelio vingio – ateitis... O gal mirtis? -----------------------------------------------------------                  Skamba dusliai Coheno H A L L L U J A H  Pakilęs balsas Iš Būdviečių pievų, Rūku apsigobusių, Nukaukši žirgai Senuoju Virbalio grindiniu – Lyg kalinių žingsniai Ocvencimo

Plačiau

Trys eilėraščiai apie meilę

  *** Buvai šalia, kai to labai reikėjo, Kai kėlė Džiaugsmas, spaudė Liūdesys, Kai vaikščiojau tamsia tylos alėja, Kai Nerimas man žvelgė į akis, Kai stengiausi apginti savo tiesą, Kai piktinaus žmonių nejautrumu, Kai trūko man gaivinančio pavėsio Ir šilumos bei kuždesio namų. Tai kas, kad tik lašelis vandenyne, Nesusiliejai su kitais lašais, neištirpai. Kaip baltas paukštis, nusileidęs į beržyną, Toks savas, artimas,

Plačiau