Pagrindinis > Dėmesio! > Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos velykinis sveikinimas

Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos velykinis sveikinimas

Mielieji, nuoširdžiausiai sveikinu Jus visus, drauge besidžiaugiančius Kristaus Prisikėlimu!

Švęsdami Velykas jau dvidešimt amžių šį džiaugsmą kasmet išgyvename vis naujai.

Velykos yra džiugi iškilmė ne tik mūsų krašte. Tai visos krikščionijos solidarus susivienijimas ypatingam šventimui visame pasaulyje, visuose žemynuose, didžiausiuose pasaulio centruose ir atokiausiuose kampeliuose. Šis džiaugsmas ypač praturtina mus, kai jį priimame su nuoširdžiu tikėjimu, dalyvaujame Velykų dienos šventoje liturgijoje.

Tokio džiaugsmo paskatinti ir padrąsinti Velykų ryto procesijoje giedame: „Linksma diena mums nušvito, visi troškom džiaugsmo šito: Kristus kėlės, mirtis krito.“

Šie tradicinės velykinės giesmės žodžiai jau daugeliui žmonių kartų skelbia tai, kas Velykų šventime yra svarbiausia, tai, kas yra šio didžio džiaugsmo priežastis – Kristus savo prisikėlimu nugalėjo mirtį ir taip mums atvėrė kelią į amžinybę.

Solidariai su visu krikščionišku pasauliu švęsdami Viešpaties pergalę kiekvienas stiprinkime savąjį tikėjimą bei supratimą, jog ir mes esame tos pergalės dalininkai.

Būkime atviri, kad kiekvieno iš mūsų širdį bei sielą pripildytų šis viltingas ir pergalingas džiaugsmas, dėkingai priimkime drauge su juo mums teikiamas Dievo malones. Kartu melskime Viešpatį, kad šios malonės mums visiems būtų veiksminga pagalba kasdienos gyvenime. 

Nuoširdžiausiai Jus sveikindamas sulaukus Prisikėlimo šventės, visiems linkiu bei meldžiu Velykų džiaugsmo pilnatvės, taip pat vidujai gaivinančios ir stiprinančios vilties.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

Loretos Skinkienės nuotrauka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Taip pat skaitykite